Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

1. september 2008

Právo na informácie

...alebo ďalší príklad chápania transparentnej samosprávy v Hlohovci.

Na začiatku tohto článku bola otázka. Jeden z našich čitateľov sa zaujímal o platy a odmeny niektorých vedúcich zamestnancov Mestského úradu v Hlohovci. Otázka teda znie: Môže sa  vôbec občan dožadovať takýchto „chúlostivých“ informácií?

Majetok mesta spravujú zvolení zástupcovia, ktorí prostredníctvom zamestnancov jednotlivých oddelení mestského úradu ako aj spoločností zriadených mestom, zabezpečujú jeho chod. Vzhľadom na to, že títo ľudia nakladajú s verejným majetkom, o každom ich rozhodnutí by mal byť občan dostatočne a včas informovaný. Nakoľko sú verejní funkcionári platení z peňazí daňovníkov, občania majú plné právo dožadovať sa informácií týkajúcich sa nielen ich pracovnej náplne, ale aj ich ohodnotenia. Občan má právo zaujímať sa o všetky finančné transakcie súvisiace s majetkom mesta. To znamená, aj o náležitosti viažuce sa k príjmom vedúcich pracovníkov, vrátane príplatkov a odmien, ktoré boli hradené z verejného rozpočtu.

Tento princíp tvorí aj podstatu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – čo nie je tajné, je verejné. Zákon jasne špecifikuje veci, ktoré nie sú zverejniteľné. Platy a odmeny vedúcich zamestnancov samosprávy medzi takéto údaje nepatria. Naopak. V súlade s novelou spomínaného zákona z januára 2006, nie je sprístupňovanie týchto informácií v rozpore s ochranou osobných údajov.

Myšlienka otvorenej samosprávy spočíva v jej transparentnosti. Na to, aby mal občan prehľad o hospodárení s verejným majetkom, potrebuje dostatok informácií. Niektoré mestá sa snažia uplatňovať tento princíp a postupne zverejňujú aj informácie nad rámec zákonom vymedzených povinností. Príkladom v tejto oblasti môže byť mesto Šaľa. Návštevníci oficiálnej stránky majú prehľad nielen o plnení rozpočtu, ale aj o došlých faktúrach a zmluvách mesta, či výdavkoch za služobné cesty a telefonáty jeho zamestnancov. Podobné snahy sú zakotvené aj v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec na r. 2008 – 2013. V stratégii rozvoja je zahrnuté úsilie o vytvorenie otvorenej samosprávy „ktorej činnosť je prehľadná a podlieha reálnej občianskej kontrole“.

Ako vyzerá toto úsilie v praxi sme sa pokúsili presvedčiť sami. Otázka od občana bola formou žiadosti o sprístupnenie informácie zaslaná na Mestský úrad v Hlohovci. Okrem vedúcich zamestnancov mestského úradu sme sa taktiež zaujímali o riaditeľa príspevkovej organizácie, (Mestské kultúrne centrum Hlohovec) ako aj o platy a odmeny poskytnuté konateľom obchodných spoločností, ktorých zakladateľom je Mesto Hlohovec (Bytové hospodárstvo, s.r.o., Hlohovská televízia, s.r.o., Vodárenské a technické služby, s.r.o., Mestská ČOV s.r.o., Nemocnica s poliklinikou, s.r.o.).

Mestský úrad žiadosti čiastočne vyhovel. Poskytol nám údaje o platoch vedúcich zamestnancov, žiadosť o sprístupnenie informácie týkajúcej sa výšky odmien však bola zamietnutá: „Poskytnutie odmeny, ako aj výšku osobného príplatku považujeme za charakteristiky, ktoré tvoria psychickú, mentálnu a v neposlednom rade aj ekonomickú identitu zamestnanca, a to z dôvodu, že poskytnutie odmeny a výška osobného príplatku odzrkadľujú hodnotu schopností, zručností a individuálnych daností každého zamestnanca, keďže sa priznávajú predovšetkým za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce a na ocenenie mimoriadnych osobných schopností zamestnanca i na ocenenie jeho dosahovaných pracovných výsledkov.“ Toto tvrdenie nás zaujalo natoľko, že sme sa ho rozhodli nominovať do súťaže „INFOčin roka“ organizovanej Nadáciou otvorenej spoločnosti v kategórii „Nepriateľský čin“.

S obdobnou argumentáciou sme sa stretli aj zo strany riaditeľov spoločností založených mestom. Našu otázku v plnej miere zodpovedal iba MUDr. Jozef Vrábel, konateľ Nemocnice s poliklinikou, s.r.o. Hlohovec. Ostatní funkcionári, napriek tomu, že hospodária s majetkom mesta, považovali informácie týkajúce sa ich platov a odmien za osobné údaje. Niektorí na našu otázku nereagovali vôbec. V tomto prípade, na rozdiel od stanoviska MsÚ Hlohovec, nejde o konanie v rozpore so zákonom. Konateľ skutočne nie je povinný takéto údaje poskytnúť. Na druhej strane však môže s ich zverejnením súhlasiť, čím sa celá záležitosť posúva do morálnej roviny.

Keďže niektorí zo štatutárov zastávajú zároveň funkciu mestských poslancov, možno je namieste pripomenúť, že aj oni hlasovali za program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý smeruje k otvorenej samospráve. Pravdepodobne však celá transparentnosť končí vo chvíli, keď sa občan začne zaujímať o informácie súvisiace s ich vlastnou funkciou.
Diskusia k článku (20)Diskusia k článku (20 komentárov) »

20 komentárov


 1. gravatar

  Na to aby sa takéto informácie v Hlohovci zverejnili by sa muselo komplet vymeniť vedenie mestského úradu. Určite vedia, prečo nechcú prezradiť svoje odmeny aj keď sa im všetci na ne skladáme. Niekde som čítal, že aj v Banskej Bystrici budú zverejnené všetky faktúry atď. Prečo to nejde v Hlohovci?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  Veľmi dobrý článok. Redakcii patrí vďaka za trpezlivú a neľahkú investigatívnu prácu na 'fronte' postupného odkrývania 'tajomstiev', ktoré by nimi nemali byť a prirodzene by mali byť občanom zverejňované v oficiálnych informačných tokoch mesta. Bohužiaľ sa tak nedeje samozrejme a všetky informácie treba z 'mesta' doslova ťahať. Šaľa, alebo iné mestá, kde to ide, budú asi ešte dlho pre nás nedostihnuteľnou métou. Prečo to nejde v Hlohovci? Stačí sa pozrieť na zloženie vedenia mesta a organizácií založených mestom, na ich súčasné politické ukotvenie, na ich politický grunt z minulosti (pred rokom 1989) a je to jasné. Tie staré totalitné maniere, skĺbené s malomestským naturelom (zatajiť, nepriznať, čo Vás je do toho, toto nie je pre Vás, ....) sa vtedy veľmi dobre naučili a dnes ich z nich už nikto nevykorení.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  Odmeny nepoznáme. Tak to je skutočný problém! Minule som pre to takmer nezaspal. Myslel som na to celú noc a aj celý deň. Tie odmeny, odmeny...A čo potom keď sa to dozviete? Budete ich za to tíško nenávidieť alebo im závidieť? Alebo si poviete, že tu niet čo závidieť? Hm, mať tak vaše problémy..

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  Ak si nepochopil, čo je kruciálnym motívom článku, tak ti to ešte raz prekopírujem: 'Majetok mesta spravujú zvolení zástupcovia, ktorí prostredníctvom zamestnancov mestského úradu, ako aj spoločností zriadených mestom, zabezpečujú jeho chod. Vzhľadom na to, že títo ľudia nakladajú s verejným majetkom, o každom ich rozhodnutí by mal byť občan dostatočne a včas informovaný. Nakoľko sú verejní funkcionári platení z peňazí daňovníkov, občania majú plné právo dožadovať sa informácií týkajúcich sa nielen ich pracovnej náplne, ale aj ich ohodnotenia. Občan má právo zaujímať sa o všetky finančné transakcie súvisiace s majetkom mesta. To znamená, aj o náležitosti viažuce sa k príjmom vedúcich pracovníkov, vrátane príplatkov a odmien, ktoré boli hradené z verejného rozpočtu.' Takže nielen odmeny sú dôležité, ale aj o odmeny sa môžu daňoví poplatníci zaujímať a preto nemusia byť automaticky terčom predpojatosti a nevraživosti zo strany úradu. A ak Tvoj obzor myslenia osciluje iba medzi nenávisťou a závisťou a podozrievaš z rovnakých pohnútok aj ostatných, tak mi Ťa je úprimne ľúto a naozaj by som nechcel mať Tvoje problémy. V každom prípade Ti prajem pekný deň a veselú myseľ.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  S informáciami o odmenách alebo bez nich - chleba lacnejší nebude. Ale šťastie, že existujú erudovaní ľudia ako si Ty, aby sa k tomu vyjadrili...Ďakujem za prianie pekného dňa a veselej mysle. Podobne prajem aj Tebe!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  Keď tie odmeny odzrkadľujú hodnotu schopností, zručností a individuálnych daností každého zamestnanca a priznávajú sa za kvalitné vykonávanie pracovných činností, nikto žiadne odmeny dostať nemohol. A teraz sa to hanbia povedať :-)

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  Do zastupiteľstva boli zvolení občanmi naši poslanci. Je normálne, že za ich činnosť berú či už plat, alebo nejaké tie odmeny. Skôr ako to, koľko kto berie, alebo dostal, by sa malo hodnotiť čo urobili. Pomaly končí volebné obdobie, preto aktivita ustáva, baterky primátora i poslancov začínajú slabnúť, ich záujem opadáva. Tých pár desiatok členov zastupiteľstva akoby stále nevidelo ten neporiadok, rozbité cesty, psíčkarov, ovracané chodníky, nepokosené trávniky, dopravné zápchy atd atd atd... proste asi sa s tým nedá, alebo nechce robiť. Preto potom vznikajú kritiky týkajúce sa rozdaných odmien...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar
  po

  Tie baterky primátora a poslancov vôbec neslabnú - oni ani neboli nabité, čoho zrkadlom je stav v Hc, nespokojnosť občanov. Hlavne, že rozpočet mesta je cez 300 miliónov Sk.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar
  HC

  To, že nechcú zverejniť odmeny môže naznačovať, že nie každý ich dostal len za mimoriadne schopnosti. Ak si sami medzi sebou nedokážu obhájiť prečo ich dostali, tak je jasné že sa boja hodnotenia verejnosti. Ale to, že sa im verejnosť na ne poskladá, to im už neprekáža. Úradníci sa často tvária ako nadradená rasa a čakajú, že obyčajný občan sa bude pred nimi plaziť a škemrať o ich razítko. Neviem, či si tým liečia nejaký komplex, ale kým nepochopia, že oni sú tu pre občanov a nie naopak, nič sa nezmení. Česť výnimkám, ale väčšinou je tomu tak.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  Ani mne sa veľa vecí v tomto meste nepáči - je toho veľmi veľa čo je možné kritizovať. Je pravda, že v kultúre skapal pes, knižnica nemá peniaze na nové knihy - keďže rozpočet je smiešny a patrí pod MsK, ktoré riadi človek - ktorý o riadení a už vôbec nie o projektoch a grantoch nešvie zhola nič, plátajú sa diery ... ale chválim, že zeleň v meste sa zlepšila a podľa mňa je i pokosené. (Dúfam, že nechcete, aby Vám kosili pred rodinným domom každý týždeň ...) Čo ste milí občania pre mesto a zlepšenie urobili okrem kritiki ??? Kritizovať je veľmi ľahké, úradníci často krát za mnohé veci nemôžu, musia 'poslúchať' svojich nadriadených. Primátora a zastupiteľstvo ste si zvolili Vy. Ja som voliť nebol, pretože som nemal koho ... skúste kandidovať - množno mestu pomôžete a budete mať 'aj odmeny'. ... a prípadne si 'vyveste' Vy vaše príjmy primamo na bránu domu, ve´d prečo by aj ostatní nemohli vedieť koľko zarobíte, ke´d máte pocit - že je to málo. Čo je to vlastne málo a veľa peňazí, výsoké odmeny ???? Pozreli ste si program Michalského jarmoku ??? Hrôza na zaplakanie napr. jadranka ... zase ?? Kde sa podel vkus organizátorov a 'hláv' mesta. Pozrite sa na program iných miest ako sa robia jarmoky a nemusia byť len veľkolepé - nie je to len o peniazoch, ale o nápadoch a ochote ... no škoda slov.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar
  tk

  Ak píšete o zlepšení zelene v meste - zahrnuli ste do nej aj strom primátora na peše zóne? Neviete o žiadnom? Stačí sa prejsť po pešožuvačkovej zóne a nájdete ho vedľa obchodu - železiarstva. Je to unikát!!! Len výber miesta sa pánovi primátorovi nejkao nepodaril - nachádza sa pri stene domu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  Citát :'... a prípadne si 'vyveste' Vy vaše príjmy primamo na bránu domu, ve´d prečo by aj ostatní nemohli vedieť koľko zarobíte, ke´d máte pocit - že je to málo. Čo je to vlastne málo a veľa peňazí, výsoké odmeny ????' Tak tentoraz si strelil celkom mimo. Príjmy ktoréhokoľvek občana, ktorý žije z práce svojich rúk a rozumu vo svojej hlave sú jeho osobná vec a nikto nemá právo pchať do nich svoj nos.Jeho prácu a odmenu, ktorú za ňu dostáva, kontroluje ten, ktorý si tú prácu u neho objedná (zákazník, klient, majster, stavbyvedúci, dielovedúci. ....). V tom je rozdiel medzi ním a úradníkom, resp. verejným činiteľom, ktorí sú odmeňovaní z peňazí, na ktoré sa skladáme my všetci, a preto máme právo kontrolovať ich prácu, aj ich odmeny. Aké jednoduché, že!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar

  Hovoríš mi z duše. Vedúci zamestnanci verejnej správy a služby si musia byť vedomí, že každý občan má právo vedieť ich plat a odmeny, keďže im na ne prispel. A ak by mi to prikazoval zákon a musel som si ja tie príjmy zavesiť na plot, urobil by som to aj keď by mi to bolo nepríjemné. Ale to je veľký problém týchto 'nadľudí', ktorí si myslia, že z pozície svojej moci jednoducho nepríjemné veci robiť nemusia. Ukážka úradníckej arogancie. Pozostatok dávnych dôb, keď sa občan hrbil pred úradníckym okienkom. Už si konečne uvedomte, kto sa vám skladá na platy!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar
  tt

  Stale ste však neodpovedali na otázku: 'čo ste pre toto mesto okrem kritizovania urobili Vy???'' Boli ste aspom pozbierať papiere okolo baráku, kde žijete, alebo čakáte, že to 'mesto' urobí za Vás ... a dúfam, že keď ste voči svojej vlastnej práci tak kritickí, tak vaše daňové priznanie je v poriadku bez 'úmyselného' znižovania vašich príjmov ...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar
  lu

  Vážený - zobuď sa!!! Už nie je v republike socializmus, ale tvrdé ekonomické podmienky. A medzi ne platí aj to, že keď niekto niečo robí - musí dostať aj adekvátnu - dohodnutú náhradu.Neexistujú akcie 'Z'. Občania si za kvalitu životného prostredia platia prostredníctvom daní -mestu. Bohužial v Hc úradníci mestského úradu toho málo robia pre občanov. Šéf spoločného obecného úradu a zároveň konateľ s.r.o. - za ten za ten istý pracovný čas, berie 2x plat. To je v podľa predpisov?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 16. gravatar

  Neviem prečo by som mal zbierať okolo baráku papiere? Mesto má na to platených ľudí. To si máme tiež podľa tvojej rady zriadiť domobranu aj keď sú tu platení policajti? A ešte jedna informácia pre teba. Podnikatelia si väčšinou úmyselne neznižujú príjmy ale zvyšujú náklady. Ale aj tak platia dosť daní na to, aby si úradníci dávali odmeny aj za to, že prídu načas do roboty.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 17. gravatar
  tt

  To znamená, že môžeme rozhadzovať smetie - veď daň za odpad , kde sa nám zachce, parkovať na trávniku - veď mestská polícia, ... ani doma neplujete pod stôl, hádžete papiere do koša ... všetko je to o ľuďoch, ľudskej zlobe, závisti a nenávisti. Kým budete Vy svojim deťom hovoriť akí sú všetci 'blbci' - len Vy ste tí NAJ, tak budú také ako Vy a nič sa v tomto štíte nezmení. Žiaľ i taký sme a budeme - ako sa zdá (a to si nezastávam žiadnych úradníkov - mám tiež kopec kritických slo) ... Vždy treba začať od seba - TAK UŽ KONEČNE ZAČNITE !!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 18. gravatar
  ul

  Neblúzni -zobuď sa!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 19. gravatar

  Pre mesto okrem kritizovania som sa vzdal 5 tis. príspevku na pohreb, aby cintorínske služby mali viac peňazí na údržbu. Teraz trhám zelinu a nadávam.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 20. gravatar

  Prečo končíte len u platoch a prémiách ?Sú tu aj iné prijmy na ktoré zabúdate a nenájdete na výplatnej páske a Vy občania ich platíte.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.