biker

biker

Zverejnené 15.8.2017 21:26:37

 

cyklotrasy
Schválené cyklotrasy v Trnavskom kraji , Hlohovec Leopoldov čo malo byt aj z lavkou cez Vah nevie niekto v akom je štadiu??? Názov projektu Žiadateľ Cyklotrasa Michal na Ostrove - Michal na Ostrove Kolónia Obec Michal na Ostrove Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany Mesto Piešťany Cyklistická cesta Orechová Potôň Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány, Mikroregión Klátovské rameno, Objekt 208-03 Cesta Veľké Dvorníky - Dunajský Klátov, Objekt 208-07 Cesta Veľké Dvorníky - Ulica Hviezdna - riešenie cyklokoridoru na MK Obec Veľké Dvorníky Automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici Trnava Mesto Trnava Cyklotrasy v obci Cífer - I. etapa Obec Cífer Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung Mesto Galanta

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím