Mravenec

Mravenec

Zverejnené 28.4.2019 9:31:50

 

Revolúcia v Hlohovci
Mravenec přicházel každý den časně zrána do zaměstnání a začínal pracovat. Vyráběl a byl spokojený. Jeho šéf Lev se podivil, že mravenec pracuje bez dohledu: „Jestliže pracuje tak dobře bez dohledu, nemohl by snad pracovat ještě lépe, kdyby na něj někdo dohlížel?" Lev proto zaměstnal jistého Švába, který měl bohaté zkušenosti v oboru personalistiky. Jeho prvním opatřením bylo zavedení kontroly mravencovy docházky. Záhy Šváb potřeboval sekretářku, aby mu pomáhala s papírováním. Zaměstnal proto Pavoučici, která se kromě archivů věnovala rovněž kontrole telefonních hovorů. Lev byl okouzlen Švábovými výstupy a požádal ho i o grafickou prezentaci produktivity a hlubší analýzu dlouhodobých tendencí na pracovišti, jejichž průběžné výsledky budou diskutovány na pravidelných schůzkách. Kvůli tomu byl Švábovi zakoupen počítač s laserovou tiskárnou a zaměstnána jedna Moucha, aby vedla oddělení informatiky. Mravenec, dosud produktivní a veselý, byl najednou zoufalý nad množstvím vyplňovaných formulářů a pracovních schůzek, které mu zabíraly spoustu času! Lev dospěl k závěru, že je třeba vytvořit pracovní místo provozního vedoucího v oddělení, kde mravenec pracuje. Pozici obsadil jistý Cvrček, jehož prvním počinem bylo vybavení kanceláře perským kobercem a ergonomickou židlí. I nový vedoucí brzy potřeboval počítač a sekretářku (tu si však přivedl ze svého bývalého zaměstnání), aby vypracoval strategický plán optimalizace výroby a kontroloval rozpočet oddělení, kde mravenec pracuje. Cvrček zároveň přesvědčil Lva o absolutní nezbytnosti průzkumu pracovního prostředí. Poté, co se Lev seznámil s pracovní vytížeností, zjistil, že oddělení, kde mravenec pracuje, už nevyrábí tolik, co dříve. Najal proto vyhlášeného konzultanta Sýčka, aby provedl audit a navrhl řešení. Sýček strávil tři měsíce v kancelářích a vypracoval několika svazkovou zprávu, jejíž závěr zněl: „příliš mnoho personálu v podniku". Hádejte, koho Lev propustil! Pochopitelně mravence, kvůli „nedostatku motivace a konfliktnímu chování".

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím