Michael

Michael

Zverejnené 18.4.2017 12:54:28

 

Zápis do 1. ročníka
Akosi sa neviem rozhodnúť, kam prihlásiť dieťa do 1. ročníka základnej školy. Poraďte mi kam: prečo áno a prečo nie!

Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím