Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

8. august 2007

Dialóg

Zamyslenie na tému možností komunikácie medzi občanom a poslancami mesta.

Pri prehliadaní oficiálnych regionálnych médií sa nám nepodarilo nájsť žiadne kontaktné údaje na jednotlivých poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec. Dostupné zverejnené informácie obnášali iba ich mená, politickú príslušnosť, obvod, ulice a okrsok ich pôsobnosti.

Príslušný platný Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, ktorý vo svojej druhej časti špecifikuje jednotlivé orgány obce, im samozrejme takúto povinnosť neukladá. Avšak vzhľadom na to, že „obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce“, občan by zaiste privítal údaje, ktoré by mu kontakt a komunikáciu priamo s jeho zvoleným zástupcom uľahčili. Ostáva teda možnosť osloviť svojho poslanca prostredníctvom e-mailovej adresy Mestského úradu zverejnenej na oficiálnej internetovej stránke mesta. Prinajmenšom však ide o alibistický spôsob, ktorý občana skôr odradí, ako by ho motivoval.

Princíp postavený na tom, že poslanec je, alebo by aspoň mal byť, priamym prostredníkom pripomienok, návrhov a sťažností občanov sa tu kdesi vytráca. Možno si občan jednoducho neželá, aby jeho správu čítala okrem poslanca aj iná osoba, možno by občanovi lepšie vyhovovalo napísať svojmu poslancovi klasický list, možno by ho rád osobne navštívil, alebo by mu radšej zatelefonoval. Nemá však kontaktné údaje, resp. nenašiel ich na dostupných oficiálnych informačných zdrojoch.V žiadnom prípade nechceme teraz znevažovať prácu našich poslancov, ich aktivity a zásluhy. Nepochybujeme o tom, že sú medzi nimi schopní ľudia, ktorí sa snažia nielen pasívne počúvať, ale aj konštruktívne riešiť problémy našich spoluobčanov.

Samozrejme, že sú tu aj iné možnosti komunikácie, napríklad prostredníctvom stretnutí, ktoré iniciujú niektorí poslanci. Dôkazom takejto snahy sú nakoniec aj početné interpelácie, s ktorými poslanci za svoje obvody vystupujú počas zasadnutí nášho Mestského zastupiteľstva. To, na čo sa teraz snažíme poukázať je skutočnosť, že občan Hlohovca jednoducho postráda bližšie informácie o svojich zvolených zástupcoch. Obyvatelia  by takéto údaje určite ocenili nielen v prospech efektívnejšieho vzájomného dialógu, ale aj z čisto prozaického dôvodu – možnosti spoznať človeka, ktorý zastupuje ich záujmy v Meste. Adekvátnym priestorom na zverejnenie takýchto praktických kontaktných informácií, ktoré by mal mať každý občan k dispozícii, sú práve oficiálne regionálne médiá  (HcTV, ŽvH), ako aj  webová stránka mesta.

Akási elektronická vizitka poslancov pritom nie je na iných internetových stránkach žiadnou vzácnosťou. Fotografie poslancov, ich adresy, telefónne čísla a vo väčšine prípadov už aj e–mailové adresy sú samozrejmosťou nielen na oficiálnej stránke nášho hlavného mesta, ale aj Trnavy, Malaciek, Pezinka, Nitry, Zvolena, či Svitu. Na druhej strane treba rešpektovať skutočnosť, že ide o citlivé informácie, ktoré môžu byť zverejnené len so súhlasom samotného poslanca, v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Je prirodzené, že nie každému vyhovuje takáto transparentná prezentácia týkajúca sa vlastnej osoby. Kompromisom by teda bolo aspoň zverejnenie fotografie a e–mailovej adresy zvolených zástupcov.

Všeobecne sa hovorí o nezáujme našich občanov k veciam verejným. Treba si však priznať, že táto apatia je do istej miery vyústením skutočnosti, že tu jednoducho chýba aktívnejší dialóg. Aj preto sa vo fóre tejto stránky množia anonymné príspevky plné nespokojnosti až averzie. V mnohých prípadoch dokonca neprávom. Poslanec je vox populi svojho mesta, ktoré mu prostredníctvom hlasov občanov vložilo do rúk dôveru. On by mal urobiť všetko preto, aby prejavenú dôveru nesklamal a nestal sa len tvárou, ktorá sa na vás usmieva z predvolebných plagátov.  
Diskusia k článku (26)Diskusia k článku (26 komentárov) »

26 komentárov


 1. gravatar

  Článok hovorí veľmi výstižne o slabej informovanosti občanov o svojich zvolených zástupcoch. A treba začať od najvyššie zvoleného - teda primátora. Webové stránky iných miest naposledy som pozerala Holíč majú najvyšších predstaviteľov predstavených fotografiou, krátkym životopisom, adresou a ďalšími kontaktnými údajmi. To isté v skrátenej verzii by mohlo byť aj o poslancoch, veď napokon mnohé z týchto údajov boli zverejnené, keď sa uchádzali o priazeň svojich voličov. Myslím, že by sa tým naozaj zjednodušila ich cesta k občanovi a naopak.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  Súhlasím s občiankou, naozaj mi to v Hlohovci pripadá, ako keby každému (česť výnimkám) išlo o to, dostať sa na štyri roky na dobré teplé miestečko, počas kampane sú všetci veľmi aktívni a radi sa zviditeľňujú, no akonáhle dosiahnu to, čo chceli, zľahne sa po nich zem. A argumentovať tým, že im nevyhovuje takáto prezentácia ich osoby, to je smiešne, veď keď je niekto taký hanblivý a nerád sa prezentuje na verejnosti, tak by si mal hľadať iné pole pôsobnosti, ako je poslanecký mandát, pretože ten je už vo svojej podstate verejný a byť na očiach verejnosti je jeho súčasťou, nie dobrovoľným rozhodnutím poslanca. O tom by mal rozmýšľať, kým ide kandidovať. Držím palce tým málo poslancom, ktorí sú v našom zastupiteľstve za svojich voličov a nie za seba a snažia sa niečo zmeniť. Bodaj by ich bolo každým volebným obdobím viac...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  moja mail-adresa je: [email protected] tel.číslo: 0905 263 523 som poslancom za 6. volebný obvod. p.s. myslím, že nikdy to nebola tajnosť. prajem všetkým diskutujúcim príjemný deň.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  Výborne pán Začko, ešte zopár takýchto reakcií Vašich 'kolegov' a môže sa to skopírovať na oficiálnu web stránku. Mám ale jednu pripomienku. Ak to nie je technický problém, emailovú adresu by Vám mal vytvoriť Mestský úrad, aby sa vyhlo propagácii aktivít poslancov, alebo iných firiem.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  Pripájam sa k pánovi Začkovi. Som poslankyňou za 4. obvod, t.j. ulice Za poštou, Závalie, Michalská, Podzámska. Môj mail je: [email protected], mobil: 0908 208 533.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar
  ico

  Pre tých občanov, ktorí nemajú internet si myslím, že vhodné by bolo inštalovať na budove mestského úradu poštovú schránku.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  Aj keď si vážim počin pani poslankyne a poslanca zdá sa mi dosť absurdné, že musel vzniknúť tento článok aby sa našli „dvaja odvážny“. Je pre mňa zarážajúce že vlastná prezentácia nie je osobnou ambíciou samotných poslancov nášho okresu. Nechápem že sú tu ľudia ochotný prevziať zodpovednosť za veci verejné a súčastne nedokážu viesť dialóg o nich (tým myslím najefektívnejším médiom). Vytvorenie a vedenie svojich web stránok a vlastného fóra je predsa z nášho pohľadu Vaša povinnosť a z Vášho samozrejmosť. Alebo som až tak mimo?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  Chvíľu som sa nahnevane prechádzal po byte a preto mi nedá nevstúpiť znova do dialógu. Pravidelne navštevujem túto stránku a preto chcem vysloviť uznanie jej tvorcom. Vytvorili ste kvalitné médium ktoré podľa môjho názoru má skutočnú odozvu. Stalo sa spestrením stojatých vôd. Niektoré príspevky čitateľov sú ukážkou vtipu a presviedčajú ma o zdravých názoroch Hlohovčanov. Chcem sa Vás spýtať či by ste Vy nechceli iniciovať verejný diskurz a vytvoriť platformu pre „našich“ politikov. Úvaha je jednoduchá mediálna prezentácia mesta je zjavne úbohá a neviem prečo by nemohlo túto aktivitu prebrať súkromné médium. Vaša stránka má reálnu čitateľnosť - odozvu a kvalitu, preto si myslím že by to pre politikov mohla byť otázka prestíže a pre Vás nemalá pridaná hodnota. Úprimne by som sa tešil keby som si prečítal a mohol posúdiť (konečne) intelektuálnu vyspelosť našich zástupcov. (Len pre dokreslenie) Nie som často vo svojom meste a myslím že nie som sám, kto nemá reálne prepojenie na našu politiku a pritom platný volebný hlas. Neviem prečo neexistuje cesta ako človek v práci alebo doma by nemohol upozorniť na krík v križovatke cez ktorú prechádzal (vy ste mu to umožnili) neviem prečo - keď nie verejná súťaž tak aspoň verejný výber by nemohol zabrániť takej ohavnosti akou je fontána za domom kultúry, chcem vedieť prečo sú poslanci proti veterným elektrárňam .. Vecí, ktoré sú pre nás samozrejmé by sa našlo viac - ste toho dôkazom ..

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  Juraj, ďakujeme za Váš príspevok. Naša snaha smeruje presne k tomu, čo ste opisovali. Snažíme sa vytvárať priestor pre otvorenú diskusiu a umožniť tak každému poukázať na reálne problémy (Magazín s diskusiou, Fórum, Fotofórum). Aj my veríme, že sa nám postupne podarí vytvoriť akýsi most medzi občanom a ľuďmi, ktorí dostali dôveru rozhodovať o veciach verejných. Do budúcnosti pripravujeme niekoľko projektov, ktoré Vás snáď potešia ...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  Vaša snaha o vytváranie priestoru na otvorenú diskusiu je iste významná, napriek tomu je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o súkromné telefónne čísla poslancov a ich súkromné e-mailové adresy. Je treba mať na pamäti, že pracujú na rôznych pracoviských a v rôznych funkciách a nie každý z nich môže prijímať telefónne hovory od neznámych ľudí (nemožno vylúčiť aj vulgárne a urážajúce) kedykoľvek počas pracovného času, prípadne aj v noci. Rovnako nie každý zamestnávateľ poslancov bude tolerovať ich telefónne hovory počas pracovného času. A rovnako je to aj s e-mailami, ked nie je možné vylúčiť vulgárne a urážajúce (pozri Fórum). Dávam preto prednosť osobným stretnutia s poslancami pred anonymnými, pričom pri e-mailoch nie je možné ani zistiť, či sú od občanov z Hlohovca. Odporúčam preto navrhnúť vhodný model, korý bude vyhovovať zákonu aj občanom.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar

  Je zaujímavé, že prijímať hlasy od neznámych ľudí pri voľbách poslancom zjavne nevadilo. Ak je niektorý z poslancov natoľko zaneprázdnený pracovnými a inými aktivitami, že ho obťažuje (prípadne jeho zamestnávateľa) prijímať a reagovať na podnety od občanov, mal by zvážiť, či by nebolo vhodné prenechať túto funkciu niekomu, kto na to čas má. Nehnevajte sa, ale sadnúť si raz denne k mailom a odpovedať nedá toľko námahy, predovšetkým, ak človeku skutočne záleží na tom, čo sa deje a čo je v jeho moci ovplyvniť. Či si zvolí formu komunikácie emailom, telefónom, alebo (ako tu niekto navrhol) schránkou na budove MsÚ bude poukazovať na jednu z 'kvalít' poslanca nájsť si cestu k svojmu voličovi a iste sa to odrazí aj pri budúcich voľbách. Osobné stretnutia sú určite vítané, ale zorganizujú sa vtedy, keď chce a môže poslanec a nemusí to byť práve vtedy, keď to chce a potrebuje občan.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  Pokiaľ ide o Váš názor na e-maily a ich vybavovanie raz denne po pracovnom čase, je to možné ale nie je to povinnosť poslanca mestského zastupiteľstva, veď tak nerobia ani poslanci NR SR, ktorí pracujú ako poslanci na plný úväzok a za nie malé peniaze. Zotvávam však na svojom názore, že ak je poslanec učiteľom, lekárom, riaditeľom, manažérom apod. názor študentov, pacientov a stránok, ktroré poslanci vybavujú a boli by pri tom prerušovaní telefónmi neznámych súkromných osôb by boli určite iné a iste by ste s tým nesúhlasili ani Vy.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar

  Spôsob volieb aj práva a povinnosti poslancov sú dané zákonmi a bolo by dobre, keby si sa s nimi oboznámil. Zákon stanovuje, že voľby bývajú tajné a podľa zákona o obecnom zriadení nemajú poslanci povinnosť telefonovať s občanmi počas výkonu svojho zamestnania ani zverejňovať svoje súkromné telefónne čísla a e-maily. Je skutočne potrebné oddeliť súkromné telefónne hovory od služobných. Aj kontakt občana s poslancom má podľa mňa charakter služobného rozhovoru a právo na zverejnenie telefónneho čísla platí iba pri služobných telefónoch. Vhodnejšie je komunikovať písomne (napr. cez schránku na budove MsÚ), termín aj obsah komunikácie zostane zachovaný. zachytená

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar

  Rozprávame v dvoch rôznych rovinách. Jedna, čo poslanci musia podľa zákona a druhá, čo môžu. Oháňať sa tým, že im to zákon neprikazuje je prejav pohodlnosti. Ukazovať svoje tváre na plagátoch a bilboardoch pred voľbami tiež zákon neprikazuje, a predsa to robia. Prečo??? Aby sa dostali bližšie k voličovi? A čo po voľbách? Treba byť čo najďalej? Nik predsa netvrdil, že by mal lekár prestať vyšetrovať pacienta a venovať sa svojmu voličovi. Prečo v iných mestách vedia nájsť spôsob, ako zriadť poslancom mailové adresy - a teda asi aj spôsob, ako ich efektívne využívať? Keď dvaja poslanci v tejto diskusii zverejnili tieto údaje, asi im to nerobí problém. Nech si každý z poslancov vytvorí na web stránke profil, kde uvedie tie kontaktné údaje, ktoré chce (a aj čas - pre osobné stretnutia, telef. rozhovor atď.). A potom bude zrejmé, kto chce komunikovať a kto nie. A ešte niečo pre Vavrinca. Dúfam, že pre poslancov nie sú peniaze jedinou motiváciou prečo by mali odpovedať na maily...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar

  Trochu nepochopenia zavládlo medzi nami .. pravdu povediac a možno ma pri tom odsúdite ale vôbec neviem kto sú naši poslanci. Nedokázali si vytvoriť platformu ktorá by ich samotných a ich činnosť prezentovala. Úprimne ešte som ani raz nemal koho voliť. A to chodím na každé voľby :-(okrem tých našich). Vážený poslanci pokiaľ viem odhadnúť návštevnosť vašich volieb je katastrofálna. Ako chcete osloviť mladších voličov – naozaj si myslíte že všetci na vaše výkony kašlú? – nie mnohý sú znechutený!!!. Mám pocit že navzdory svojmu platnému hlasu si už opäť nebudem mať koho vybrať ale zase budem vedieť koho nie. Taká banalita ako mať svoju diskusiu hoci aj na Hlohovecko.sk alebo aspoň - keď nie niečo viac, svoje CV .. Páni poslanci nemyslite si že ľudia nemajú čo iné na práci než vám vypisovať. Hádam odo mňa nechcete aby som prišiel z BA hodil na Msú list z otázkou prečo ste neschválili veterné elektrárne a potom sa (ale so zachytenou!) odpoveďou, ktorá mi vôbec nič nemusí zo svojej podstaty objasniť tešiť, že som práve začal listovú diskusiu (a šup opäť na MSú)? Prečo sa musíme na Slovensku stále presviedčať že normálne veci sú normálne. Diskurz v dnešnej dobe je normálny a mnohé veci by sa tak mohli stať konsenzom a nie VAŠOU svojvôľou pekne ďakujem za to že ma zastupujete! A detail – nie som grafoman a vôbec si nechcem mailovať s poslancami! (a telefonovať už vôbec) - môj návrh by zaručoval určitú nutnosť verejnej reakcie nie len možnosť na ňu. K tým elektrárňam by sa inak poslanci vyjadrili v diskusii k tomu článku ktorý ich riešil ...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 16. gravatar

  Mám platný volebný hlas – neviem koho voliť. Dajte mi antihlas a nebudem si vedieť vybrať ....

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 17. gravatar

  Vaša predstava o fungovaní mestského zastupiteľstva je zatiaľ veľmi zidealizovaná a nezdeformovaná. Možno práve preto, že nepoznáte svojich poslancov. Nech Vás to však vôbec netrápi. K prezentácii činnosti a snahe osloviť mladých voličov len toľko, že poslanci v prevažnej miere to ani nepotrebujú. Pred zasadnutím mestského zastupiteľstva sa zídu poslanci za jednotlivé strany a dohodnú sa ako budú k jednotlivým materiálom hlasovať. Potom hlasujú tak ako im strana prikázala. Takže načo prezentácia a oslovenie mladých. Ak by ste si však predsa len našli trochu času, zájdite na zasadnutie zastupiteľstva - je verejné a dostanete sa trochu do reálneho obrazu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 18. gravatar
  hic

  Pozrite sa dobre koľko poslancov mestského zastupiteľstva sa ozvalo. Občania, resp. diskutujúci sú pre nich ....., vrátane pána primátora a poslancov samosprávneho kraja, ktorých ste tiež volili.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 19. gravatar

  Ďakujem Pán Ľubomír máte pravdu - moja reakcia bola dosť prchká. Niektoré banálnosti, keď sa vyslovia, znejú naozaj naivne. Viem, že jediná vec, ktorá dokáže pohnúť politikmi je medializácia - aj preto som poprosil redakciu, aby zašli ešte ďalej, aby boli viac progresívny. Majú tú silu spraviť žiadaný mediálny tlak. Verím že ľudia ako Helena Pekarovicova a Miroslav Začko by si našli pol hodinu denne (a to je prehnaná predstava záujmu občanov), aby sa pripojili a prípadne niečo napísali - napísali aj to, čo ich na nás hnevá. Takýto postoj by som si naozaj vážil. Nezávislí poslanec s dobrou prezentáciou, by možno získal viac hlasov tých, ktorý inak k voľbám nechodia. (A drobnosť - aspoň dve mená si budem viac všímať) ..

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 20. gravatar

  Pán Juraj, máte úprimný záujem o riešenie problémov v Hlohovci. Je iste správne stretávať sa s poslancami, diskutovať , konzultovať a navrhovať riešenia. Môžem Vám potvrdiť, že poznám viac poslancov, ktorí majú záujem riešiť problémy. Chcel by som Vás informovať ešte o jednej podstanej skutočnosti. Počet poslancov v zastupiteľstve je 23. Takmer za všetkými chodia a kontaktujú sa s nimi voliči, ale urobiť sa podarí iba to, za čo bude hlasovať nadpolovičná väčšina, t.j. 12 poslancov. Preto aj Vaše stretnutia s jedným, dvoma alebo viacerými poslancami môžu byť úspešne dotiahnuté do konca len vtedy, ak sa podarí presvedčiť najmenej 12 z nich, alebo aj menej, ale tých mienkotvorných, ktorí vedia ovládnuť poslanecký klub príslušnej politickej strany a doporučiť ostatným to ' správne' hlasovanie.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 21. gravatar

  Ďakujem za úprimné odpovede. Prečítal som si ešte raz svoje poznámky a som rád že ste ma neodsúdili. Veľmi zle som sa snažil sformulovať svoj návrh redakcii. Skúsim ešte raz. Moja predstava je jednoduchá: tak ako funguje fórum so svojimi kapitolkami (Kultúra a zábava, Samospráva a úrady, ..), by mohla existovať časť s názvom „poslanci“, kde by jednotlivými kapitolkami mohli byť ich mená. Pod svojim menom by poslanci skúsili sformulovať svoje CV, a nejaký ten svoj svetonázor. Diskusia by mohla byť osobná pod ich menami, alebo spoločná – čo by bolo asi praktickejšie. A teraz pointa: ja ako osoba tú moc samozrejme nemám, ale táto redakcia áno, aby vyzvala poslancov na napísanie svojej vizitky. Ľudia by tak veľmi rýchlo získali prehľad a politici motiváciu byť aktívny aj v diskusiách (to je - myslím základný princíp prečo „vysoký politici“ navštevujú diskusné fóra – totiž žurnalisti majú ten tlak ľuďom ukazovať holé pravdy a to predsa vedia aj oni). Myslím, že keby som bol politik a pod mojim menom by svietilo „politik odmietol svoju prezentáciu“ tak by som sa stal nezvoliteľný. Bol by to malý - ale významný (až edukačný:-) rozmer smerom ku občianskej uvedomelosti. Pán Ľubomír, nie sme až taká veľká politika a neverím že SMER či SDKÚ ... skutočne nadiktovali našim poslancom, že v Hlohovci nebudú stáť veterné elektrárne – tie dôvody musia byť omnoho „pragmatickejšie“ a tvrdím že až zainteresovanosť, alebo platforma ktorá ich prinúti k odpovedi, našu „malú politiku privedie k reálnym a dobrým krokom pre nás a sprehľadní to, prečo je nemalá časť ľudí znechutená a k voľbám nechodí. Možno môj návrh nie je až taký dobrý ako si myslím (hoci som presvedčený že len stačí prekročiť tieň, realizácia je ľahká), možno stačí investigatívny prístup redakcie ( t.j. snaha ísť sa na problém spýtať hoci aj pána Začka(vyzerá byť férový chlap) - ale verejne a s čitateľmi za chrbtom. Čitatelia stoja za vami vážená redakcia a tento fakt je dôvod prečo by Vám mali odpovedať ak nie, povedzte nám to spoločne sa nad tým mi - voliči zamyslíme .. (pozrite sa ako pekne to funguje na stránkach http:www.srzhlohovec.skuvod.php?action=vybor už prvá veta je inšpirujúca a pri trochu predstavivosti ...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 22. gravatar

  Pán Juraj, Váš návrh na zriadenie samostatného diskusného fóra s poslancami je veľmi dobrý a podľa mňa aj veľmi potrebný. Na jeho úplnú realizáciu je však potrebné doriešiť malý technický problém. Ten spočíva v tom, že diskusia na fóre je anonymná a nikto nemá istotu, kto je autorom diskusného príspevku aj v prípade, že by sa diskutujúci podpísal. Pod menom poslanca by mohla vystupovať neznáma osoba, pričom práve toto sa už v minulosti jednému z poslancov stalo. Stačilo by, keby diskusné fórum bola zriadené na stránke mestského úradu a diskusia bola zabezpečená tak, aby zverejnený príspevok bol skutočne od poslanca, ktorý sa podpíše a toto by sa nedalo zneužiť. Myslím si, že toto by mohla byť vhodná cesta. Pán Juraj, končím svoje príspevky k tejto zverejnenej téme a ďakujem za slušnú a prospešnú diskusiu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 23. gravatar

  Ešte raz vďaka. S pánom Ľubomírom sme dokázali že existuje slušná debata. K návrhu - sú možnosti - príspevok od poslanca pod heslom... Celé je to iba o technických detailoch, a o vôli k činu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 24. gravatar

  So záujmom som si prečítal všetky diskusné príspevky, ale nenapadlo vás, že komunikácia s občanmi prostredníctvom mailov viazne aj v tom že naši niektorí ( znovu) volení poslanci nevedia vôbec používať PC, internet a pod.? Poznám takých poslancov...............čo to fakt nevedia.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 25. gravatar
  ?

  Začnem od I. obvodu - brat p.primátora V.Dlhopolček - pracuje v Bratislave, i je stále mimo bydlisko, ako sa chcete s ním skontaktovať? A tak to ide aj s ďalšími, mám pokračovať? Ak sa náhodou aj s nimi náhodne stretnete, tak sa vyhovoria, že nemajú čas, resp.Vás niekam pošlú...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 26. gravatar

  Žasnem.Počas pracovnej doby poslanci s občanmi komunikovať nesmú.To je v poriadku.Po pracovnej dobe ale zas nemusia,lebo im to zákon neprikazuje...Pýtam sa.A kedy vlastne s občanmi-voličmi komunikovať môžu a chcú?Byť poslancom na akejkoľvek úrovni ,sa už nepokladá za službu občanom,ale za obťažovanie občanmi?A čo sa týka súkromia...každý,kto vstupuje do politiky by už hádam mal vedieť,že ak sa stane verejne činným,stráca aj časť svojho súkromia.Bohužiaľ,je to cena za populárnosť alebo aj nepopulárnosť.Komu to vadí,nemusí do politiky vstupovať.Nikoho tam nasilu netlačia.Zasadnutia MZ mi pripomínajú skúšku dedinského ochotníckeho divadla pred pár divákmi.A čítanie interpelácií,ako maturitná skúška pred komisiou.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.