ZA OBČANOV

ZA OBČANOV

Zverejnené 10.1.2020 13:48:11

 

HLAVU HORE
Tak milí rodičia školopovinných detí, pripravte si peňaženky. Vďaka rozhodnutiu mesta pri 2 deťoch Vás pripraví o cca 25 EUR mesačne, keďže zrazu je potrebné na obedy zadarmo prispievať 9 eurami na réžie a počas školského roka sa zvyšuje školného na ZUŠ na 13 EUR /mesiac a 11 EUR/mesiac. Neviem, či je to vôbec možné počas už prebiehajúceho školského roka meniť pravidlá. Čí to bol nápad primátora alebo poslancov , lebo ak toho prvého, tak po 29.2. Boh ochraňuj Slovensko.

Hodnotenie (+85%): Nesúhlasím Súhlasím