Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

1. november 2010

Igor Vavro

Kandidát na primátora

Vek: 44 rokov
Stav: Ženatý
Vzdelanie: Vysokoškolské
Zamestnanie: Štátny zamestnanec
Doterajšie aktivity v oblasti samosprávy: Žiadne

1.) Prečo ste sa rozhodli kandidovať za primátora?

Mám viacero dôvodom na to. Jedným z motívov je aj ten fakt, že mesto Hlohovec nemožno v súčasnosti  nazvať mestom "ruží" ako kedysi, ale mestom ak to kultúrne nazvem tak mestom neporiadku (špiny). Chcem sa  výrazne podieľať na  zlepšení úrovne ako aj  čistoty a  poriadku v meste Hlohovec, flexibilnejšie by som chcel reagovať na situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku nepredvídaných situácií. Určite by som rád zlepšil poskytovanie služieb obyvateľstvu, ktoré mesto Hlohovec poskytuje občanom a to v oblasti kultúry, osvety, zdravotníctva, atď.

2.) Ako by ste zhodnotili fungovanie súčasného vedenia mesta? V čom vidíte najväčšie pozitíva a naopak, s čím sa nestotožňujete?

Je to môj subjektívny názor ale myslím si, že nielen ja, ale aj väčšina  občanov nie je spokojná so samotným fungovaním vedenia nášho mesta. V čom vidím pozitíva. Musím skonštatovať,že nepociťujem žiadne pozitíva až na jednu výnimku a to, že sa tu vybudoval Kaufland. Nestotožňujem sa....... tejto otázky by som sa rád zdržal a neodpovedal by som.

3.) Doprava patrí medzi najpálčivejšie problémy Hlohovca. Občanov by zaujímal váš názor na možné riešenie neúnosnej situácie, ktorú spôsobujú najmä kolóny na moste a množstvo vozidiel prechádzajúcich mestom.

Samotná doprava v našom meste je každým dňom kritickejšia a rizikovejšia. Ak by som uspel v komunálnych voľbách tak mojou prvou prioritou by bolo čo v najkratšom časovom horizonte konzultovať resp. zaoberať sa otázkou výstavby nového mosta, ktorý by mohol byť postavený za poliklinikou, za bývalým podnikom, ktorý tam mal v minulosti sídlo s názvom: „Okresná správa ciest". Starší občania určite vedia kde sa uvedená lokalita nachádzala. Samozrejme všetko je otázka financií a ako však všetci vieme v súčasnosti nie je ružová. Ak by sa našli finančné prostriedky buď prostredníctvom štrukturálnych fondov alebo eurofondov a zdôvodnila by sa objektivita a vypracoval sa vhodný projekt tak pevne verím, že tento dlhodobý zámer po dlhých rokoch by sa konečne mohol zrealizovať. Chcem poukázať, že výstavbou nového mosta by sa zabilo jednou ranou viacero múch - ľudovo povedané. Nový most by fungoval v obojsmernej prevádzke a  ktorý by bol len pre vozidlá do 3,5 tony. Výstavbou nového mosta by sa odľahčila kapacita vozidiel ako aj preťaženie starého mosta a občania Hlohovca by sa rýchlejšie a plynulejšie dostali domov čo by určite ocenili hlavne tí, ktorí denne prekračujú druhú stranu Váhu. To znamená, že  už také kolóny by sa nevytvárali ani časové prestoje by neboli také veľké. V časti Šulekovo  žije väčšia časť starších obyvateľov. Výstavbou nového mosta by sa mohli  aj peši dostať k lekárovi na polikliniku. Prínos nového  mosta by  bol určite  pozitívum aj pre vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci, ktoré by nemuseli kľučkovať cez dva kruhové objazdy keď prechádzajú po starej trase cez  preplnený most a smerujú na druhú stranu. Vybudovaním nového mosta ideálne by mohla byť zabezpečená aj MHD pre občanov miestnej časti Šulekova.

4.) Hlohovčania upozorňujú aj na problém s nedostatkom parkovacích miest. Zároveň, ale mnohí nesúhlasia s tým, aby ako parkovisko slúžilo námestie v centre mesta.  Aká je vaša predstava najlepšieho riešenia pre Hlohovec?

Plne s Vami súhlasím, že v meste je neúnosná situácia s parkovaním. Určite by som sa zaoberal aj touto situáciou. Avšak najrozumnejšie by bolo nájsť také riešenie aby sa dosiahol nejaký kompromis. Ja príjmem každý pozitívny názor, ktorý by si povedal aj občan nášho mesta a vybrali by sme to najlepšie riešenie pre parkovanie vozidiel v našom meste.

5.) Dostupnosť spojov, či už vlakových alebo autobusových, je v meste nedostatočná. Problémom je nielen cestovanie do väčších miest, ale aj mestská hromadná doprava, ktorá napríklad vôbec nechodí do miestnej časti Šulekovo. Plánujete sa zaoberať aj touto záležitosťou?

Určite áno. V tomto smere sa musím vyjadriť kriticky  na príslušných kompetentov, ktorý do miestnej časti Hlohovec- Šulekovo nezabezpečili MHD, ktorá tam nepremáva.  Mám dojem , že občania tejto časti HC - Šulekovo  sú voči občanom Hlohovca diskriminovaní. Pretože kandidáti na primátora vždy pred voľbami  nasľubujú čo pre tímto občanom zabezpečia  a nakoniec keď je zvolený nový primátor tak sa im otočí chrbtom. Opätovne by som zaviedol MHD do miestnej časti HC – Šulekovo, pretože je súčasťou Hlohovca.

6.) Faktom je, že počet obyvateľov v Hlohovci klesá. Čo by sa dalo urobiť preto, aby najmä mladí ľudia z mesta neodchádzali a zakladali si tu rodiny? Ako by sa dala zlepšiť bytová otázka a zvýšiť príchod investorov, ktorí by vytvorili nové pracovné príležitosti?

Bol som nemilo prekvapený keď som si pozrel na internetovej stránke mesta Hlohovec, že počet obyvateľov je len 22 396!!! Čo si pamätám, tak okolo roka 1995 sa hovorilo, že počet hlohovčanov je okolo 25-tisíc. To znamená, že v porovnaní so súčasnosťou došlo k úbytku občanov. V duchu som si ihneď položil otázku: Čím to je?, že počet občanov tak rapídne klesol. Čo je  vlastne príčinou? Spomenul som si, že také podniky ako sú Zentiva, Bekaert stovky ľudí poprepúšťali, podniky ako Ozeta, Mier - Hlohovec, STAPO - bývalý okresný stavebný podnik sa rozpadli a dostali do krachu. Ďalší podnik Lubonas má existenčné problémy. Čo spravilo mesto preto kde sídlil podnik bývalá Ozeta? Nemohlo mesto odkúpiť tento pozemok aj s budovou a napr.: nemohlo tam postaviť byty pre mladých ľudí? Čo robí vedenie mesta preto , aby udržalo mladých ľudí doma? Nič. V Hlohovci nie je ani tak dlho očakávaná plaváreň. Kultúrne využitie na nízkej úrovni. Hlohovec bol kedysi resp. sa mohol pýšiť aká tu bola zamestnanosť. A teraz je tu hladová dolina. Čo tu čaká mladých ľudí? Nič. Pozrite sa koľko je tu objektov kde sa podáva alkohol. Myslím si, že niektoré krajské mesto nemá toľko nazvem ich slangovo šenkov ako Hlohovec. Bytová otázka by sa dala vyriešiť výstavbou nových bytov.

V prvom rade musí mesto chcieť a mať záujem aby mladí ľudia neodchádzali, ale predovšetkým vytvárali im také podmienky, aby ich presvedčili prečo práve tu majú zostať. Bytová otázka je jednou z mojich priorít. Hľadať riešenia, kde by sa dalo stavať v Hlohovci. Všetko závisí od financií.

7.) Hlohovec nepatrí medzi mestá, ktoré sa môžu pochváliť tým, že ich návštevníci s obľubou vyhľadávajú. Čím by sa mohlo mesto zatraktívniť a pozitívne zviditeľniť aj v očiach širšej verejnosti?

Myslím si, že zrekonštruovaním Hlohovského zámku, samotnou úpravou pánskej záhrady, viac využívať v kultúrnej oblasti empírové divadlo, opätovne sfunkčniť amfiteáter, športom hádzanou a futbalom.

8.) Mnohých Hlohovčanov trápi aj nečistota v uliciach mesta, nepokosená tráva, divoké skládky, neporiadok v okolí smetných košov, ale aj ľahostajné správanie psičkárov či iných neprispôsobivých občanov. Aké opatrenia by podľa vás, napomohli k zlepšeniu?

Určite ma trápi neporiadok a špina v meste. Ale na túto skutočnosť je potrebné nielen poukazovať ale aj sami od seba začať viac vyvíjať aktivity a lepším prístupom prispievať k náprave. Pozrite sa. Mestská polícia  sa nachádza v objekte Mestského úradu v Hlohovci. Všimli ste si, že aké sú vchodové dvere, ktoré umožňujú vstup vozidlám Mestskej polície do nádvoria za účelom parkovania. Predpokladám, že neboli umyté asi päť rokov. Vedenie si ešte nikdy nevšimlo v akom stave sú? Čo na to pán primátor a viceprimátorovia? Mestský úrad sídli priamo v centre mesta okolo chodí denne niekoľko stoviek ľudí denne, nikomu to nevadí. Asi nie. Preto vyzerá mesto Hlohovec ako vyzerá. Kompetentní nemajú záujem. Mám rád zvieratá, ale určite by som prijal tvrdšie opatrenia pre psíčkarov formou všeobecného záväzného nariadenia mesta HC aj na neprispôsobivých občanov.

9.) Dnes sa veľa hovorí aj o transparentnom fungovaní v samospráve. Informovanosť občanov o veciach verejných je v Hlohovci veľmi nízka. Aké kroky by ste podnikli vy, aby sa tento stav zmenil?

Dať viac do povedomia občanom všetky zámery, pripravované zmeny, ktoré mesto chystá prostredníctvom médií napr.: oznámením na internetovej stránke mesta Hlohovec , formou informačných tabúľ, rozhlasom a hlavne prispieť k lepšej osvete.

10.) Kvalita služieb v meste momentálne nedosahuje takú úroveň, akú by si občania predstavovali. Čo by sa dalo urobiť pre to, aby kvôli nim necestovali Hlohovčania do iných miest? Aký je váš postoj k tomu, že v Hlohovci nefunguje detská pohotovosť?

Samotná kvalita služieb, ktorá je poskytovaná občanom mesta by sa mala zlepšiť. Veľmi dôležitá je komunikácia medzi vedením mesta a ak zlyháva tak kvalita služieb rapídne klesá. Určite by som sa zameral aby služby, ktoré mesto poskytuje boli na vyššej úrovni. Jednoznačne detskú pohotovosť by som opätovne zaviedol v Hlohovci.

11.) Kde vidíte najväčšie rezervy v oblasti kultúrneho a športového vyžitia v meste?

Možno dať väščí priestor mladým ľudom aby sa viacej mohli realizovať.

12.) Môžete poukázať na jednu situáciu vo svojom pracovnom živote, ktorú ste zvládli a o ktorej si myslíte, že je porovnateľná s riadením takej organizácie akou je mesto?

Samozrejme, tých situácií bolo počas môjho pracovného života veľa. Riadiace ako aj organizačné schopnosti som mal možnosť preukazovať v mojom zamestnaní, kde pôsobím ako štátny zamestananec doteraz. Bolo obdobie, keď som riadil a organizoval prácu s počtom zamestnancov a osôb omnoho väščím aké má k dispozícii naše mesto.

Podobné témy
Čo čaká Hlohovec?
Čo čaká Hlohovec?
Nový primátor sľubuje premeniť pozitívne myšlienky na reálne činy.

Primátorom Hlohovca bude Peter Dvoran
Primátorom Hlohovca bude Peter Dvoran
Ďalšími v poradí sú Milan Domaracký a Oliver Pestún.

Vy ste sa pýtali, kandidáti odpovedali
Vy ste sa pýtali, kandidáti odpovedali
Štyria uchádzači o miesto primátora odpovedali na vaše otázky. Samuel Žák si možnosť prezentácie rozmyslel.

Milan Domaracký
Milan Domaracký
Kandidát na primátora

Peter Dvoran
Peter Dvoran
Kandidát na primátora