Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

10. december 2013

Mestská polícia bude mať nového šéfa

Poslanci sa stretnú poslednýkrát v roku. Na programe je rozpočet, televízia i finančný stav nemocnice.

Mestská polícia bude mať nového šéfa

Vo štvrtok 12. decembra zasadnú poslanci za rokovacie stoly poslednýkrát v tomto roku. Program pozostávajúci z vyše dvoch desiatok bodov sľubuje niekoľko zaujímavých tém.

Ako bude mesto hospodáriť v nasledujúcom období? Koľko vyčlení na opravu ulíc, detské ihriská, na šport či do kultúry? Aj o týchto otázkach rozhodnú zástupcovia občanov pri schvaľovaní rozpočtu.

Mesto pôvodne avizovalo zavedenie regulovaného parkovania ešte počas tejto jesene. Jeho spustenie na Námestí sv. Michala sa presunulo na ďalší rok. Druhá lokalita na Ulici M.R. Štefánika zatiaľ spoplatnená nebude. Dôvodom je nutná rekonštrukcia parkoviska. So spustením systému súvisí i zavedenie nového VZN o dočasnom parkovaní v meste.       

V ostatnom čase sa medzi Hlohovčanmi intenzívne hovorí o lokálnej televízii. S jej úrovňou sú mnohí nespokojní. Problémom je i skutočnosť, že HcTV vysiela len cez káblové rozvody a na internete. Aktuálne dostala mestská spoločnosť ponuku vysielať na 59 kanáli z Jaslovských Bohuníc cez vysielač DVB-T, ktorý má v Hlohovci 100-percentné pokrytie.

Minimálne požiadavky na spustenie vysielania by predstavovali 7 230 a dovybavenie štúdia ďalších 25 200 eur. S vysielaním by súvisel i pravidelný poplatok za prenos a prenájom vo výške 720 eur mesačne. Zámer HcTV bez svojho zriaďovateľa nevyrieši, keďže je finančne závislá na dotácii. Návrh je zatiaľ iba v informačnej rovine a mesto sa plánuje zaoberať touto možnosťou v nadchádzajúcom období.

Nemenej zaujímavým bodom je aj informácia o finančnom stave Nemocnice s poliklinikou v Hlohovci. Správa o jej astronomickom dlhu vyvolala svojho času veľký rozruch. Dlh spoločnosti predstavoval na konci vlaňajška 2 064 000 eur. Podľa slov konateľa Jozefa Sobotoviča sa podarilo túto čiastku znížiť na 1 966 000 eur (stav k 30. 9. 2013).

Na programe decembrového rokovania je i menovanie náčelníka Mestskej polície v Hlohovci. Doterajší šéf MsP Jozef Šoka odchádza do dôchodku. Jeho miesto by mal vystriedať Rastislav Strečanský, ktorý pôsobil ako vyšetrovateľ na Krajskom riaditeľstve PZ v Trnave.  

Podľa § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov primátor mesta Hlohovec zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2013, t. j. vo štvrtok, o 9.00 h v Dome kultúry na Pribinovej ulici.

O 13.00 h bude zasadnutie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

 1. Otvorenie a voľba komisií
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Majetkovoprávne záležitosti – kúpa, predaj, nájom, zmena uznesenia (Prílohy)
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2013
 5. Návrh programového rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2014 - 2016
 6. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 136/2013 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
 7. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 137/2013 o miestnom poplatku za KO a DSO
 8. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 138/2013 o dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie a dani za jadrové zariadenie
 9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Hlohovec c. 90/2006 o postupe vo veciach bytových
 10. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec
 11. Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
 12. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Hlohovec č. 123/2012 o úhradách za sociálnu službu poskytovanú v Harmonii – Zariadení pre seniorov, Hlohovec
 13. Návrh Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Harmonie – Zariadenia pre seniorov, Hlohovec
 14. Schválenie zadania urbanistickej štúdie „Obytná zóna – IBV Horná Sihoť, Hlohovec – M. Č. Šulekovo“
 15. Návrh Dodatku č. 8 k Protokolu o zverení majetku mesta Hlohovec do správy mestskej organizácie
 16. Návrh poradovníka na pridelenie garsónky, 1-izbového a 2-izbového bytu platného na rok 2014
 17. Správa o vykonanej kontrole
 18. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
 19. Vyhodnotenie Michalského jarmoku 2013
 20. Informácia o finančnom stave spoločnosti NsP Hlohovec, s.r.o., k 30.09.2013
 21. Návrh vysielania HCTV na vysielači DVB-T na 59. kanáli z Jaslovských Bohuníc
 22. Návrh na schválenie termínov rokovaní MsZ a MsR na rok 2014
 23. Návrh na menovanie náčelníka MsP Hlohovec
 24. Interpelácie
 25. Rôzne
 26. Záver


Článok bol zobrazený 10571x
Diskusia k článku (39)


Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Juraj Frydecký nastúpil ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca.

Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa rozhodli rozšíriť počet členov komisií mestského zastupiteľstva o ďalších dvoch zástupcov verejnosti.

Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Prenos budú môcť občania vidieť vo štvrtok 19. marca 2015 od 14:00.


Diskusia k článku (39 komentárov) »

39 komentárov


 1. gravatar

  No ja neviem. Ledva 30 ročný bude robiť náčelníka? Bude mať medzi podriadenými autoritu? Bude chodiť aj na zásahy? Nebude sa báť riešiť BMW a AUDI parkujúce v zákazoch? Skôr si urobí nepriateľov v takom mladom veku. Mohol bez toho byť.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   jááj tada aj Šoka chodil na zásah a kde??? Konečne odtial vypadne!! Dúfam že tam zase dajú nejakého dôchodcu ktorý bude posielat hladku na mladíka ktorý bude močit v parku lebo to je dôležite vtedy boli pri tebe za 2 minúty ale ked bola bitka vtedy ich nebolo! Konečne vypadne aká pekná nedela!

   Príspevok je reakciou na "Faktická"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  No, bolo by dobré zistiť a hlavne poskytnúť občanom mesta Hlohovec, aké kvality počas svojej veľmi krátkej kariéry v PZ dosahoval Mgr. Strečanský. A mohol by tu aj sám p. Strečanský prispieť svojimi zážitkami počas tvrdých nočných služieb na OOPZ Hlohovec. Ako sa nadrel a každú službu poctivo odslúžil a bol voči svojim kolegom lojálny a férový! Toto mesto je jedna skorum...á žumpa a do riadiacich funkcií samosprávy sú dosadení neschopní a nekompetentní amatéri. Vyšetrovateľ Mgr. Strečanský? To je asi iba žart, no cez deň sa hádam počas pracovnej doby DOMA spať nebude! Či? Veď novinári si ešte prídu na svoje.... A určite spĺňa všetky predpoklady a kritériá dané výberovým konaním na náčelníka Msp Hlohovec. Už sa teším na titulok v tv. Markiza a Joj...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  Náčelník Mestskej polície A to ako hľadali nového náčelníka bola iba formalita, bolo 11 záujemcov, ale p. Dvoran mal už vybraného pred zverejnením svojho kandidáta, ani pohovory nerobil, veď načo, urobil to iba tak od stola, nepotreboval spoznať každého záujemcu a vybral takého, ktorého chcel a ktorého mal už vybraného pred zverejnením voľného pracovného miesta náčelníka MsP Hlohovec , ktorí má minimálne 10 rokov praxe s vedením ľudí (neviem ako to stihol za jeho veľmi krátku no mimoriadne rýchlu kariéru), no ale p. Strečanský bol večný študent, a aj ako vyšetrovateľ robil iba trojmesačný kurz na Akadémii PZ SR a ako vyšetrovateľ dokázal ešte aj študovať, to každý vyšetrovateľ len tak nedokáže, pretože je zaprataný spismi....

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  Neviem, prečo si všetci myslia, že riadiaci pracovník musí byť iba človek okolo 50 r. Ja ho poznám a bol jeden z mála, ktorý sa na nečinnosť polície veľa krát posťažoval a potom vošiel do neobľúbenosti niektorých ľudí. Jediný, ktorý nadával na nečinnosť polície hlavne pri tom, keď videl parkovať presne tie vozidlá, ktorým sa "báli" dať pokutu za parkovanie. A nikto sa nepozrie na to, že tí ostatný ľudia, ktorý sa tam hlásili poberajú dôchodky vo výške cca 1000 €. To Vám nevadí, že berú ostatným prácu. Hej sťažovať sa na to budete potom inokedy, že???

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  Dnes je to iba o tom, že každý každému závidí, ak by dosiahol väčší úspech ako ten druhý. Ale to sme my Slováci. Snáď sa to raz zmení!!!! Nikto nepozrie na to, že tam chce ísť mladý človek, ktorý chce zmeniť zabehnutú starú štruktúru. Otázka: Videli ste niekedy papuču napr. na BMW X6, či X5?? Ja nie. Tak prečo mu nedať šancu?? A ten, čo na p. Strečanského útočí, vyzerá, že by mohol byť policajtom a možno je to práve ten, čo sa bojí zastaviť tých, ktorý chodia na tých drahých autách a to len kvôli tomu, že má strach a napr. len chodí okolo zaparkovaných áut napr. na námestí pri novinovom stánku a vždy sa pozrie na opačnú stranu, aby nič nevidel!!! Toto je to, čo chcel zmeniť, ale niekto vidí iba to, že je mladý a všetci sú proti nemu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  A zabudol som, vlastne som videl, ako štátny policajti dali papuču na odstavené auto pri tom novinovom stánku na námestí, hej, bol som priamym svedkom, len bohužiaľ riešili človeka, ktorý mal cca 70 rokov a bol na starej Favoritke. Takže ľudia, rozmýšľajte o tom!! Takto to tu funguje!! A keď chcete, aby to tak fungovalo i naďalej, tak buďte za zvolenie nejakého vyslúžilého dôchodcu, ktorý si tam sadne a bude čakať, kedy príde plat s dôchodkom!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  Môže v našom meste niečo fungovať bez problémov? Veď na to sa už nedá pozerať. Tak prehnité vedenie sme snáď ešte ani nemali. Keby som tu nemala rodičov, tak sa v momente sťahujem.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  Páni spravodliví, nech sa páči ak máte také požadované vzdelávanie tak to zoberte a ukážte ako budete dávať papuče vy. Chcel by som to vidieť. Tliapete, tliapete a a opäť tliapete.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  Ono je vždy najlepšie len kritizovať, hej, možno spravil v živote nejaké chyby, ale kto nie??? On bol iba vybraný, prečo by mal byť na vine on??? Zato, že sa prihlásil??? Ak bolo to, že tam nechceli dôchodcu, tak tam zostal tuším jediný!!!! Tak sa ľudia spamätajte!! Vždy a všade sa nájde niekto kto je proti, on nechcel nič zlé!! Verím, že by ste boli milo prekvapený z toho, čo by sa po jeho nástupe zmenilo!!!! Ale hold smola.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Ak sa niekto bez praxe prihlasi do konkurzu na riaditela MsP, kde je podmienka 10 rokov riadiacej praxe, tak je bud podvodnik, ktory si je vedomy, ze nesplna podmienky a mal by byt automaticky vyradeny, alebo je to hlupak, co nevie citat s porozumenim. Co ho viac diskvalifikuje na funkciu sefa mestskej policie???!!!

   Príspevok je reakciou na "PZHC"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Podľa mňa je to PZ SR píše presne ako Tommy, čo si sa teraz preorientoval na PZ SR a dokonca a Tommy sa odmlčal. Ale podľa mňa ako píšeš, tak aj predchodca bol dôchodca a podľa mňa toho dokázal v Hlohovci dosť. A pokiaľ ide o tie BMW, tak sa pozri na to, ako sa polícia snaží ich dostať do väzenia, no vždy nakoniec urobia chybu sudcovia ako napr. premeškajú nejakú dobu, tak o čo tu ide, keď nakoniec ich pustia na slobodu a odserú si to vyšetrovatelia, napr. odprataním alebo vyhorením auta a podobne. Tak už všetci tu stále nenadávajte na policajtov.

   Príspevok je reakciou na "PZHC"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  Inak zabudol som!! Pre tých, čo ho tu ohovárajú??? Viete ako mu dali prvý trest??? To vie na PZ každý! Neboli by mu ten trest dali, lebo by z toho vykľučkoval, ale vyhrážali sa mu, že potrestajú toho druhého chalana, keď im on nepovie, že bol doma, že tam chcel byť a že sa priznáva!!! Ten druhý chalan by dostal 15 % na tri mesiace, tak to Rasťo zobral na seba, aby toho nevinného nepotrestali!!! On mohol byť čistý!! Takže kto tu hovorí niečo o tom aký je??? Takého na PZ už teraz nenájdete!!! Všetci tam teraz na seba len za chrbtom kydajú!!! A túto informáciu Vám potvrdí každý!!! Aj ten, koho sa to týkalo!! Takže nehádžte špinu tam, kde nieje!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   No proste charakter s desaťročnou praxou :-)

   Príspevok je reakciou na "PZHC"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Bol si pri tom keď ho trestali, alebo rozprávaš, iba to, čo Ti on povedal pri pive? Ja tomu neverím, že sa to stalo, tak ako to píšeš. Podľa mňa je to tak nereálne. Keby to tomu bolo tak, tak by sa dokázal ubrániť a nemlčal by a a ak sa nevedel ubrániť, tak nestojí aby náčelníkom bol.

   Príspevok je reakciou na "PZHC"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   A pokiaľ ide o náčelníka, tak by to mala byť najskôr osoba, ktorá už pracovala v Mestskej polícii v Hlohovci a spĺňa dané kritéria, no ak sa tam taká osoba tam nenachádza, tak by to mala byť osoba, ktorá má nejakú tú šajnu o policajnej práci, prípadne nejaký právnik, ktorý má vedomosti o práve a spĺňa dané kritéria a mal by mať už aj niečo preskákané, teda nemala by to byť osoba, ktorá len teraz vyštudovala alebo mala veľmi malú prax, ako to bolo v prípade p. Strečanského. Možno aj on bol by raz dobrý kandidát na náčelníka, no ešte si musí vytvoriť nejakú tu prax v zamestnaní a niečo by si mal ešte aj preskákať a dosiahnuť, nie hneď hupnúť na najvyššiu možnú pozíciu. A kľudne môže byť aj dôchodca, ak bude mať skúsenosti s políciou, alebo právom.

   Príspevok je reakciou na "PZHC"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar

  Ešte som nevidel, aby bol uchádzač na vine, že ho tam vybrali.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar
   -,.

   Uz si myslim, ze by aj stacilo. Ruku na srdce, kto by tuto poziciu nezobral, keby mohol??? A teraz budte mudry

   Príspevok je reakciou na "PZHC"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

   • gravatar

    Tak este raz: prihlasil sa tam, hoci vedel, ze nesplna zakladne predooklady stanovene vo vyzve. Su len dve moznosti - bud to urobil vedome a teda je podvodnik, alebo nevedome, a potom je negramotny. Nikto taky ale predsa nemoze sefovat mestskej policii.

    Príspevok je reakciou na "-,."

    Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

    • gravatar

     prednostka sa jeho vyber snazila obhajit tym, ze pravidla konkurzu neboli stanovene nejakym zakonom, a preto vraj nie su zavazne - preco ich potom zverejnovali (asi si ich zverejnenie nejaky predpis vyzaduje), resp. ake boli realne vyberove poziadavky, ked neboli zverejnene? poslanci nemozu hlasovat za nieco, v com sa sami nevyznaju, resp. comu nerozumeju, pretoze to nie je podane zrozumitelne, starosta so svojou druzinou asi robi zo svojich spolustranikov a ich volicov verejne hlupakov

     Príspevok je reakciou na "opakujem"

     Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  To čo urobil primátor sI zaslúži , aby sme sa zamysleli. ON si může dovolit všetko a čo občan, Takáto funkcia si vyžaduje zrelého odborníka a nie nezodpovedného mladého člověka, je to trúfalost. SKUSME OBČANIA hLOHOVCA AK NÁM NA TOM ZALEZI VYJADRIT SA.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.