Riaditeľka

Riaditeľka

Zverejnené 5.5.2017 11:13:03

 

Jazyky na školách
Vážení rodičia, aké jazyky by ste si želali, aby sa vyučovaní na základných a stredných školách? Aby boli vaše deti dobre pripravené do života?

Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím