Anonymný Hejter

Anonymný Hejter

Zverejnené 17.5.2020 0:07:03

 

EHMK náklady Trnava
Odhad nákladov Trnava Náklady na prihlášku predstavujú v prvom kole (do konca októbra 2020) v hrubom odhade Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 100-tisíc eur, v druhom kole (do konca novembra 2021) dvestotisíc eur. Súhlas na zapojenie sa mesta do súťaže musí ešte formálne schváliť mestské zastupteľstvo. Malo by sa tak stať v utorok 28. apríla. Zdroj: trnava-live.sk

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím