Rodič  (N)

Rodič (N)

Zverejnené 26.4.2019 21:13:18

 

1.zŠ
Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, M. R. Štefánika 30, HlohovecVytlačiť Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, v zastúpení Ing. Miroslavom Kollárom, primátorom mesta, podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/RIADITEĽKY Základnej školy, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec

Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím