MASH

MASH

Zverejnené 22.10.2021 11:44:49

 

Prečo nemôže byť pontónový most?
Aké okolnosti bránia, aby vojaci sprevádzkovali pontónový most aspoň pre peších, keď sa zavrie cestný most?

Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím