Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

25. jún 2013

Peniaze od mesta televízii nestačia

Hlohovskej televízii sa príspevok od mesta máli. Vyplýva to z výročnej správy spoločnosti.

Peniaze od mesta televízii nestačia

Vo štvrtok zasadnú poslanci za rokovacie stoly. Členovia zastupiteľstva sa oboznámia aj s výročnými správami mestských spoločností. Šéf Hlohovskej televízie Ján Libant sa sťažuje na nedostatočnú finančnú podporu od zakladateľa.

Vlani mesto prispelo na fungovanie lokálnej televízie sumou 76 tisíc eur. Libantovi sa však takáto podpora máli. „Samotná finančná dotácia, ktorú dostávame od mesta, nevykrýva služby, ktoré robíme pre mesto,“ uvádza vo výročnej správe. Tvrdí, že problém sa naplno prejavil po prepuknutí hospodárskej krízy, kedy vlastné príjmy spoločnosti klesli. „Riešenie sa dá nájsť, len musí byť vôľa tento problém riešiť,“ dodáva.

Na programe je i zámer prenájmu mestského majetku na Železničnej ulici. Spoločnosť SAD Invest z Trnavy plánuje komunikáciu na vlastné náklady zrekonštruovať a vybuduje tu autobusové nástupište s prístreškami pre cestujúcich.

Medzi bodmi zasadnutia je aj harmonogram regulovaného parkovania. Systém by mal byť spustený už na jeseň tohto roku.

Podľa § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov primátor mesta Hlohovec zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2013, t. j. vo štvrtok, o 9.00 h v Dome kultúry na Pribinovej ulici.

O 13.00 h bude zasadnutie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

 1. Otvorenie a voľba komisií
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Majetkovoprávne záležitosti – predaj, nájom, oprava uznesenia (prílohy)
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2013
 5. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 134/2013 o rozpočtových pravidlách mesta Hlohovec
 6. Určenie rozsahu zmien v rozpočte mesta vykonávaných primátorom mesta Hlohovec
 7. Návrh Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6 k Protokolu o zverení majetku mesta Hlohovec do správy mestskej organizácie
 8. Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám ZŠ, ZUŠ, CVČ Dúha, MŠ, Harmonia DD Hlohovec a MsKC Hlohovec v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec
 9. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec
 10. Správa o vykonanej kontrole
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
 12. Harmonogram zavedenia regulovaného parkovania, návrh zúčtovania výnosov a nákladov a spôsob použitia zisku z uvedenej činnosti
 13. Výročná správa obchodnej spoločnosti Vodárenské a technické služby, s. r. o. za rok 2012
 14. Výročná správa obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s. r. o. za rok 2012
 15. Výročná správa Hlohovskej televízie, s. r. o. za rok 2012
 16. Interpelácie
 17. Rôzne
 18. Záver
Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Juraj Frydecký nastúpil ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca.

Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa rozhodli rozšíriť počet členov komisií mestského zastupiteľstva o ďalších dvoch zástupcov verejnosti.

Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Prenos budú môcť občania vidieť vo štvrtok 19. marca 2015 od 14:00.