Abecedný zoznam:   A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Firmy  ~  Obchody, služby, remeslá  ~  Bazár, komisionálny predaj

Bazár - VATEX

- Komisionálny predaj a výkup od obyvateľov rôzneho tovaru okrem textilu, nábytku a mot. vozidiel. Berieme do predaja: elektro náradie, elektroniku, inštalač. materiál, novú prac. obuv, prac. odev a prebytočný tovar od firiem
Nám. sv. Michala 17, 920 01 Hlohovec.
Tel.: 033-7421 123