Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

7. február 2013

Dočkajú sa Hlohovčania dôstojnej stanice?

Cestujúcich bičuje vietor a dážď. Autobusová stanica v Hlohovci nemá ani základné vybavenie.

Dočkajú sa Hlohovčania dôstojnej stanice?

Nehostinná a bez potrebného vybavenia. Taká je dnes autobusová stanica v Hlohovci, ktorá len pramálo pripomína svoj účel. Človek nadobúda pocit, akoby bol niekde v Albánsku. Cestujúcim chýba čakáreň, prístrešky i lavičky. Prakticky tam nie je zhola nič.

Majú cestujúci šancu?

„Majú cestujúci šancu, že tam bude niekedy niečo, kde sa ukryjeme pred zlým počasím?“ obrátil sa na jedného z poslancov Miloš Charvát, ktorý cestuje do Hlohovca za prácou. V minulosti boli na stanici prístrešky. Ich údržbu zabezpečoval prevádzkovateľ autobusovej dopravy. Zhruba pred dvoma rokmi ich museli so súhlasom mesta odstrániť. Dôvodom bol zlý technický stav. Odvtedy nastali cestujúcim krušné časy. V zimných mesiacoch sa nervozita ešte stupňuje.

Rozsah bude prispôsobený rozpočtu

Mesto chce situáciu zlepšiť. „Stavebné úpravy budú spočívať v odčlenení pásu pre autobusové zastávky, ktorých bude sedem, a osadení dvoch prístreškov,“ informovala prednostka Eva Lukáčová, s tým že jeden z prístreškov už na základe opakovaných žiadostí obyvateľov osadili. Projektová dokumentácia taktiež zahŕňa rozšírenie chodníka, nové vodorovné a zvislé dopravné značenie, ako i odvodnenie plochy. Ďalšiu časť pozemku upravia na parkovisko. „Rozsah prác bude prispôsobený rozpočtu vyčlenenému na tento účel, resp. upravenému rozpočtu mesta,“ dodala prednostka.

Počíta s úpravami staničných zariadení

Platný územný plán mesta výhľadovo počíta so spoločnou výpravnou budovou pre železničnú a autobusovú dopravu. Súčasťou riešenia je i nadchod pre peších, ktorý by spojil stred mesta so severnou časťou. „Železnice SR k dnešnému dňu nemajú k predmetnej spoločnej budove informácie,“ uviedol Ľubomír Mitas z komunikačného oddelenia ŽSR. Nádejou na zlepšenie môže byť plánovaná elektrifikácia trate v tunajšej lokalite. „Elektrifikácia počíta s úpravami traťových a staničných zabezpečovacích zariadení,“ ozrejmil hovorca.

Mesto pravidelne nadeľuje svojim zamestnancom tučné odmeny. Preslávilo sa luxusným vianočným stromčekom. Nemalé peniaze platí za rôzne dokumenty končiace v zásuvkách a zviditeľnilo sa i predraženou webstránkou. V porovnaní s týmito investíciami vyznieva 30-tisíc eur, ktoré aktuálne odsypalo z obecného mešca pre autobusovú stanicu ako almužna. A pritom ide o miesto, ktoré je často tou úplne prvou vizitkou Hlohovca.

Najnovšie mesto vylepšuje svoj imidž. Už má i logo a poštovú známku. Kedy kompetentní pochopia, že ľudia nestoja o takéto pozlátka? Na začiatok postačí, aby tu fungovali elementárne veci.  

Podobné témy
Vynovená autobusová stanica má slabiny
Vynovená autobusová stanica má slabiny
Hlavný architekt rekonštrukciu skritizoval. Chýbajú stromy aj toalety!

Cestujúcim konečne svitá na lepšie časy
Cestujúcim konečne svitá na lepšie časy
Autobusová stanica dostane dôstojnú podobu. Na jeseň sa už cestujúci schovajú pod prístreškami.