MsZ

MsZ

Zverejnené 2.8.2019 13:25:17

 

Zhrnutie
Čítam si vyjadrenie oboch strán a neviem o čom sa tu vôbec tak plamenne diskutuje?? Po prvé. Neschválil sa pôvodný program, na to majú poslanci právo. Po druhé, je logické, že po neschválení programu musí nasledovať hlasovanie o novom programe. Čo sa aj stalo. Hlasovalo sa o tom, aby zastupiteľstvo pokračovalo, ale bez bodu 6 ( plaváreň) a vtedy Fraštačania zablokovali zastupiteľstvo, keď hlasovali proti a tak znemožnili hlasovať o jedálni. Howgh.

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím