vcielka

vcielka

Zverejnené 20.11.2016 20:40:03

 

zámok- mesto verzus OZ Zámok
Sledovať diskusie a príspevky na tému rekonštrukcie zámku na FB je celkom zaujímavé čítanie. Na jednej strane mesto, na strane druhej OZ Zámok. Pravdupovediac, človek už nevie, na ktorej strane je pravda. Kto sa má v tom vyznať?

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím