MichalŠ

MichalŠ

Zverejnené 18.11.2020 11:10:05

 

Žiadosť zaslaná e-mailom na MÚ
Pán Čulák , dovoľujem si Vás požiadať, aby ste mi zodpovedne prehlásili, aký osud čaká môj návrh týkajúci doplnkového označenia 2 prechodov pre chodcov a to na Nám.sv.Michala a na Nám.sNP. Predpokladám, že nebude to tak , ako návrh na osadenie popolníkov v tvare cigarety. Šuliman

Hodnotenie (+46%): Nesúhlasím Súhlasím