Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

19. máj 2015

Súťaž o „Najkrajšie maturitné tablo“

Primátor mesta Hlohovec Ing. Miroslav Kollár vyhlasuje súťaž o najkrajšie maturitné tablo.

Súťaž o „Najkrajšie maturitné tablo“

Primátor mesta Hlohovec Ing. Miroslav Kollár vyhlasuje súťaž o najkrajšie maturitné tablo. Komisia bude hodnotiť všetky vystavené tablá na území mesta. Triedy s najkrajšími tablami získajú finančné odmeny vo výške 100€, 70€ a 50€.

O najkrajšom table bude môcť tento rok rozhodnúť aj verejnosť. Pre zaradenie do súťaže o „Cenu verejnosti“ je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom mailovej adresy [email protected]. V prihláške je potrebné uviesť presný názov školy, triedu a údaje o kontaktnej osobe (neverejné informácie): meno, telefónne číslo a mailovú adresu a tiež informáciu, či ide o študenta alebo učiteľa. Zároveň treba uviesť aj to, kde sa tablo nachádza a priložiť kvalitnú fotografiu vystaveného tabla. Anketa bude spolu s fotografiami zverejnená na stránke mesta. Cena pre víťaza bude mať sladkú príchuť.

Prihlášky posielajte do stredy 27. mája 2015. Následne hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Mestského úradu, Mestského kultúrneho centra a Základnej umeleckej školy vyhodnotí súťažné tablá a určí poradie prvých troch najkrajších.

Výsledky hlasovania verejnosti a vyhodnotenie súťaže o „Najkrajšie maturitné tablo“ za rok 2015 budú zverejnené. Ocenenie víťazov bude prebiehať za účasti vedenia mesta v termíne, ktorý bude zverejnený neskôr, vzhľadom na prebiehajúce maturitné skúšky.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský.