Bob

Bob

Zverejnené 14.5.2018 22:38:37

 

Dotácie vyšli nazmar
Tak sme sa dočítali, že špecializovaný súd , ktorý sa zaoberá hospodárskou kriminalitou odsúdil pána Bob...ka aj jeho manželku aj .... Takže milí občania, nielen že sme , pod taktovkou primátora posielali totálnemu dlžníkovi stotisíce z našich daní, ale ak som dobre čítal tak aj kriminálnikovi!!! Všetci, ktori sú za to zodpovední , poslanci Boba..., Voltm... atď, musia na čele s primátorom okamžite odstúpiť. Žiadame kontrolu. ako sa čerpali a na čo sa využívali mega dotácie z mesta!!! Toto je kauza, aká nemá v histórii mesta obdobu!! Tí poslanci, ktorí ešte majú štipku svedomia by mali žiadať okamžité vrátenie majetku mesta a začať vymáhať dlhy!!

Hodnotenie (+84%): Nesúhlasím Súhlasím