Oliver Pestún

Oliver Pestún

Zverejnené 17.5.2017 10:33:15

 

Spolupráca
Včera bol dlhý deň. V jeho závere som sa dozvedel o monitorovacej činnosti poslanca MsZ Rastislava Hauliša, podpredsedu OZ Fraštačania. Monitoruje ľudí nepohodlných pre primátora, informuje a primátor vyhodnocuje a robí opatrenia. Nečítate detektívku, realita Hlohovca, bohužiaľ smutná. Na hrádzi si sadám na lavičku, ani nie o dve minúty sa pri mne pristavuje človek ,ktorý robí veľa pre deti a pýta sa ma čo bude ďalej s Hlohovcom. O pol hodinu v meste sa púšťam do reči s ďalším človekom a ten sa ma pýta či sa ten náš primátor nezbláznil. K duševnému zdraviu nášho primátora sa vyjadrovať nebudem, nemám na to kvalifikáciu. Nasledujú pracovné stretnutia. Pred piatou sedím v malej zasadačke na úrade ako prizvaný hosť na stretnutie primátora a Jany Kvantovej vo veci vypovedania nájomnej zmluvy, avšak ihneď v úvode ma primátor vyviedol z omylu, pretože podľa neho toto stretnutie je o podpísaní memoranda o spolupráci a nerozumie čo tam robíme ja a Viera Úradníková ktorá tam bola prizvaná tiež ako hosť a mesto o tom vedelo. V podstate má pravdu, my poslanci tam nemáme čo robiť, nakoľko nás zaujímal postoj OZ Zámok vo veci vypovedania nájomnej zmluvy , čo je predmetom hlasovania na najbližšom MsZ a nie memorandum. Zostali sme a ticho počúvame. Môj pohľad na stretnutie. Primátor potreboval urobiť formálne stretnutie s OZ Zámok, aby mohol deklarovať skutočnosť, že im bolo ponúknuté memorandum o spolupráci a použiť ho v budúcnosti ako argument – veď on chce spolupracovať, ale OZ Zámok odmietlo memorandum = odmietlo spoluprácu. Ak sa pozrieme bližšie na memorandum, nie je tam ani zmienka o konkrétnej spolupráci, dokonca časovo kedy by mohli byť začaté rokovania ohľadom spolupráce – po dokončení stavebných prác čo môže byť za dvadsať rokov. Jediná požiadavka OZ Zámok bola na tomto stretnutí stiahnuť z rokovania MsZ vypovedanie zmluvy. Primátor odmietol. Zajtrajší deň bude ešte dlhší. Mama mi odporučila dobre sa naobedovať, to odporúčam aj vám ktorí sa chcete zúčastniť MsZ a zoberte si aj stoličky, nakoľko priestory konania verejného MsZ sú stiesnené čo ukázalo posledné MsZ ,kde občania museli niekoľko hodín stáť natlačení. Prečo takéto miesto vybral pán primátor vie len on, ale my to už tušíme. S verejnosťou sa totiž v tomto meste už nepočíta.

Hodnotenie (+70%): Nesúhlasím Súhlasím