Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

21. máj 2007

Moje zviditeľnenie mesta

V piatok 18. mája sa v Dome kultúry v Hlohovci uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže o najlepší projekt zviditeľnenia nášho mesta.

Každé mesto má svoje špecifiká a zvláštnosti a je iba prirodzené, že ľudia, ktorí tam žijú sú hrdí na to, ak o ich rodnom mestečku, obci, či dedine vedia aj za hranicami najbližšieho chotára. Keď Mesto Hlohovec vyhlásilo prvý ročník súťaže Moje zviditeľnenie mesta, určite táto myšlienka brnkla na citlivú strunu lokálpatriotizmu mnohých našich občanov. Niet sa čo čudovať, veď niekdajšia sláva „mesta ruží“ už dávno nie je tým, čo bývala a aj preto treba túto snahu oceniť.

Občania mali možnosť svoje nápady predkladať do 30. apríla a to osobne v AXA klube Ľudovítovi Moderovi – vedúcemu súťaže. Téma propagácie nášho mesta bola ľubovoľná a okrem osobných údajov musel každý z autorov predložiť ako súčasť vypracovanej dokumentácie aj celkový rozpočet svojho projektu. Zároveň si bol každý z účastníkov vedomý toho, že súhlasí s realizáciou svojho nápadu Mestom Hlohovec, prípadne MsKC.

Trojčlenná porota zasadala v zložení Peter Dvoran – zástupca primátora mesta, Eva Uhráková – vedúca sekretariátu a hovorkyňa MsÚ a Jaromír Kratochvíl – riaditeľ MsKC. Mnohí občania, ale najmä zúčastnení súťažiaci určite s napätím očakávali 18. máj a s ním aj slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré bolo pomerne masívne avizované kampaňou v regionálnych médiách a pestrými plagátmi na všetkých vývesných plochách v Hlohovci. Sála Domu kultúry sa takmer zaplnila a program otvorili majestátne tóny Vangelis. Konferovania sa ujal samotný vedúci súťaže Ľudovít Moder a na divákov ako aj prítomných autorov projektov čakali rôznorodé vystúpenia, ktoré sa niesli v tanečnom duchu. Publiku sa predstavila Akadémia mažoretiek, dievčatá z klubu moderného tanca Effect, finalisti MSR mládež v ŠTT Matej Šandor - Barbora Pagáčová, talenty z TK M – Dance aj brušná tanečnica. Veľký potlesk publika si vyslúžili Drtiči, ktorí predviedli beat box a break dance, nuž a hviezdami večera sa stali bronzoví majstri Slovenska za rok 2007 v štandartných tancoch Dominika Chrapeková - Adam Brešťanský.

Vo vstupoch medzi jednotlivými tanečnými číslami sme sa dozvedeli, že do súťaže Moje zviditeľnenie mesta sa prihlásilo 14 občanov s 15 rôznymi projektmi. Podľa slov vedúceho podujatia možno konštatovať, že predložené nápady, ktoré boli vypracované na veľmi vysokej úrovni, by sme mohli rozdeliť do troch rôznych skupín. Tú prvú tvorili projekty zamerané na rozvoj turistického ruchu v našom meste, do druhej skupiny by bolo možné zaradiť návrhy na realizáciu rôznych podujatí a v tretej skupine sa ocitli nápady na skrášlenie a zveľadenie nášho mesta. Hodnotenie poroty prebiehalo bodovým systémom. Dôraz sa kládol najmä na myšlienku samotného zviditeľnenia mesta, kde sa podľa rebríčka kritérií pozitívne hodnotili najmä projekty, ktoré svojím charakterom presahovali ďaleko za hranice regiónu. Nemalým a možno povedať, že do značnej miery aj rozhodujúcim faktorom však bola aj stránka nevyhnutných nákladov každého projektu.

Nakoniec porota určila šiestich finalistov, ktorí sa dostali do užšieho kola súťaže. Šieste miesto porota neudelila a tak sa na piatom mieste ocitli dva zaujímavé nápady. Jedným z nich bol projekt PaedDr. Alžbety Lukšicovej - Vodné mlyny na Váhu. Návrh realizácie počítal s výstavbou replík dobových stavieb vodných mlynov, ktoré by plnili svoje poslanie nielen v historickom kontexte, ale zároveň by slúžili ako účelové objekty. Na rovnakej priečke sa umiestnila aj myšlienka Milana Chromiaka ml. - Oživenie vstupnej pasáže Mestského kultúrneho centra. Projekt predstavoval propagáciu mesta prostredníctvom presklenených vitrín, ktoré by taktiež slúžili na rôzne výstavy. Na štvrtom mieste skončil nápad Ing. Ivana Bartoša – Autocamping vybavený príslušnou infraštruktúrou v lokalite Dolná Sihoť. Pán Bartoš zároveň navrhol aj zriadenie informačnej tabule v meste a zavedenie sezónnych autobusových spojov do atraktívnych lokalít. Tretie miesto obsadila Mgr. Iveta Moravcová, ktorej projekt sa zaoberal zorganizovaním Krajského kola súťaže žiakov SOŠ v písaní na stroji. Na striebornej pozícii sa umiestnil Ladislav Chrapek s myšlienkou realizácie Majstrovstiev Slovenskej republiky v tanečnom športe, ktoré by sa s podporou Slovenského zväzu tanečného športu konali priamo v športovej hale v Hlohovci. Absolútnou víťazkou súťaže Moje zviditeľnenie mesta sa stala Ing. Janka Karabová a jej projekt – Roztancujme Hlohovec 2007. Autorka a zároveň aj čerstvá majiteľka finančnej odmeny 5 000 korún navrhla zorganizovanie prvého ročníka súťaže v modernom tanci vo viacerých tanečných disciplínach v spolupráci so Slovenskou tanečnou organizáciou disciplín IDO. Mladej trénerke Tanečného klubu Effect pogratuloval nielen jeden z porotcov súťaže - Jaromír Kratochvíl, ale aj množstvo jej zverenkýň, ktoré ju podporovali v publiku. Zaujímavý je aj fakt, že víťazný projekt v nijakej miere nezasiahne do mestského rozpočtu.

Nakoľko išlo o pilotné podujatie svojho druhu u nás, vedúci súťaže vyslovil želanie, aby sa táto akcia stala tradíciou. Napriek peknej myšlienke však treba podotknúť, že v priebehu slávnostného vyhlasovania výsledkov sa zúčastneným autorom projektov a hlavne predstaveniu jednotlivých súťažných návrhov mohol dať podstatne väčší priestor. Oceňujeme snahu všetkých vystupujúcich tanečných subjektov, ale domnievame sa, že mnohí prišli v ten večer do Domu kultúry aj z dôvodu, aby sa o zaujímavých nápadoch našich spoluobčanov dozvedeli niečo viac. V tejto súvislosti je pre občana vítaným krokom prezentácia prostredníctvom mediálnych partnerov podujatia. Možno by bolo zaujímavé, keby sa v budúcnosti na hodnotení súťažných projektov podieľali aj samotní občania, napríklad prostredníctvom ankety na internetovej stránke mesta. Rozhodne je však súťaž Moje zviditeľnenie mesta myšlienkou, ktorá by mohla Hlohovcu iba prospieť.

Napriek tomu, že Mesto Hlohovec figurovalo ako jeden z oficiálnych vyhlasovateľov celého podujatia, jeho zástupcovia tvorili väčšinovú časť poroty a celá akcia sa konala pod záštitou primátora, na samotnom vyhodnotení predstavitelia mesta chýbali. A ešte jeden postreh. Dôležitým kritériom hodnotenia boli práve nízke rozpočtové náklady toho – ktorého projektu. Nebolo to tak dávno, keď možnosť niekoľkomiliónovej dotácie na rozvoj kultúry a športu mesto odmietlo.

Galéria k článku
Diskusia k článku (19)Diskusia k článku (19 komentárov) »

19 komentárov


 1. gravatar

  Aj som bol zvedavy na vysledky. Vybrane projekty sú celkom zaujimave. Tie mlyny a camping by zrejme potrebovali investície a údržbu. Horšie by to bolo aj cez zimné obdobie. Budú niekde zverejnené všetky došlé nápady? Bude sa organizovať aj ďalší ročník?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  Hviezdami večera sa stali bronzoví majstri Slovenska za rok 2007 v štandartných tancoch Dominika Chrapeková a Adam Brešťanský. Na striebornej pozícii sa umiestnil Ladislav Chrapek s myšlienkou realizácie Majstrovstiev Slovenskej republiky v tanečnom športe, ktoré by sa s podporou Slovenského zväzu tanečného športu konali priamo v športovej hale v Hlohovci. Obchodné meno: Ladislav Chrapek. Predmety podnikania:Ubytovacie služby. Prevádzkarne Hlohovec, Zábranie 42 (Športová hala). Predaj na priamu konzumáciu alko, nealko nápoje,doplnkový tovar. Prevádzkarne Hlohovec, Zábranie 42 (Športová hala).Hviezdami večera sa stali bronzoví majstri Slovenska za rok 2007 v štandartných tancoch Dominika Chrapeková a Adam Brešťanský. Na striebornej pozícii sa umiestnil Ladislav Chrapek s myšlienkou realizácie Majstrovstiev Slovenskej republiky v tanečnom športe, ktoré by sa s podporou Slovenského zväzu tanečného športu konali priamo v športovej hale v Hlohovci. Obchodné meno: Ladislav Chrapek. Predmety podnikania:Ubytovacie služby. Prevádzkarne Hlohovec, Zábranie 42 (Športová hala). Predaj na priamu konzumáciu alko, nealko nápoje,doplnkový tovar. Prevádzkarne Hlohovec, Zábranie 42 (Športová hala).

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  No stačí sa pozrieť ako strieborný Ladislav CH. dal do poriadku budovu bývalej školky na šafarikovej a časť haly, ktoru má v prenajme. Ozaj strieborný.........Nápady mu nechábajú........Hlohovecké bailando......

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  to už ozaj budeme nielen na každom tv programe pozerať na tance a budeme mesto zviditeľnovať tancom? myslíte, že sa zviditeľníme tým, že budeme sa opičiť? ale chápem, mesto nemusí nič platiť, a to je hlavné. zviditeľnovať, ale nedať nič. preto nie sme asi takí viditeľní. treba aj investovať, aby nás niekto uvidel.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  Do poroty boli vymenovaní samí tancmajstri. Neupieram snahu a záujem zúčastneným, ale tým funkcionárom, ktorí mali vyhlásiť jednotlivé kategórie a usmerniť tak iniciatívu.. To len potrebuje tradičný sedliacky rozum.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  Zaujímavé, ak víťazný projekt zviditeľní mesto v rámci republiky nebodaj aj mimo nej, tak osobne zrekonštruujem zámok a darujem ho mestu aby mali kde Tí zahraniční hostia spávať na úrovni. Mám pocit, že ludia v porote sú zaujatí tancom a vzťahmi so starými štruktúrami.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  Za málo peňazí, málo muziky ...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  Myslienka vyborna. Ale zamyslel sa niekto z porotcov nad tym, ze kym zorganizovanie jedneho podujatia prinesie jednorazove zviditelnenie, projekty ako camp, alebo mlyny budu propagovat dlhodobo. A este silne pochybujem, ze by tanec nestal mesto ani korunu. To podujatie treba spropagovat aby aspon trochu zviditelnilo mesto. S tym sa nepocitalo? Co ponukne toto mesto navstevnikom? Sprievodne podujatie ... Aby neodisli s pocitom - boli sme v tom meste, kde je kopec krciem.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  Myšlienka a možno aj došlé nápady neboli zlé- mohli sa všetky aspoň uverejniť. Ale chcieť niečo zadarmo, bez nárokov na investície, systémom navrhnite, zrealizujte si to sami, mesto na to nemá peniaze, a ked to vyjde a bude to úspešné mesto sa zviditeľní a priživí na dobrom nápade. Mesto sa môže zviditelniť aj tým, že bude upratané, pokosené trávniky, pozametané ulice, bez divokých skládok, aspoň pár semaforov pre chodcov v centre - aby nechodili cez cestu a po prechodoch po jednom, ako sa im zachce a tým brzdia premávku...atd. Táto súťaž, resp. jej vyhodnotenie a výsledky skôr zviditeľnila tanečný klub a skupinu, ale nie mesto ako také. V ostatných kategoriach fóra je veľa dobrých postrehov čo sa týka napr.veterných elektrární, výstavby lávky do Šulekova, zámku, zámockej záhrady, divokých skládok pri hrádzi v Petre, spustošená príroda, lodenica za mostom a pod. Pretože každý nápad však vyžaduje peniaze, tak radšej sa počká na ďalšie voľby, zatiaľ sa bude tancovať.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  Mama má pravdu - ako vždy. Skvelé postrehy.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar
  MZM

  Mesto vybralo projekt ktorý nebude stáť mesto ani korunu ,ale keď bude mat byt zrealizovaný tak aj tak bude musieť mesto sa na tom podieľať. Ale asi to bol najlacnejší projekt pre mesto. No a čo sa toho tanca tíka tak tanečne kluby a tanec je v meste už dávno tak napr. Inovček ,Mažoretky ,La Luna ,TK M-Dance , Effect, brušne tance, Aerobic....ai. No ani sa moc tomu nečudujem že vyhrala práve tato kategoria. Spomeniem len tak okrajovo ...minule som bol na stužkovej a veľa ľudí nevedelo ani 'posratý ' (prepáčte za vyraz ) valčík zatancovať. No ale aj ostatne projekty mali svoju dobru myšlienku. Len tie peniaze zasa mestu chybaju. No a ja si nemyslím že vyhrali kvôli tomu ,že majú silne zastúpenie na MsKc ...VED MESTO NIČ NEPODPORUJE A NA NIČ NEDA NIKOMU ANI DERAVY GROŠ. Asi iba toľko a sláva a chvála tým ľuďom čo dačo robia zadarmo pre Hlohovec a zviditelnuju ho bez pomoci mesta. Ešte raz všetka česť 14 statočným.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  Ďalšia ťažká rana západným imperialistom. Oni mali v Amerike iba 7 statočných - vy v Hlohovci ich máte 14. Už to mám asi spočítané.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar
  ic

  Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2007, ktorý je postavený na vyše 290 miliónov Sk, prečo sa nerátalo aj na takéto akcie - to sú tam b...na tom mestskom úrade?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar
  MZM

  Ano.. bandita Calvera tras sa :o)

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar

  Mna by tiez zaujimalo, ako rozpoctuju a este viac, ako plnia PHSR. Kontroluje vobec niekto, ako sa plnia ciele?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 16. gravatar

  Za trišvrtemilióna Sk čo má hlavný kontrolór mesta za rok, by mal prekontrolovať každú číslicu aspoň desaťkrát! A napísať do svojho stanoviska pre mestské zastupiteľstvo čo tam chýba, resp. čo je dobré alebo zlé - to však by muselo dôsjť k zmene osoby kontrolóra!!!!!!!!!!!!!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 17. gravatar

  Trúfam si povedať, že spomedzi všetkych uvedených nápadov vyhrala najväčšia hovadina. Už vidím ako to podujatie Roztancujme Hlohovec dopadne v praxi. Lajko bude trapošiť niekde na námesti a budú sa obhánať školy, aby sa do toho vôbec niekto zapojil. Výsledný efekt - propagácia mesta - bude nulový. Ved aký novinár by o takejto hovadine kedy niečo napísal. Kto sa tam na to vôbec príde pozrieť? Len Ja neviem, čo s tým tancom furt majú. Ved na tú La Lunu sa pomaly nedá pozerať.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 18. gravatar
  MZM

  Vidím ,že nemáš ani paru o tomto projekte.' Lajko ' to len moderoval ,ale inak nemá s tým nič spoločne. Ale to asi nevieš .Asi ti robí dobre tu písať hovadiny.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 19. gravatar
  Ala

  Vsetky namety na vylet su sice zaujimave, ale! Ale mala som tu v Hlohovci na navsteve kamaratku z Bosny a ja naivna som si myslela, ze by som jej nebodaj mohla kupit na pamiatku knizku o Hlohovci. Hmm, to som sa zabudla este v socializme, pretoze vtedy taka naposledy o Hlohovci vysla. Hlavne ze sa robia sutaze, ako zviditelnit HC. To jej asi na pamiatku zabalim do kufra tanecnika...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.