Pracujuca

Pracujuca

Zverejnené 25.3.2017 15:04:22

 

odpoved na mail ohladom dopravy a mostu
V súvislosti s mostom na ceste č. II/513 v meste Hlohovec ste nás emailom požiadali o informáciu ohľadom jeho údržby. Most ev.č. M6702 je súčasťou cesty č. II/513 v meste Hlohovec. Most je vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja a jeho správu a údržbu zabezpečuje organizácia Správa a údržba ciest TTSK. Prehliadky,  údržbu a opravu mostov vykonáva správca v zmysle Technického predpisu č. 08/2012 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty, vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Most je pravidelne udržiavaný počas letnej a zimnej údržby. Most bol postavený v roku 1964. V roku 2014 bola vykonaná hlavná prehliadka predmetného mosta, na základe ktorej bolo konštatované, že stavebno-technický stav mosta, vzhľadom na rok výstavby, zodpovedá jeho bežnému opotrebeniu. V Trnave, dňa 20.03.207 Vypracoval: Odbor dopravnej politiky TTSK

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím