Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

22. apríl 2014

Na programe je plat primátora

Poslanci budú po novom rokovať až poobede. Občania môžu vystúpiť o 17-tej hodine.

Na programe je plat primátora

Až 4 050 eur by mal po novom zarábať primátor Hlohovca Peter Dvoran. Maximálne zvýšenie zákonom stanoveného platu až o 70 percent navrhol jeho zástupca Ján Tassy. Viceprimátorov plat sa pritom vypočítava z ohodnotenia primátora, a tak si Tassy nepriamo navrhol aj svoju mzdu. O tom, či si prvý muž Hlohovca opäť prilepší, rozhodnú poslanci na štvrtkovom zasadnutí.

Oliver Pestún v minulosti niekoľkokrát navrhol, aby každoročnému schvaľovaniu predchádzal odpočet práce primátora. Dvoran by tak dostal možnosť obhájiť najvyšší možný plat, ktorý má od nástupu do funkcie. Už vtedy deklaroval svoj záujem dostávať toľko, ako jeho predchodca.

Minulý rok však primátor čelil ostrej kritike. Poslanci mu vyčítali nekoncepčné vedenie mesta, dlhy  nemocnice, ale najmä chybné spoplatnenie parkoviska pred poliklinikou. Napriek dvom návrhom o navýšenie iba vo výške 20 a 40 percent, poslanci nakoniec tesne schválili maximum.

Ak by Dvoran dostával základný plat, mohlo by mesto ročne ušetriť zhruba 20-tisíc eur.

Hlasovanie o návrhu na 70-percentné zvýšenie platu primátora v roku 2013

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

BALLA Martin
BEDEČ Ján
DOMARACKÝ Milan
ĎURIŠOVÁ Elena
DZURECH Miroslav
KURUC Emil
LEKÁROVÁ Alžbeta
LIBANT Ján
RYBNIKÁROVÁ Silvia
TASSY Ján
ZAČKO Miroslav
BEHUL Jozef
BOBÁK Miroslav
DRGOŇ Miloslav
PESTÚN Oliver
SALCMAN Juraj
ŠIŠKA Juraj
VOLTMANN Patrik
DRGOŇ Roman
HVIEZDAREK Jozef
SLOVÁK Peter

Na programe zastupiteľstva je tiež opakovaný pokus vybudovať v Hlohovci plaváreň. Poslanci budú hlasovať o založení novej mestskej spoločnosti, ktorá by zabezpečovala výber dodávateľa.

Rozsah investičného zámeru, finančná náročnosť investície, spôsob a výšku úhrady splátok a dopad na rozpočet mesta v jednotlivých rokoch by mali byť predložené až na nasledujúce zasadnutie.

Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva je po schválení návrhu Miroslava Bobáka presunutý na 14. hodinu a občania môžu vystúpiť o 17-tej.

Podľa § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov primátor mesta Hlohovec zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2014, t. j. vo štvrtok, o 14.00 h v Dome kultúry na Pribinovej ulici.

O 17.00 h bude zasadnutie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

 1. Otvorenie a voľba komisií
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Majetkovoprávne záležitosti – kúpa, predaj, zámena, zmena uznesenia (prílohy)
 4. Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2013 a záverečný účet mesta za rok 2013
 5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2014
 6. Prerokovanie platu primátora
 7. Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2012/2013 a dodatok č. 4 k VZN mesta Hlohovec č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3
 8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec
 9. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Hlohovec
 10. Zateplenie zariadenia sociálnych služieb HARMONIA – Zariadenie pre seniorov v Hlohovci
 11. Výročná správa HARMONIE – Zariadenia pre seniorov, Hlohovec za rok 2013
 12. Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia MsKC v Hlohovci za rok 2013
 13. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám ZŠ, ZUŠ, CVČ Dúha, MŠ, Harmonie Domova dôchodcov Hlohovec a MsKC Hlohovec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec
 14. Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2013
 15. Správa o bezpečnostnej situácii v územnom obvode OO PZ Hlohovec za rok 2013
 16. Mestská plaváreň Hlohovec
 17. Správa o vykonaných kontrolách
 18. Interpelácie
 19. Rôzne
 20. Záver
Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Juraj Frydecký nastúpil ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca.

Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa rozhodli rozšíriť počet členov komisií mestského zastupiteľstva o ďalších dvoch zástupcov verejnosti.

Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Prenos budú môcť občania vidieť vo štvrtok 19. marca 2015 od 14:00.