Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

29. marec 2009

Interpelácie na internete

Aj napriek neochote poslancov vám užitočnú službu prinášame.

Mnohým občanom nie je ľahostajné, akým spôsobom sa rozhoduje o verejných záležitostiach v našom meste. Nie každý má však možnosť zúčastniť sa zasadnutí, na ktorých sa rozhoduje o aktuálnych problémoch.

Mesto každoročne vynakladá nemalé finančné prostriedky na zabezpečenie informovanosti obyvateľov Hlohovca. Značnú časť z tohto balíka zhltne mestská spoločnosť Hlohovská televízia. Okrem regionálneho vysielania zabezpečuje taktiež vydávanie mesačníka Život v Hlohovci. Financie však nie sú jediným prostriedkom, ktorým magistrát zvýhodňuje túto spoločnosť. Ako mestom prizvané médiá, môžu sa jej zástupcovia pohybovať aj mimo vyčlenený priestor. Občan by teda prirodzene očakával kvalitné, včasné a neskreslené informácie.

Stáva sa pravidlom, že príspevky niektorých poslancov televízia kráti, naopak vystúpenia iných sprostredkuje celé aj s reakciami. Čím ostrejšie sa poslanec vyjadruje k rozhodnutiam vedenia mesta, tým menší priestor v zostrihu dostáva. Účelnosť takto vynaložených verejných prostriedkov je prinajmenšom otázna. Podozreniam z cenzúry by dokázalo zabrániť zverejňovanie úplného záznamu z rokovania mestského zastupiteľstva.

Dá sa len veľmi ťažko očakávať, že takýto návrh by poslanci v Hlohovci uvítali. Iba nedávno totiž zamietli iniciatívu zverejňovať svoje vlastné interpelácie na oficiálnej webovej stránke mesta. Paradoxne tak ukázali voličovi neochotu informovať ho o svojej práci napriek prejavenej dôvere.

Keďže nám sa myšlienka prezentácie aktivity mestských poslancov zdala zaujímavá, rozhodli sme sa napriek ich odmietavému postoju interpelácie zverejňovať. Na stránke msz.hlohovecko.sk nájdete archív vystúpení poslancov zastupiteľstva za posledné dva roky. Súčasťou služby sú odpovede kompetentných, štatistika a samozrejme priestor pre vašu diskusiu.