Ferdo (N)

Ferdo (N)

Zverejnené 8.5.2019 12:02:08

 

Včielky v meste
Včely sú dôležité pre život na zemi, pre opeľovanie rastlín. Chceme byť zelené mesto. Možno by bolo dobré viesť deti na školách k tomu, aby pochopili dôležitosť včiel pre náš život. Bolo obdobie, že na jednej zo škôl mali deti včelársky krúžok.

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím