Jozefko

Jozefko

Zverejnené 10.1.2022 18:32:31

 

Na Luniku IX sa to dá
Budova v havarijnom stave, ktorá bola určená na asanaciu v minulosti v Košiciach versus Majer v HC, kde sa to vraj nedá( alebo nechce)? Medzitým v Košiciach v roku 2012 Celkovo sa v tomto objekte nachádza 30 bytov, v ktorých žije 225 ľudí. Iba dvaja nájomcovia majú platnú nájomnú zmluvu a ostatní v bytovom dome sú neplatiči bez platných nájomných zmlúv. Mesto nemá povinnosť zabezpečenia náhradného ubytovanie voči ľuďom, ktorí vedome porušujú zákon a nerešpektujú právne predpisy,“ poznamenala. Neprispôsobiví občania Nájomné byty preto budú dostávať iba tí, ktorí sú ochotní a schopní ich platiť. „Nikto z neplatičov nie je bez prostriedkov, minimálne poberajú sociálne dávky, preto si majú v prvom rade hradiť náklady na bývanie, tak ako to ukladá zákon SR. V opačnom prípade nemajú nárok na žiadne bytové náhrady, maximálne sa im dočasne zabezpečí núdzové ubytovanie,“ pokračovala Šnajdárová. Mesto zároveň považuje za neprípustné ničenie majetku mesta neprispôsobivými občanmi, čo je v prípade bytových domov na Luníku IX opakujúci sa jav. Zdroj: https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/zburaju-dalsiu-zdevastovanu-bytovku-luniku-ix

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím