Michal Š

Michal Š

Zverejnené 6.8.2018 21:43:28

 

zábava
Pred pár minútami som sa dočítal, že konateľom novo vznikajúcej mestskej s.r.o. bude Mgr. Borovský. Podľa môjho názoru, je to nehoráznosť najhrubšieho zrna. Po zmene vedenia mesta po ostatných voľbách, bolo nad slnko jasné, že mestská s.r o. a VaTS, potrebuje nového a gramotného konateľa.( Gramotného , som myslel v odbore vodného hospodárstva) A výsledok ? Ekonóm, keď počas jeho "konateľstva " boli v organizácii dosiahnuté najhoršie hospodárske výsledky ! A po tom, po tom nastúpil ďalší odborník, ktorý v prvom roku svojho " panovania" dotiahol mestskú organizáciu skoro do likvidácie.A následujúci rok, ten bol zachránený navýšením imania zriaďovateľom, teda mestom . A teraz, organizácia ktorá potrebuje ako jediná z najdôležitejších , pozornosť najväčšiu, "poskytne" svojho konateľa do novej mestskej s.r.o.!!! No čo už. Nedokážem si to vysvetliť. Vedúci sekretariátu primátora, s právnickým vzdelaním dokáže riadiť tri, možno dve organizácie ? No keď na túto anomáliu pristúpia poslanci, tak toto rozhodnutie si zaslúži zápis do kroniky mesta vrátane toho kto to navrhol, ale aj tých ktorí to odhlasujú. A MENOVITE .Nikdy som sa nezaujímal o komunálnu politiku, ale taká situácia si zaslúži celoštátnu ak nie celoeurópsku pozornosť. Vivat Hlohovec.

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím