Lesy Slovenskej republiky a pastuchovský

Lesy Slovenskej republiky a pastuchovský

Zverejnené 14.9.2020 13:05:59

 

Lesy Slovenskej republiky a pastuchovský les
Nedávno bola v televízii ukážka, ako sa dokážu Lesy SR Banská Bystrica, ktorým patrí aj pastuchovský les vzorne postarať o les. Škoda, že sa televízia nebola pozrieť, ako dokážu likvidovať pastuchovský les. Pracujú systémom po nás potopa. Čo sa im hodí odvlečú preč, pričom pri odvoze poškodzujú ďalšie stromy. Čo sa im nehodí zavlečú naspäť do lesa. Na hľadanie hríbov v tomto lese môžete zabudnúť. Starostlivosť o les žiadna. Kontrola zo strany okresu zrejme tiež žiadna.

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím