Občan

Občan

Zverejnené 14.2.2019 19:22:16

 

Vystúpenie Hauliša na zastupiteľstve
Vystúpenie občana Hauliša na dnešnom zastupiteľstve nieslo znaky vážnej psychickej poruchy, alebo požitia alkoholu. Je nemysliteľné, aby otec vyhodeného poslanca opakovane nazýval riadne zvolených poslancov nesvojprávnymi cvičenými opicami. Také správanie je neprípustné a primátor by mal pri podobných prejavoch okamžite zasiahnuť. Tolerovaním týchto vulgárnych vystúpení proti svojim kritikom posúva hranice slušnej spoločnosti ďaleko za čiaru. Ide o zneužívanie verejného priestoru na urážanie verejne činných osôb zvolených v demokratických voľbách a tak hrubým spôsobom k snahe ovplyvniť ich rozhodovanie. V predchádzajúcom volbnom období Haulišovi nevadilo, že zastupiteľstvo ovláda občianske združenie Fraštačania, ktorého je sám členom, a nikdy žiadnym spôsobom proti spolčovaniu poslancov nevystúpil. Teraz hrubým, urážlivým a vulgárnym spôsobom útočí na poslancov, ktorí majú iný názor ako jeho neúspešný syn. Vyzývam primátora, aby v takých prípadoch okamžite upozornil diskutujúceho na neprípustný spôsob jeho prejavu, inak sa ako predsedajúci stotožňuje s takým správaním. Nestalo sa to prvýkrát a tento občan už v minulosti podobným vulgárnym spôsobom útočil. Ani vtedy primátor Kollár nezasiahol, čo vo mne potvrdzuje domnienku, že pri dôležitých hlasovaniach prichádza tento človek na objednávku, aby ovplyvnil hlasovanie. Takto si určite nik nepredstavuje nový, slušný, revolučný a demokratický Hlohovec.

Hodnotenie (+85%): Nesúhlasím Súhlasím