Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

20. apríl 2008

Úradnícka cenzúra

Obmedzený prístup k informáciám na Mestskom úrade v Hlohovci.

Len pred pár dňami sme sa na stránkach nášho Magazínu zaoberali funkciou hovorkyne na Mestskom úrade v Hlohovci. Okrem iného sme načrtli aj to, aké úlohy by mal pracovník na tejto pozícii plniť, aby občan dostával za svoje peniaze informácie riadne a včas. V tejto súvislosti sme sa zmienili o dôležitej funkcii médií, ktoré aj v spolupráci s hovorcami týchto inštitúcií umožňujú občanom kontrolovať rozhodnutia a plány zvolených verejných zástupcov. Naznačili sme, že v tejto oblasti je na Mestskom úrade v Hlohovci ešte stále čo zlepšovať.

Prostredníctvom diskusného fóra ako aj rubriky Otázky pre mesto na stránke Hlohovecko.sk sa snažíme zistiť, aké témy občanov najviac zaujímajú. Z ich obsahu vychádzame aj pri koncipovaní otázok, s ktorými sa obraciame na tunajší mestský úrad. Spracované odpovede následne zaraďujeme do spomínanej rubriky Otázky pre mesto. Zo získaného materiálu taktiež  vychádzame aj pri vlastnej publikačnej činnosti. Dňa 11. marca tohto roku sme hovorkyni zaslali na MsÚ v Hlohovci nasledovné otázky:

1. Kedy sa bude realizovať zrušenie priechodov pre chodcov pri "mliečnom bare" a ČSOB a zavedenie priechodu pri predajni Elektro Vykopal na ulici SNP? Kedy je naplánované zjednosmernenie Radlinského ulice?
2. S ktorým investorom prebiehajú rokovania v súvislosti so zámerom predaja zámku v Hlohovci?
3. Aký bol dôvod umiestnenia tzv. spomaľovača na ulicu M.R. Štefánika a 3 ks na ulicu Fraštacká? Plánuje sa umiestnenie ďalších spomaľovačov? Ak áno, v ktorých lokalitách a dôvody.
4. Aké sťažnosti a pripomienky obdržal MsÚ Hlohovec v súvislosti s usporiadaním motocyklových pretekov? Budú tieto preteky organizované aj tento rok, v ktorej lokalite? Akým spôsobom môžu občania vyjadriť svoje výhrady voči tomuto podujatiu?
5. Akým spôsobom bude mesto postupovať pri návrhu rekonštrukcie námestia? Bude iniciovaná verejná diskusia o prvkoch, ktoré by renovované námestie malo obsahovať?

Po viac ako štyroch týždňoch sme sa rozhodli s Evou Uhrákovou telefonicky skontaktovať. Chceli sme sa informovať, kedy môžme očakávať odpovede. Ak sme sa v prechádzajúcom článku zmienili, že na vyjadrenia pani hovorkyne čakáme aj niekoľko týždňov, musíme konštatovať, že tu došlo k istej zmene. Hovorkyňa nám totiž opakovane zložila telefón s tým, že s nami už viac nebude komunikovať, ani nám poskytovať žiadne odpovede. Na otázku, čo bolo dôvodom takéhoto jej rozhodnutia, Eva Uhráková podčiarkla svoj postoj zvýšeným hlasom s argumentom: „JEDNODUCHO NEBUDEM!“ a následne zložila telefón.

Ak si hovorkyňa pôsobiaca na Mestskom úrade v Hlohovci sama vytvára hierarchiu médií, ktorým AKO, KEDY a ČI VÔBEC bude poskytovať informácie, treba si položiť otázku, či táto pozícia skutočne spĺňa svoj účel. Rovnako sa tu otvára otázka, prečo by sa mal občan hovorcovi verejnej správy, ktorý komunikuje iba s „vyvolenými“ novinármi, skladať na jeho plat? Takéto správanie je nielen v rozpore s etickým kódexom hovorcov ale aj pracovným poriadkom mesta Hlohovec. Arogantný postoj hovorkyne jednoznačne porušil princípy demokracie, ktoré nám prostredníctvom ústavy a práva na informácie garantuje tento štát.

Vyššie zmienený postoj zamestnanca verejnej správy nemôže nikoho nechať ľahostajným. Aj preto sme sa rozhodli postúpiť celú záležitosť inštitúciám zaoberajúcimi sa právami občanov na informácie. Taktiež sme zaslali sťažnosť na neprimerané správanie hovorkyne so žiadosťou o vysvetlenie primátorovi mesta. Takéto praktiky sú totiž veľkým krokom vzad, ktoré nás vracajú do čias cenzúry z obdobia národných výborov.