Občan

Občan

Zverejnené 16.4.2019 18:13:49

 

Smeti
Väčšina obcí na Slovensku stále používa ročný paušálny poplatok za odpad na osobu. Len 168 obcí má zavedenú nejakú formu množstvového zberu, kde sa poplatok odvíja od množstva vyprodukovaného odpadu

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím