kultúra či nekultúra mesto či nemesto

kultúra či nekultúra mesto či nemesto

Zverejnené 24.12.2020 19:12:55

 

vianočné a novoročné prianie
prajem všetkým od kultúry a tým z mesta aby sa im splnilo to - čo si zaslúžia - nie to, čo si prajú, aby spravodlivosť prišla s novým rokom a priniesla pokoj duše tým, ktorým ju zobrala a odniesla ju tým, ktorí ju zobrali a potom možno bude v našom meste dobre a spokojne a kultúra bude kultúrou a mesto mestom, tak šťastné a veselé nám, ktorým ublížili a tie opačné tým, ktorí ublížili

Hodnotenie (+50%): Nesúhlasím Súhlasím