Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

6. máj 2009

Poslanec označil mestskú televíziu za neobjektívnu

Cenzúra v Hlohovskej televízii, opatrenia v čase krízy, nový konateľ nemocnice.

Aprílové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Hlohovci prinieslo niekoľko zaujímavých okamihov. Už tradične vystúpil Oliver Pestún s kritikou, tentoraz namierenou na riaditeľa Hlohovskej televízie Jána Libanta.

Pestún vyjadril rozhorčenie nad manipuláciou záznamu z rokovania a poukázal na predchádzajúce zasadnutie, na ktorom interpeloval výberové konanie na pozíciu vedúceho právneho oddelenia mestského úradu. Pokiaľ príspevky iných poslancov priniesla spomínaná televízia v plnom rozsahu, jeho vyjadrenia sa vo finálnej podobe záznamu objavili zostrihané, bez reakcií, prípadne prerozprávané redaktorkou. „Považujem to za vážny precedens a prejav nedôvery voči práci poslanca,“ ohradil sa Pestún, ktorý zároveň vyslovil nedôveru riaditeľovi média financovaného v prevažnej miere z mestskej pokladnice.

Ján Libant označil poslancove vyjadrenia za veľmi tvrdé. „Pozor, vážte slová, ktoré dávate,“ reagoval riaditeľ televízie. „Teraz možno na mňa útočíte, ale niekedy mi možno za to poďakujete,“ povedal Libant, ktorý obhajoval postup pri zostrihávaní záznamu. Ďalej upozornil na príslušnú legislatívu, podľa ktorej prináleží zodpovednosť za zverejnené príspevky práve vysielateľovi. Podľa jeho názoru je dobrým médiom to, ktoré sa snaží hľadať strednú cestu, pričom sa nesmie prikloniť ani vľavo, ani vpravo. „A to je tá objektivita,“ dodal. O Hlohovskej televízii sa jej riaditeľ a konateľ vyjadril ako o médiu, ktoré nie je len „hlásnou trúbou“, ale snaží sa korektne informovať.

Názor na objektivitu, ako aj na smerovanie „zlatej strednej cesty“ si môže urobiť nielen divák spomínanej televízie, ale aj čitateľ časopisu Život v Hlohovci, vydávaného touto spoločnosťou. Napríklad v podrobných a rozsiahlych článkoch mapujúcich zasadnutia mestského zastupiteľstva sa opakovane nenachádza ani zmienka o výške odmien schválených pre vedenie mesta.

Libant tvrdí, že by bolo vhodné pouvažovať o vytvorení podmienok priamych prenosov zo zasadnutí. Toto vyjadrenie však vyznieva nielen populisticky, ale aj paradoxne vzhľadom na to, že počas minuloročného decembrového rokovania sa ani on nepostavil za návrh zverejňovania interpelácií poslancov na oficiálnej stránke mesta.

Na rozdiel od predchádzajúceho zasadnutia, na ktorom sa financie vo forme nemalých odmien skôr rozdávali, prijali tentoraz poslanci opatrenia reagujúce na dopady hospodárskej krízy. Výpadky v prijmovej časti je mesto pripravené kompenzovať napríklad šetrením na propagačných materiáloch, cestovných nákladoch, energiách, kancelárskych potrebách či osvetlení mesta. S veľkorysým gestom, reagujúcim na časy krízy, prišiel Milan Domaracký, ktorý sa v prospech mládeže a športu vzdal všetkých odmien súvisiacich s jeho funkciou poslanca, člena mestskej rady, dvoch komisií, ako aj odmien za sobášenie.

Na avizované odstúpenie Jozefa Vrábla z funkcie konateľa Nemocnice s poliklinikou v Hlohovci reagoval primátor mesta návrhom svojho kandidáta Štefana Masaryka Koóša. Po stručnom predstavení adepta zazneli z poslaneckých lavíc otázky týkajúce sa jeho predchádzajúcich skúseností či stratégie, ktorou by sa mohla poliklinika v meste ďalej uberať. Taktiež sa objavila otázka, odkiaľ sa záujemca o voľnej pozícii dozvedel, keďže sa konkurz na tento post neuskutočnil. Ján Dlhopolček obhajoval svojho nominanta argumentom, že žiadny konkurz vyhlásený byť nemusí. Taktiež nepovažuje za potrebné, aby bol riaditeľ nemocnice odborníkom v zdravotníckej oblasti, podstatné je, aby bol dobrý manažér.

Štefan Masaryk Koóš je konateľom spoločnosti KOOS, s.r.o., ktorá sa podľa údajov zverejnených na jej internetovej stránke zaoberá, okrem iného, aj webmarketingom, obchodným poradenstvom, či fotografovaním firemných a športových podujatí. Do 3. februára tohto roku Koóš taktiež figuroval ako konateľ spoločnosti EUROREST, s.r.o., spolu s Mariánom Bobákom. Práve toto meno je zviazané so spoločnosťou MAYNET, s.r.o., ktorej mesto Hlohovec dalo do dvadsaťročného prenájmu pozemky pre výstavbu lukratívneho športového areálu.

Galéria k článku

Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Juraj Frydecký nastúpil ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca.

Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa rozhodli rozšíriť počet členov komisií mestského zastupiteľstva o ďalších dvoch zástupcov verejnosti.

Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Prenos budú môcť občania vidieť vo štvrtok 19. marca 2015 od 14:00.