psychológ

psychológ

Zverejnené 26.5.2017 6:59:39

 

psychológia na GIK
Je to pravda, že na gymnáziu sú zamestnané už dve psychologičky? Nie je treba súhlas rodiča na vyšetrenie dieťaťa psychologičkou? Teraz to vyzerá tak, že si deti psychologička jednoducho berie z hodín.

Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím