Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

16. december 2008

Mestské zastupiteľstvo

Poslanci schvaľovali rozpočet mesta na obdobie rokov 2009 až 2011.

Hlavnou témou posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva v tomto roku bolo schvaľovanie návrhu rozpočtu mesta Hlohovec na obdobie rokov 2009 až 2011. Po prvýkrát sa uplatnil systém takzvaného programového rozpočtovania. Koncepcia tohto druhu rozpočtu spočíva v stanovení úloh a aktivít samosprávy s určením merateľných ukazovateľov plnení. Cieľom je zvýšenie efektivity a transparentnosti pri nakladaní s verejnými financiami.

Podľa schváleného rozpočtu môžu obyvatelia Hlohovca očakávať niekoľko zásadných zmien. Redukcia počtu priechodov pre chodcov nepriniesla podstatné zlepšenie situácie a tak by sa mal Hlohovec dočkať inštalácie svetelného dopravného značenia. Prvý semafor sa pravdepodobne objaví na ulici SNP pred predajňou Elektro-Vykopal.

Už niekoľkoročná snaha zaviesť v meste platené parkovanie sa budúci rok začne prvou etapou, ktorou je dopravný audit. Jeho úlohou je vytypovať vhodné miesta na tento účel. Zároveň je naplánované rozšírenie počtu parkovacích miest na ulici Hlohová a v ďalších častiach mesta.

Obyvatelia často upozorňujú na zlú dopravnú situáciu a stav cestných komunikácií. Sumou 7.900.000 Sk chce mesto dosiahnuť urýchlenie rekonštrukcie cesty II/507 ul. Hlohová – Hviezdoslavova. Zároveň boli vyčlenené prostriedky na vypracovanie dopravno-urbanistickej štúdie riešenia preložky cesty II/513 v sume 300 tisíc korún.

Diskusiu vyvolala potreba investície do vybudovania bezdrôtového rozhlasu v celkovej hodnote 2,6 milióna korún. Podľa názoru Ing. arch. Miloslava Drgoňa, v dnešnej dobe existujú aj iné možnosti ako efektívne informovať občanov, napríklad prostredníctvom internetu. Zároveň upozornil na nevhodnú farebnú kombináciu oficiálnej internetovej stránky mesta.

Primátor navrhol pôvodne plánovanú investíciu do cyklotrasy od ulice Svätopeterskej smerom na Koplotovce, prerozdeliť do iných oblastí. Napríklad čiastka 1 milión korún poputuje na hádzanú, 400 tisíc korún materským školám a 150 tisíc korún na knižničný fond mestskej knižnici.

V oblasti kultúry si mesto stanovilo v duchu hesla „Hlohovec – kultúrne mesto“, zvýšiť návštevnosť na podujatiach o dve percentá. Programová štruktúra Mestského kultúrneho centra však zostáva opäť nezmenená.

Medzi zaujímavé momenty zasadnutia patrilo vystúpenie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Hlohovec. MUDr. Jozef Vrábel informoval poslancov o zmluvných vzťahoch so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a problémoch s dopravnou službou. Tá je od 1. decembra 2008 zabezpečovaná subdodávateľsky pre Fakultnú nemocnicu v Trnave rovnakými vozidlami ako doposiaľ.

Reagoval tiež na petíciu sedemnástich zamestnancov Liečebne pre dlhodobo chorých (LDCH), ktorí žiadali vedenie nemocnice o vysvetlenie zámeru a budúcu perspektívu pracoviska. Týmto spôsobom tiež vyjadrili žiadosť o zachovanie zdravotníckeho zariadenia tohto druhu v Hlohovci. Riaditeľ upozornil, že práca niektorých zamestnancov nie je postačujúca a ich „psou povinnosťou“ je plniť svoje pracovné povinnosti aspoň na 95 percent. Údajne tí istí ľudia, ktorí petíciu podpísali, odháňajú pacientov a prehovárajú ich, aby využili iné liečebne v okolí. Jozef Vrábel zároveň oznámil zastupiteľstvu, že sa k 31. januáru 2009 vzdáva funkcie konateľa spoločnosti.

V súvislosti so situáciou v LDCH primátor uviedol, že prakticky až do polovice roka 2009 sa bude hľadať riešenie ako „žiť a prežiť“. Do toho času budú zmluvy pre jednotlivé zariadenia platné a Mesto Hlohovec má záujem o zachovanie liečebne v súčasnej alebo inej podobe. Nutnosť definitívneho riešenia starostlivosti o pacientov v Hlohovci a okolí potvrdil taktiež zástupca primátora Ing. Ján Tassy. Vzorom môžu byť aj iné mestá, ktorým sa už podobný problém vyriešiť podarilo.

V súvislosti so zlepšením informovanosti občanov, navrhol MVDr. Oliver Pestún prijatie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým by sa na oficiálnej internetovej stránke mesta zverejňovali interpelácie poslancov spolu s odpoveďami kompetentných. Zároveň navrhol schváliť povinnosť  primátora podávať písomnou formou správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok. Ani jeden z prednesených návrhov poslanci neschválili.

Galéria k článku
Diskusia k článku (28)


Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Schvaľovanie rozpočtu sprevádzal chaos
Schvaľovanie rozpočtu sprevádzal chaos
Primátor Peter Dvoran spôsobil pri hlasovaní zmätok. Poslanec Patrik Voltmann odišiel na protest z rokovania.

Rozpočet: Šetrenie na nesprávnych miestach
Rozpočet: Šetrenie na nesprávnych miestach
Menej pre športovcov i na údržbu zelene. Ako bude gazdovať mesto tento rok?

Mesto odpísalo dlhy za 135 tisíc
Mesto odpísalo dlhy za 135 tisíc
Mesto odpísalo nevymožiteľné pohľadávky. Dôvodom sa stal zánik dlhujúcich firiem a ich vymazanie z obchodného registra.

Primátor: Všetkým sa vyhovieť nedá
Primátor: Všetkým sa vyhovieť nedá
Návrh rozpočtu si vyslúžil kritiku. Poslancom chýbali priority, koncepcia a investície.


Diskusia k článku (28 komentárov) »

28 komentárov


 1. gravatar

  Citát: 'Primátor navrhol pôvodne plánovanú investíciu do cyklotrasy od ulice Svätopeterskej smerom na Koplotovce, prerozdeliť do iných oblastí. Napríklad čiastka 1 milión korún poputuje na hádzanú, 400 tisíc korún materským školám a 150 tisíc korún na knižničný fond mestskej knižnici.' To je výborné :-((. Takže drvivú časť peňazí, ktoré by mohli ísť na rozvoj rekreačných športových aktivít stoviek (možno tisíca a viac) obyvateľov (čo považujem za dobrú investíciu), zhltne 7-10 dobre živených mladých mužov, pobehujúcich za peniaze po palubovke športovej haly (to nie je investícia, to je prejedenie). A funkcionári sa samozrejme radi pridajú. Ak sa s takouto filozofiou tvoril celý rozpočet, tak sa máme na čo tešiť. Malým školákom a knižnici tie peniaze samozrejme doprajem (to považujem za dobrú investíciu do budúcej generácie nášho mesta). Ospravedlnením by mohlo byť, ak by sa celá suma preukázateľne a transparentne využila na rozvoj mládežníckej hádzanej a výchovu mladých talentov. O tom mám však silné pochybnosti.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  Ďalší citát:'V súvislosti so zlepšením informovanosti občanov, navrhol MVDr. Oliver Pestún prijatie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým by sa na oficiálnej internetovej stránke mesta zverejňovali interpelácie poslancov spolu s odpoveďami kompetentných. Zároveň navrhol schváliť povinnosť primátora podávať písomnou formou správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok. Ani jeden z prednesených návrhov poslanci neschválili.' A je vymaľované: Poslanci (tí ktorí to neschválili) a vedenie mesta sa uzavreli ako Papinov hrniec a obyvatelia sa môžu iba pozerať, ako si spokojne odfukujú. Keby to nebolo do plaču, bolo by to na smiech, ako si z nás robia srandu. Hlavne, že chcú prihrať 2,6 melóna niekomu do vrecka na akýsi bezdrôtový rozhlas, ale informačný kanál, ktorý je zdarma, využívať odmietnu. Hlohovčania musia prejsť ešte cez dlhé pole, kým sa ocitnú v zemi zasľúbenej. Snáď to nebude trvať 40 rokov a nenájdu potom doma raka.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  Po tomto hlasovaní poslanci rozhodli o svojom osude a celkom iste si môžu hľadať po voľbách nové zamestnanie.Ak oni nechcú aby občan vedel,občan nechce aby boli oni.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar
  XXL

  Po niekoľkých skúsenostiach s prácou MVDr.Pestúna,sa verejne priznávam,že si viem predstaviť jeho osobu ako kandidáta na primátora.A ak k tomu dôjde budem voliť jednoznačne mladú krv.Zastupiteľstvo je treba omladiť a do systému vniesť prehľad a verejnú informovanosť.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  1/ Chcel by som si prečítať stanovisko mestského kontrolóra k rozpočtu v zmysle zákona o obecnom zriadení 2/ Drgoň je fakt ale vážne drgnutý aj s jeho nápadmi 3/ Návrh primátora je nekomentovateľný .... 4/ Za konateľa polikliniky navrhujem predsedu rybárskeho spolku, konateľa ASA, a súčasne šéfa spoločného obecného úradu - stihne aj túto ďalšiu funkciu za 8 pracovných hodín vrátane príslušných platov 5/ Tých štúdií o doprave je už vypracovaných habadej - mestský úrad bude nimi kúriť? Teraz chceme aj audit? 6/ O kultúre v Hc sa nedá hovoriť - lebo pán riaditeľ v skutočnosti nič nerobí a primátor je superspokojný - kratoch je tam za zásluhy o volebné víťazstvo 7/....................

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  Oliver Cromwell bol rozporuplná osobnosť britských dejín. Nazývali ho zločincom, ale aj osvieteným panovníkom, bojovníkom za ľudské slobody a práva. Do dnešných dní sa historici nezhodli na definícii jeho pravej tváre. Dňa 3.septembra 2008 uplynulo 350 rokov od jeho smrti. V roku 1653 dal rozohnať britský parlament, pretože bol sklamaný jeho prácou. Pamätné sú jeho slová: „ZA TO, ČO STE UROBILI DOBRE, TU UŽ SEDÍTE PRÍLIŠ DLHO. PROSÍM, ODÍĎTE A NECHAJTE NÁS TU PRACOVAŤ.“ Možno sa nájde aj v Hlohovci niekto podobný Oliverovi Cromwellovi. Zatiaľ tu máme Olivera Pestúna, ktorý sa snaží vyčistiť mútne vody v mestskom parlamente. Nemá to ľahké, držme mu palce. Kiež by v tomto prípade aspoň čiastočne platil a potvrdil sa známy Plautov výrok: NOMEN ATQUE OMEN.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  Stanovisko kontrolóra nie je potrebné, každému je jasné aké by bolo. Otázka, že načo nám je bezdrôtový rozhlas je na mieste a súhlasím s p. Drgoňom. Ako dlho bude slúžiť toto zariadenie? Teraz myslím morálne opotrebenie. Za tie peniaze by sa dalo urobiť niečo užitočnejšie a prospešnejšie. Ku kultúre nemá zmysel sa vyjadrovať. Tu treba pustiť žilou. Gratulujem k výstižnému príspevku Rekreačného športovca - 'Ďalší vlastný gól', tu niet čo dodať. Je to výsmech. Veľmi by ma zaujímali argumenty protiposlancov, prečo neschváliť takéto návrhy. Pánovi poslancovi Pestúnovi želám veľa trpezlivosti a energie pri skutočnej snahe presadiť niečo dobré a posunúť naše mesto dopredu. Verím, že je mnoho takých, ktorým súčasný stav vyhovuje. Tik - tak - tik - tak...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  ...ten rozhlas po drôte nesmie chýbať...buhaha...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  ...aj bez drôtu bude dobrý, v prípade vojny, spolu s kostolnými zvonmi...len kade budeme utekať, keď nás semafor nepustí z plateného parkoviska na cyklotrasu? :-))) Zlatá moja vesnička...stredisková....

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  Ukladá to okrem iných právnych predpisov aj zákon č.42/1994 Z.z.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar

  Teta z Cífera (alebo Veľkého Zálužia?) je tu zase. Blééééé.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  Oliver na hrad ! ! ! !

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar

  Oliver Twist?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar

  Iba upresním pre menej chápavých MVDr.Oliver Pestún.....V prípade kandidatúry má plnú podporu celej mojej rodiny.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar
  K.

  ...aj mojej. Ale ak by nekandidoval (čo by teda tiež nebolo nič zvláštne, lebo v prípade funkcie primátora v HC naozaj nie je o čo stáť), stačilo by, ak by sme aspoň do zastupiteľstva zvolili viac takých mladých aktívnych ľudí, ktorí majú chuť niečo zmeniť a hneď by to vyzeralo inak. Teraz je tam sám a žiaľ, proti presile nič nezmôže. Ale na druhej strane nám voličom sprostredkuje pravdivý obraz o vedení tohto mesta už tým, že zamietajú všetky jeho návrhy, ktoré by mohli čo i len trošku ohroziť ich teplé miestečká. Pán primátor si nestojí za tým, čo robí, keď nesúhlasí s tým, aby to raz do roka zhrnul a predložil poslancom a voličom???

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 16. gravatar
  KA

  Doteraz stálo - teraz už nie

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 17. gravatar

  Nefunguje to takto náhodou aj v Hlohovci? http://hnonline.sk/c3-31770210-k00000_d-panu-primatorovi-z-lasky-najlepsie-z-verejnych-zdrojov

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 18. gravatar

  Prezradí niekto koľko ste vážený poslanci odklepli koncoročnú odmenu nášmu p.primátorovi ?Nech sa občanovi pohne žlč.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 19. gravatar

  Zostalo ticho.To naozaj nikto nevie,alebo je to tajomstvo?Veď ju môže darovať na dobročinnosť tak ako iný primátori na Slovensku.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 20. gravatar

  Poslanci sú ako dôchodcovia, ktorí kašlú na budúci život svojich vnučiek a vnukov - tak poslanci kašlú na otázky občanov. Niektorí sú tam pridlho, ba až večne. Dodatok : tiež poslanci z daní občanov dostali peniaze.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 21. gravatar

  Pripomienky občanov sú super, len sa mi zdá, že sa to tu pomaly ale isto zvrháva na predvolebnú kampaň pána O. Pestúna :) .

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 22. gravatar

  ...v tom prípade konečne predvolebná kampaň založená na skutkoch a snahe niečo urobiť a nie na prázdnych rečiach. A 'predvolebnú kampaň' z toho urobili sami diskutujúci, z čoho vidno, že im tu niekto taký chýbal, a nie pán Pestún, takže si myslím, že je to OK.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 23. gravatar
  XXL

  Jednej persóne tu nikto nevie prísť na meno,no ale aj to je predvolebná kampaň.Iného tu pochválili za nadpriemernu prácu a i to bude predvolebná kampaň.Rozdiel je v prístupe a myslení ľudí.Teraz akurát môžme strašiť primátora a predstavenstvo,mladými a perspektývnimi luďmi tipu p.Pestúna.A ja by som ho volil, lebo nepoznám iného voleného poslanca ktorý by sa mohol pochváliť väčšou chuťou po zmene.No p.Pestún je omnoho prijateľnejší ako p.Dlhopolček.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 24. gravatar
  ibi

  čo taký riaditeľ bytového = domoracký milanko? kamarád primátora = šedá eminencia

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 25. gravatar

  Máš ďalšie dva pokusy.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 26. gravatar

  Keď som mal 14,veril som otcovi.Keď som sa vrátil z vojny,prestal som veriť všetkým.Ale do dnes som neprestal veriť mladým.Bordel v tomto všivom meste dá do poriadku iba mladá krv.Mladý,tak sa ukážte.Držím palec.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 27. gravatar

  super, semafory v HC uz len to chybalo všetkým šoférom...nekonečné kolóny budú ešte nekonečnejšie...takže sa vidíme v Trakoviciach..hhehe..super...radšej poriešte konečne obchvat, jazda do HC v poobednajších hodinách trvá ako cesta do BA...ľutujem ľudí dochádzajúcich do TT, ktorý to absolvujú denne...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 28. gravatar

  Rovnako budem volit pana Pestuna, ak bude kandidovat. Na kolko som kratkodobo Sulekovcan a pan Pestun je (ak sa nemylim) poslancom z m.c.Sulekovo, tak ho budem volit i ako poslanca. Jedine, co mi nie je po voli je to, ze je SMERak. Ale to budem musiet dat asi bokom, bohuzial.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.