zima

zima

Zverejnené 1.12.2018 5:56:15

 

Vlčie hory
Dozvieme sa ešte v roku 2018 ako skončilo konanie o uložení povinnosti vykonať preventívne opatrenia v Areáli odpadového hospodárstva Vlčie hory v k. ú. Hlohovec voči spoločnosti COMETAR s.r.o., ktoré Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie začal dňa 20.06.2018, ako skončila hrozba z obsahu barelov, kde skončili a taktiež čo bude s areálom a odpadom v ňom ďalej ?

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím