Obyvateľ mesta

Obyvateľ mesta

Zverejnené 7.11.2018 20:24:57

 

Jedna šanca stačí
Rezonuje vo mne článok Miroslava Kollára s týmto nadpisom, ktorý svieti na titulnej strane Fraštackých novín zo dňa 11.1.2017. Tento človek dáva ľuďom len jednu šancu, preto sa čudujem niektorým podnikateľom ktorí hovoria, že Kollárovi treba dať ešte druhú šancu. Šancu na čo? Aby tri roky nič nerobil a v štvrtom roku pred voľbami zaslepil občanom oči predraženými akciami? Z Kollárovej strany je to len manipulatívne riadenie mesta a hľadanie zákonných spôsobov prelievania peňazí z mestskej pokladne do vreciek jeho známych. Mne riadenie mesta Miroslavom Kollárom skôr pripomína štúdium učňa, ktorý tri roky študuje a v štvrtom ročníku robí praktickú skúšku. Náklady za štyri roky štúdia tohto učňa predstavujú 57.781.000 Eur (mestský rozpočet) + vreckové každý mesiac vyše 4.000 Eur. Neviem, či by niektorý podnikateľ chcel financovať štúdium takéhoto učňa z vlastných peňazí.

Hodnotenie (+71%): Nesúhlasím Súhlasím