Andrej (N)

Andrej (N)

Zverejnené 2.6.2022 16:54:06

 

zoznam
Ako zamestnanec Mú v HC som sa dostal k infomácii že Kollár si vyžiadal zoznam všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v HC alebo dlhodobo tu nebývajú... je toto v kompetencii primátora ?

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím