Karol

Karol

Zverejnené 4.11.2019 17:29:20

 

Rómovia budú mať nové bývanie
Mestské zastupiteľstvo dňa 24.10.2019 okrem iného schválilo" Návrh Systému prestupného bývania pre mesto Hlohovec". 1.stupeň nájomného bývania bude vytvorený na Bernolákovej ulici č. 9, kde sa vybuduje bývanie vo forme prízemného bytového domu. Obytná budova bude pozostávať z 9 bytových jednotiek. Každá bytová jednotka bude vybavená chladničkou s mrazničkou a elektrickým varičom /dvojplatničkou/. Priestorové požiadavky pre prvý stupeň: podlahová plocha 1 bytovej jednotky je maximálne 50 m2. Minimálne technické požiadavky: napojenie na prívod pitnej vody, inštalácia zdravotechnických zariadení na osobnú hygienu pre každú bytovú jednotku samostatne, odvedenie odpadových vôd s inštaláciou splachovacej toalety pre každú bytovú jednotku samostatne, vykurovanie. 2. stupeň nájomného bývania bude vytvorený na Bernolákovej ulici č. 9, kde sa vybuduje bývanie vo forme prízemného bytového domu. Obytná budova bude pozostávať z 9 bytových jednotiek. Každá bytová jednotka bude vybavená kombinovanou chladničkou s mrazničkou a sporákom s rúrou. Priestorové požiadavky pre prvý stupeň: podlahová plocha 1 bytovej jednotky je maximálne 60 m2. Minimálne technické požiadavky: napojenie na prívod pitnej vody, inštalácia zdravotechnických zariadení na osobnú hygienu pre každú bytovú jednotku samostatne, odvedenie odpadových vôd s inštaláciou splachovacej toalety pre každú bytovú jednotku samostatne, vykurovanie. Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.

Hodnotenie (-66%): Nesúhlasím Súhlasím