Občan

Občan

Zverejnené 3.8.2019 10:29:57

 

Ďalšie zhrnutie MsZ
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 2. - Schválenie programu rokovania, voľba komisií Dňa: 01.08.2019 14:09 ( Poznámka: Uznesenie - program - návrh I. Baranoviča (vypustiť bod 6) ) Zasadnutie č. 201905 - Mestské zastupiteľstvo Za: Baranovič Domaracký Ivan Mgr. Milan Ing. Kovalčíková Eva Mgr. Kovář Müller Peter Mgr. Andrej Ing. Svíčková Lucia Bc. Začko Miroslav Ing. Proti: Brestovanská Drgoň Stanislava Mgr. Miloslav Ing.arch. Dvoran Peter Šiška Urminský Juraj Jozef Mgr. Vladovič Zlatko Mgr. Zdržal sa: Nehlasoval: Neprítomní: Balla Frýdecký Martin Ing. Juraj Ing. Hrobár Ján Maronová Antónia Ing. POČET PRÍTOMNÝCH: 13 ZA HLASOVALO: 7 HLASOVALO: 13 POČET POSLANCOV: 17 PROTI HLASOVALO: 6 NEHLASOVALO: 0 ZDRŽALO SA: POČET NEPRÍTOMNÝCH: 4 Na zmenu návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny VŠETKÝCH poslancov. Počet poslancov je : 17 delene 2 je 8,5, takže na to, aby sa schválil program a zastupiteľstvo mohol pokračovať je potrebné, aby ZA HLASOVALO 9 poslancov, takže minimálne dvaja v tomto hlasovaní od primátora. Z toho jasne vyplýva, že to boli Kollárovi poslanci, ktorí zablokovali pokračovanie zastupiteľstva a teda aj hlasovanie o jedálni. Kollár potom začal vydierať nových poslancov a dal znova hlasovať o pôvodnom programe. Takéto niečo je absolútne neprípustné, nakoľko by potom mohlo hlasovanie bežať dookola a zjavne teda išlo len o bohapusté vydieranie. Pochybuje ešte niekto, že Kollár a poslanci za Fraštačanov využívajú špinavé mafiánske praktiky,?

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím