Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

22. október 2008

Populárny Hlohovec

Nepochopiteľné vyjadrenia hovorkyne Mestského úradu.

Doprava patrí už dlhodobo medzi najpálčivejšie problémy Hlohovca. Každodenne preťažený príjazdový most v smere od Trnavy nedokáže uspokojiť požiadavky vodičov. Zároveň je hlavnou príčinou kritiky zlej dopravnej situácie a dôvodom pre vybudovanie obchvatu.

V týchto dňoch sa však naplno prejavil ďalší nedostatok infraštruktúry nášho mesta. Dve časti Hlohovca, ktoré rozdeľujú železničné koľaje, spája jediné priecestie. Problém, na ktorý už viackrát upozorňovali predovšetkým obyvatelia dnes „odrezaných“ častí Peter a Nová štvrť. Práve prebiehajúca komplexná rekonštrukcia tak značne skomplikovala život mnohým vodičom.

Úplná uzávierka cesty II/507 znemožnila prejazd ulicami Hviezdoslavova – Zábranie. Náhradný spôsob prejazdu cez železnicu po schválenej cestnej komunikácii v Hlohovci neexistuje. Táto situácia oprávnene vyvolala medzi občanmi vlnu kritiky. Výhrady smerovali predovšetkým k nezabezpečeniu dočasného prechodu pre vodičov a slabej informovanosti z oficiálnych informačných zdrojov mesta.

Rozhorčení občania sa rozhodli upozorniť médiá s celoslovenskou pôsobnosťou na doslova absurdnú situáciu, kedy je približne 200 metrový úsek potrebné obísť viac ako 30 km. Je len    prirodzené, že hľadali zodpovedných. Nespokojné hlasy boli namierené predovšetkým na vedenie mesta.

Mestský úrad nedostatočným spôsobom zabezpečil informovanosť verejnosti v tak závažnej situácii, ktorá v značnej miere zmenila rytmus celého mesta. V tejto súvislosti veľmi alibisticky a účelovo vyznievajú slová hovorkyne MsÚ Hlohovec – Evy Uhrákovej. Tá sa pre TV MARKÍZA vyjadrila, že o úplnej uzávierke cesty sa v podstate mesto dozvedelo listom dňa 16. októbra.

Nakoľko Eva Uhráková presunula celú zodpovednosť za vzniknutú situáciu na Železnice Slovenskej republiky, požiadali sme hovorkyňu dotknutej spoločnosti o vyjadrenie. „Rokovania o problematike rekonštrukcie železničného priecestia v Hlohovci prebiehali vyše roka na úrovni Mesta a VÚC. Posledné rokovania ohľadne harmonogramu prác, boli schvaľované na rokovaní s Mestským úradom Hlohovec 25. septembra 2008,“ povedala pre Magazín Hlohovecko.sk Mgr. Martina Pavlíková.

Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky ďalej uviedla, že práce na rekonštrukcii boli ústretovým krokom vyplývajúcim z výzvy VÚC Trnava. „Práce súvisia s väčšími opravami a výhľadovo s výstavbou kruhového objazdu. Železničné priecestie nebolo v stave, kedy by v tomto čase bolo nutné rekonštrukciu robiť. Problematické boli predovšetkým nábehy z oboch strán cesty.“

Železnice Slovenskej republiky sú správcom infraštruktúry a nemajú žiadny vplyv na to kedy a kadiaľ obchádzka povedie. Rovnako, prirodzene, nezodpovedajú za spôsob informovania občanov. Tieto náležitosti sú v kompetencii Mesta a príslušného dopravného inšpektorátu.

Vyjadrenia Evy Uhrákovej označila hovorkyňa ŽSR ako nepochopiteľné aj vzhľadom na skutočnosť, že každá rekonštrukcia má štatút riadnej stavby.  Má teda vypracovanú a schválenú projektovú dokumentáciu a súhlasné stanovisko všetkých zúčastnených strán, zároveň aj Mesta Hlohovec.

Proti zavádzajúcim vyhláseniam Evy Uhrákovej hovoria aj ďalšie fakty. V októbrovom čísle mestského časopisu bol zverejnený oznam o rekonštrukcii železničného priecestia. Uzávierka aktuálneho vydania bola 12. septembra, kedy taktiež zasadala redakčná rada. Strohý oznam sa tiež objavil aj na oficiálnej internetovej stránke mesta začiatkom októbra. O vyjadenie k týmto nezrovnalostiam sme požiadali aj hovorkyňu MsÚ Hlohovec. Nedostali sme však žiadnu odpoveď.

Všetky skutočnosti teda svedčia o tom, že vedenie mesta malo informácie o rekonštrukcii v dostatočnom predstihu a mohlo občanov vhodnejšie informovať a zabezpečiť adekvátne riešenie. Mnohokilometrová obchádzka nie je z časových a ekonomických dôvodov prijateľná. Bez usmernenia a pomoci kompetentných si preto vodiči našli riešenie sami. Aj keď rôzne skratky pripomínajú miestami terén vhodný pre rallye, sú prijateľnejšou alternatívou ako napríklad cesta cez Piešťany.

Pre prehrávanie videa potrebujete vyššiu verziu Flash Player
Galéria k článku