eSteban

eSteban

Zverejnené 17.8.2019 17:45:43

 

NIGDY!
Primátor Hlohovca nepodpíše uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré schválilo presun rozpočtovaných finančných prostriedkov pre Nemocnicu s poliklinikou. Miroslav Kollár uviedol, že prijaté uznesenie je vo vzťahu k rozpočtu nevykonateľné a nie je ani v súlade so zákonom. Konateľka spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec sa na zasadnutí 8. augusta obrátila na poslanecký zbor so žiadosťou o 21-tisíc eur, aby sa mohol sfunkčniť systém prenosu dát. Primátor sa bránil poskytnutiu prostriedkov z mestského rozpočtu na tento účel. Obnova systému je, ako uviedol, plne v kompetencii konateľky spoločnosti a väčšinového akcionára. Opakovane poslancov pred hlasovaním upozornil, že väčšinový akcionár tejto spoločnosti dlhodobo nerešpektuje mesto Hlohovec ako menšinového akcionára, neplní si úlohy vyplývajúce z postavenia, rozhoduje bez dohody a na spoločnosti „vyrobil“ dlh dva milióny eur. Mesto dodnes, ako Kollár uviedol, nedostalo od neho účtovnú závierku za minulý rok, ani informáciu o exekúcii a zablokovaní účtu spoločnosti. Medzi akcionármi je otvorený súdny spor. Poskytnutie prostriedkov označil primátor za vysoko rizikové, určené „do čiernej diery“. Návrh, ktorý predložila poslankyňa Lucia Svíčková, poslanci napokon väčšinou hlasov schválili. (tasr)

Hodnotenie (+62%): Nesúhlasím Súhlasím