Hlohovec - Sila Spolupráce

Hlohovec - Sila Spolupráce

Zverejnené 7.11.2018 17:34:48

 

Hlohovčania, Spolupracujme!
Mesto je ako veľká kniha, do ktorej ľudia vpisujú svojimi činmi stále nové a nové kapitoly. Niektoré kapitoly sú staré, takmer zanesené prachom, na iných miestach knihy chýbajú strany, iné sú zas zlepené a ťažko zistiť, čo v nich bolo zaznačené. Knihu nášho mesta píšeme spoločne a spoločne odovzdáme ďalším generáciám to, čo sme do nej vpísali. Tie v nej budú listovať a spoznávať svoju minulosť a preberú povinnosť písať ďalšie stránky nášho spoločného rodokmeňa. Chcem, aby sme všetci spoločne písali úspešný príbeh. Nie len príbeh o budovaní, zásluhách, pomníkoch či politických výsledkoch, ale v prvom rade príbeh spokojných ľudí, ktorí nemusia od seba na ulici odvracať zrak, v ktorom sa jeden druhému môžeme prihovoriť s úsmevom a priateľským slovom či kedykoľvek požiadať o pomoc alebo radu. Píšme spoločne príbeh úspešnej spolupráce a partnerstva pre naše mesto. Naše mesto chladne, odosobňuje sa, vytráca sa z neho človečina v mene akéhosi falošného velikášstva a podsúvania zaručených receptov na pravdu. My chceme vykročiť na cestu, ktorej ciele budeme postupne a zodpovedne plniť s pokorou a zodpovednosťou. Netrhajme väzby, ktoré medzi sebou máme, nevymieňajme ich za lacnú hodnotu dočasnej, často virtuálnej slávy, potvrdzovanej zovretou dlaňou s palcom smerujúcim hore. Preto vravíme: „Osvojme si pár základných hodnôt obyčajného ľudského rešpektu a slušnosti – to stačí!“ Kontinuita je záväzok, je to pradivo, ktoré treba chrániť, aby neoslabilo tak, že sa nám rozpadne pod rukami. Vtedy stratíme kus svojej identity a musíme sa učiť odznova takmer všetko. Aj Hlohovec má povestné tri groše – hospodárme s nimi rozumne. Veríme v múdrosť skúsenejších, pomáhame uplatniť sa všetkým, uvedomujeme si potrebu myslieť na budúcnosť. Podstatou kontinuity je tradícia – nie mechanická väzba na minulosť, ale dynamický proces obnovy stálych hodnôt v nových podmienkach. Hodnoty ako spolupráca, vzájomná úcta, rešpekt, možnosť povedať si názor a prejaviť vôľu si ho vypočuť sa len ťažko dajú vtesnať do paragrafov, mali by sídliť predovšetkým v nás samých. V dnešnej uponáhľanej dobe, keď človek vyžaduje okamžité riešenia a slovo trpezlivosť sa stáva prežitkom, sa nám často zdá, že platia slová: „účel svätí prostriedky“. Účel je však často vykúpený rýchlosťou, nepremyslenosťou a mediálnym výtlakom, a samotný cieľ pozlátkovým efektom. My ideme bližšie k ľuďom, otvárame oči, aby sme lepšie videli ich problémy, nadstavujeme uši, aby sme porozumeli, čo vravia, rozprávame sa s nimi, aby sme sa vedeli dohodnúť. Hlohovec je bohatý, bohatý na ľudí. Majú talent, šikovnosť, schopnosti, nadšenie, priateľstvo... Vážme si toto bohatstvo a dajme šancu všetkým. Hlohovčania spolu!

Hodnotenie (+78%): Nesúhlasím Súhlasím