Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

27. máj 2015

Primátor opäť odpovedal na vaše otázky

Tentoraz sa počet otázok zdvojnásobil. Hlavnými témami boli riešenie dopravnej situácie, detské ihriská, útulok pre psov, ale aj kritika mestskej polície.

Primátor opäť odpovedal na vaše otázky

Vážení Hlohovčania, v prvom rade sa Vám chcem poďakovať za Váš záujem aj za dvojnásobný počet otázok oproti minulému mesiacu. Zároveň sa chcem ospravedlniť za meškajúce odpovede. Posledné dva – tri týždne som viac času trávil s vyšetrovateľom a kontrolórom ako v kancelárii (zrejme ste už zachytili informáciu o riešení problémov v jednom z našich školských zariadení) a nebolo veľa času venovať sa komunikácii. Urobím však všetko pre to, aby bolo takéto zdržanie odpovedí z našej strany posledné. Dnes predkladám väčšiu časť odpovedí, zvyšné v priebehu 24 hodín. Ďakujem za pochopenie.

 

Meno: MIRO
Otázka: Pán primátor, je v pláne vyriešiť parkovanie na Nitrianskej? Je tam zbytočná trávnatá plocha pred kotolňou, ktorá by sa dala z časti využiť, samozrejme nie až pod okná bývajúcich. Dá sa použiť aj plocha z boka paneláku, cesta ku kotolni, ľavá strana. Ďakujem.


Parkovisko, o ktorom píšete je v pláne realizovať ešte v tomto roku. Bolo predmetom úpravy rozpočtu ktorá bola schválená na februárovom mestskom zastupiteľstve. Na ploche bude vybudovaných spolu 24 parkovacích miest. Polohu ešte koordinuje architekt mesta tak, aby medzi jestvujúcimi chodníkmi a parkoviskom zostala plocha pre výsadbu vzrastlej zelene – stromov.

 

Meno: Erik
Otázka: Dobrý deň, chcel som sa spýtať, kedy sa už konečne bude robiť nejaké parkovisko na ulici Rudolfa Dilonga 14? Lebo tuto to je z parkovaním hrozné, mali sa robiť parkoviská na celej dilongovej ale nejako je o tom už ticho.

Meno: Neuvedené
Otázka: Zdravím, chcela by som sa spýtať, či sa na Dilongovej ulici 14/A nebude jak živa robiť parkovisko a príjazdová cesta? A miesto na smetné koše. Môžem vám povedať že to tu je otras. Mali by ste sa prísť pozrieť. Ďakujem za odpoveď. Monika

Meno: Michal
Otázka: Pán primátor, kedy bude dokončená rozrobená práca na Dilongovej 9 vo dvore. Už sa rozoberá materiál, ktorý tu zanechala firma na jeseň. Asi je už zaplatený.

Parkovisko na Dilongovej ulici malo byť podľa zmluvy medzi VaTS a zhotoviteľom TK Ekopress II hotové a odovzdané do 31. októbra minulého roka. Na príklade tejto stavby sa dá ilustrovať nezmyselnosť niektorých doterajších postupov. Normálne by som to riešil tak, že by mesto získalo stavebné povolenie, vysúťažilo dodávateľa, postavilo by sa parkovisko. Takto to teraz robíme na Podzámskej ulici – parkovisko sme vysúťažili za 53 000 oproti pôvodne rozpočtovaným 90 000 eur a za dva mesiace od začiatku výstavby bude odovzdané do užívania.

Na Dilongovej ulici sa to ale udialo asi takto: Mesto vybavilo stavebné povolenie, prenajalo pozemok Vodárenským a technickým službám, aby tam prevádzkovali parkovisko (v zmluve nie je ani slovo o tom že tam majú nejaké parkovisko vybudovať), VaTS vysúťažili dodávateľa, (ale len parkoviska a nie cesty pri ňom). Vyhrala firma, ktorá dala o polovicu vyššiu cenu, ako najnižšia ponuka (cca 180 000 oproti 120 000 eur), ale kritériá boli nastavené tak, že 40 percent robilo to, ako rýchlo ho dokážu postaviť. A oni napísali, že za desať dní. Tie uplynuli 31. októbra 2014. A parkovisko stále nie je hotové... Okrem iného sme prišli aj na to, že časť pozemkov, na ktorých má stáť toto parkovisko, nepatrí mestu. Toto kým právne čisto a bez hrozby strát pre mesto vyriešime, prejdú mesiace. A takýchto vecí tu máme mnoho. Stojí to hrozne veľa času, energie, nie je to vidieť, nedá sa to odkomunikovať, ale nedá sa to preskočiť.

Ale chcem, aby sa Dilongova v nejakom rozsahu dokončila čo najskôr, závisí to však od vysporiadania s terajším zhotoviteľom.

 

Meno: Miška
Otázka: Dobrý deň pán Kollár. Viem  bolo tu už veľa otázok ohľadom detských íhrísk,  ale mám k vám veľkú prosbu. Dalo by sa vybudovať niečo na Železničnej ulici? Stačilo by aj úplné malinké, moc by ste nám pomohli, nakoľko tu nič nie je. Ďakujem.


Dnes nič zatiaľ neodmietame, ale ani nemôžeme dopredu sľúbiť. V prvej etape chceme vybudovať ihriská tak, aby boli v dostupnosti do 300 – 500 m a mohli slúžiť pre čo najväčší počet obyvateľov. Preto sa v prvých dvoch rokoch chceme sústrediť na sídliská. Určite ale bude nasledovať aj centrum a ďalšie oblasti mesta.

 

Meno: Michal Lukáč
Otázka: Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, že na Vinohradskej ulici pri materskej škôlke je problém s parkovaním. Mnoho ľudí parkuje na trávniku, ktorý už ani neni trávnik a ani živote tam už nevyrastie. Tak by som sa chcel spýtať, že ako sa to bude ďalej riešiť, či najďalej tam budú ľudia parkovať a dostavať pokuty, alebo sa tam spraví parkovisko ako okusak hore. Mnoho ľudí sa na to sťažuje, že od 20:00 už tam neni kde parkovať. Ďakujem za odpoveď.


S úpravou priestoru sa počíta, v tomto roku sú už ale prostriedky na realizáciu parkovacích miest (Podzámska, Nitrianska, Dilongova – spolu cca 300 000) rozdelené. Priestory na parkovanie budú súčasťou vybavenosti sídlisk, spolu s detskými ihriskami, výbehom pre psy, vysokou zeleňou... O čase, kedy a akým spôsobom bude parkovanie riešené budeme včas informovať.

 

Meno: zuzana
Otázka: Dobrý deň. Chcem sa spýtať, prečo musia majitelia psov na činžiakoch platiť za psa také vysoké sumy, keď ľudia na dome alebo dedine platia omnoho menšie sumy. V čom je rozdiel? Predsa ja som majiteľka bytu, tak čo mesto zaujíma, či mám psa na svojom majetu ? A druhá otázka, keď už nútene musíme platiť prehnane veľké sumy za psov, kam tieto peniaze putujú? Nie sú vybudované žiadne výbehy čo sa týka nielen Nitrianskej, ale aj veľkých sídlisk a ziadné špecialne koše na výkaly... a to že ste tento rok dali zopár sáčikov neznamená, že to stačí...

V súčasnosti je počet psov, za ktorých je vyrubovaná miestna daň 1 822. Sadzba dane za psa schválená vo VZN pre bytový dom je 39,83 € (v prípade, že sú daňovníkmi dôchodcovia 11,61 €), v rodinnom dome 6,63 € (v prípade, že sú daňovníkmi dôchodcovia 3,98 €).
Rozlíšenie sadzby dane v bytovom a rodinnom dome využívajú i ostatné samosprávy, vychádza zo skutočnosti, že pes chovaný v rodinnom dome sa v prevažnej miere zdržuje na pozemku vo vlastníctve majiteľa a v oveľa menšej miere znečisťuje verejné priestranstvá.
Psov chovaných v bytových domoch majitelia venčia na verejných priestranstvách, tí, ktorí dodržiavajú VZN a čistia po svojich psoch sú v menšine, čo má vplyv najmä na rast nákladov na čistenie detských ihrísk, pieskovísk, parkov a chodníkov.

Príjem dane za psa v roku 2014 bol 14 156 €. Tieto prostriedky dnes nie sú účelovo určené na ich použitie pre potreby majiteľov psov, zákon neukladá ani povinnosť inštalovať samostatné smetné nádoby.

Mesto používa tieto daňové príjmy na úhradu svojich výdavkov, v tejto súvislosti možno poukázať najmä na potrebu čistenia mesta.  VaTS s. r. o. vykázala v r. 2014 náklady na čistenie mesta vo vlastných výkonoch vo výške 93 428 €, z tejto čiastky je značná suma na ručné čistenie chodníkov,  vyhrabávanie trávnikov a čistenie detských ihrísk. Okrem toho sú v súvislosti s chovom psov vynakladané náklady na údržbu výbehu pre psov. V roku 2014 boli vo výške 4 310 € (údržba areálu, vývoz odpadu a čistenie smetných košov, oprava oplotenia).

Ako sme už ale opakovane avizovali, plánujeme v tomto volebnom období dobudovať vybavenosť všetkých častí mesta tak (máme mesto rozdelené na desať zón), aby bola v každej časti k dispozícii aj zóna na venčenie psov.

 

Meno: Roberta Cibulkova
Otázka: Pán primátor, chcela by som sa spytať, či mesto plánuje zriadenie útulku pre psov a týrané zvieratá. Ďakujem.


Dňa 1. 6. 2013 nadobudol účinnosť dodatok č. 3 k VZN mesta Hlohovec č. 113/2012 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v rámci ktorého boli riešené i plochy pre umiestnenie karanténnej stanice a útulku pre zvieratá. Podľa platného územného plánu je možné riešiť zámer útulku, pri dodržaní všeobecne platných právnych noriem, najmä stavebný zákon a predpisy o ochrane zvierat v rámci mestského bloku PZ 03 – Polyfunkčná zóna – ostatná vybavenosť alebo mestského bloku UT 01 G Doplnkové plochy odpadového hospodárstva.

Polyfunkčná zóna, kde medzi dominantnú funkciu patrí aj špecifická občianska vybavenosť, sa nachádza pri a za areálom bývalej tehelne. V tejto lokalite by bolo možné útulok vybudovať, nachádzajú sa tu i pozemky vo vlastníctve mesta, prípadne by bolo potrebné podľa konkrétneho projektu najskôr majetkovo usporiadať  vlastníctvo pozemkov.

Druhou možnosťou umiestnenia karanténnej stanice je územie pri mestskej ČOV.

V roku 2011 sa do preskúmania územného plánu zaradil tento podnet na základe záujmu MVDr. Hanáka. Otázky nákladov na vybudovanie útulku, resp. jeho prevádzku podľa mne dostupných informácií doriešené ani v tom období neboli. V budúcnosti sa k téme ale budeme musieť vrátiť, keďže kapacity útulkov v okolí sú naplnené. Samozrejme, nebránime sa komunikácii s prípadným záujemcom o vybudovanie útulku v spolupráci s mestom.

 

Meno: gizmino
Otázka: Dobrý deň p. primátor. Zaujímalo by ma, či sa plánuje v HC aj niečo také ako plavareň alebo nejaký wellnes centrum spojené s bazénmi, saunami, masáže pre obyvateľov HC. Aby sme nemuseli chodiť inam ako Senec, Galanta a pod. Ďakujem za odpoveď. PS: držím palce v ďalšej práci.

Meno: Bol som hrdý Hlohovčan!
Otázka: Dobrý deň, mám niekoľko otázok, bude v HC prípade blízkom okolí niekedy plaváreň? Ďakujem.


Vybudovanie krytej plavárne či akvaparku ako mestskej investície sa v tomto volebnom období neplánuje. Išlo by o investíciu vo výške, na akú Hlohovec dnes nemá (vo výške presahujúcej dve tretiny mestského ročného rozpočtu, a to ešte nehovorím o nákladoch na prevádzku), najmä pri potrebe riešiť iné priority. Podľa dostupných informácií sú však momentálne v príprave dva súkromné projekty, ktorých súčasťou by mal byť krytý bazén a v jednom prípade aj wellnes. My v súčasnosti pripravujeme štúdiu možnej modernizácie kúpaliska v Zámockej záhrade, na základe ktorej by sa z neho mohla stať plnohodnotná oddychová zóna pre obyvateľov mesta s predĺžením sezóny na tri – štyri mesiace. Následne budeme riešiť, v akom režime (či priamo mesto, alebo súkromný prenajímateľ kúpaliska), v akom čase a z akých zdrojov by sme túto revitalizáciu realizovali.

 

Meno: Rybár
Otázka: Na toto sa asi zabudlo...
Otázka: Čo s bordelom čo robí p. Kutan na peterskom štrkovisku? Je to zelený a stavebný odpad z mesta. Veľmi to tam zapácha a je zaujimavé, že Vám to doteraz nikto z rybárov nepovedal. Rybári v Hc su najväčšie občianske združenie, je nás 2000 členov. Rozprával som sa s veliteľom rybárskej stráže p. Baranovičom a povedal mi, že oni s tým nemôžu ako rybári nič robiť.


Situácia o ktorej píšete vznikla založením nepovolenej skládky aj na našich pozemkoch. Túto situáciu musíme riešiť v zmysle zákona v súčinnosti s Okresným úradom – odborom životného prostredia. O vývoji Vás budem priebežne informovať.  

 

Meno: Bol som hrdý Hlohovčan!
Otázka: Dobrý deň, mám niekoľko otázok,
1. nebude nový most, ani obchvat, to vieme. Prečo sa nerieši situácia, ktorá je momentálne na moste a Hlohovej ulici inak? Napr. osobne by som tam zrušil priechody pre chodcov. Je nemysliteľné, aby bolo toľko priechodov na vstupm kruhovom objazde a nie su nijako regulované napr. policajtmi v kritických hodinách. S tým suvisí aj ďalší návrh, a to je zmenit zastávky autobusov na Hlohovej ulici. Keď tam pridu autobusy a ľudia vystupujú, to je katastrofa, ako chodia cez priechod ako nesmrteľní. Nebola by možnosť vybudovať podchod na úrovni semaforu??? Ďakujem.


V priestore kruhovej križovatky je možno priestor na zrušenie jedného prechodu pre chodcov. Viacej by ale pomohlo, ak by tie prechody boli v trochu väčšom odstupe od samotnej križovatky, aby prechádzajúci chodci neblokovali zároveň prevádzku celej križovatky. Samozrejme, súhlasím s posunom autobusových zastávok na Hlohovej, už sa tak pomaly deje – dnes sú za kruhovou križovatkou určené len na výstup.
K podchodu v priestore semaforu – nemyslím si, že by to situáciu vyriešilo. Tiež si nemyslím že všetkému na vine sú len chodci (aj im predsa patrí toto mesto). Pre zvýšenie plynulosti dopravy pripravujeme rokovanie s VÚC za účelom doplnenia pripájacích a odbočovacích pruhov, aby takéto vozidlá neblokovali priebežné pruhy.  

 

Meno: Bol som hrdý Hlohovčan!
Otázka: Dobrý deň, mám niekoľko otázok,
3. prebieha výstavba garáží pri VI. ZŠ, máte vytendrovanú sumu za výstavbu. Mal som záujem o hlinu z výkopu, stavbyveduci mi povedal, že jeden nákladiak ma bude stáť 40eur + auto k tomu. Zaujímalo by ma, kde hlina skončila a či mal dôvod pýtať si odo mňa nejaké peniaze, keď to spoločnosť, ktorá realizuje výstavbu, má zaplatené? Ďakujem.


Pri ZŠ Podzámska sú vo výstavbe parkovacie plochy. Stavbu vyhrala spoločnosť ktorá ponúkla najnižšiu cenu za zhotovenie diela (53 000 oproti pôvodne rozpočtovaným 90 000). Ak ornicu predajú, je to už v ich kompetencii, mesto do procesu vstupuje len ako dozor, aby bola stavba zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie a za vysúťaženú cenu.

 

Meno: Bol som hrdý Hlohovčan!
Otázka: Dobrý deň, mám niekoľko otázok,
prečo v HC skapal pes? V sobotu 12:30 mŕtve mesto. Pozitivne hodnotím aktivity na zámku, aspoň nieco sa deje pre ľudí z HC. Dávnejšie sa organizoval Streetball a podobné aktivity pod záštitou mesta, dnes nič! Ďakujem.


Dovolím si nesúhlasiť, pretože kto v sobotu 2. mája, v deň, keď sa v meste konalo 5 či 6 veľkých aj menších akcií skonštatuje, že tu „skapal pes“, tomu naozaj vyhovieť neviem (aj keď netvrdím, že nie je priestor na ďalšie aktivity). Dokonca si myslím, že sa zlepšuje aj informovanosť o konaní takýchto akcií. Mesto chce  v budúcnosti slúžiť najmä ako servis a podporovateľ pre organizátorov podobných podujatí, či už športových alebo kultúrnych, nie nevyhnutne ako organizátor všetkého kultúrneho a športového diania. Šikovných ľudí a skupín, ktoré sa o to starajú sú tu desiatky. Len na tento rok je pripravených viac ako 100 kultúrnych akcií – mám skôr opačný problém, treba ich koordinovať, aby sa zbytočne ich časy neprekrývali a Hlohovčania neprichádzali o možnosť vybrať si, na ktoré akcie chcú ísť.

 

Meno: Bol som hrdý Hlohovčan!
Otázka: Dobrý deň, mám niekoľko otázok, nie je v pláne mesta prepojiť Hlohovec s Leopoldovom aj popri železnici nejakou trasou pre korčuliarov? Ďakujem.


Máme v záujme prepojiť mesto Hlohovec s Leopoldovom aj iným – alternatívnym spôsobom, ale je to skôr vo vybudovaní , resp. dobudovaní cyklochodníka, vo väzbe mesto Hlohovec – železničná stanica Leopoldov, aby sa hromadná doprava dala realizovať aj inak, ako len osobným automobilom, ktoré sú nateraz odsúdené na státie v kolónach pred mostom. Korčuľovanie je voľnočasová aktivita, ktorú možno realizovať na jestvujúcej hrádzi, miesta je tam zatiaľ dosť.

 

Meno: Bol som hrdý Hlohovčan!
Otázka: Dobrý deň, mám niekoľko otázok, prečo riešite na zámku prvú rekonštrukciu strechy? Osobne si myslím, že strecha len odkryje ostatné problémy s komínmi a podobne a nakoniec na to nebudú peniaze. Kde chodím okolo zámku, tak asi ma viac trápi statika ako strecha. Ďakujem.


Súčasťou rekonštrukcie strechy sú aj rekonštrukcie komínov, aby všetko čo sa bude nachádzať nad rovinou odkvapu bolo v poriadku. Preto, aby objekt ďalej nechátral, je v prvom rade najdôležitejšie zabezpečiť, aby do neho nepršalo. Statika hlavného objektu nie je natoľko v havarijnom stave. Prístavby z neskoršieho obdobia budú musieť byť kompletne vymenené, tam už sanácia nepomôže. Zároveň do budúceho roka pripravujeme sanáciu (statické zabezpečenie) bastiónu, ktorý je ešte možné zachrániť.  

 

Meno: Jozef
Otázka: Zdravím. Je v pláne mesta pomôcť záhradkárom s cestou na Urbánok? Cesta končí pri poslednom dome, odtiaľ si to riešia záhradkári sami. Predpokladám, že cesta nepatrí mestu. Ešte za primátora Dlhopolčeka boli sľuby, že tam bude aspoň osvetlenie, kedže sa tam kradne a vyskytuju sa tam rôzne individuá. Je v možnostiach mesta nejako pomôcť? S pozdravom.


V súčasnosti sanujeme toľko havarijných stavov, že túto cestu Vám v dohľadnej dobe nemôžem sľúbiť. Budeme ale pripravovať rozvoj turistickej osi po vinohradoch smerom na Šintavu, ak sa budú trasy kryť, potom by snáď bola nejaká možnosť, ale dnes Vám to naozaj nesľubujem.

 

Meno: Neuvedené
Otázka: Dobrý deň, chcem sa spýtať, či nie je úvaha o zriadení jednosmerných premávok na ulici Závalie a Vinohradská. Tieto ulice sú dlhodobo predimenzované autami v oboch smeroch a je len otázka času, kedy sa tam stane nešťastie. Zaparkovať na týchto uliciach je takmer nemožné, jednosmerky by veľa vyriešili... Ďakujem Kováčová


Zjednosmernenie na ulici Závalie už pripravujeme. Toto sídlisko má po celom obvode komunikácie ktoré dokážu zabezpečiť prístup do každej časti. Na Vinohradskej ulici to ale možné nie je. Tu pomôže len vybudovanie nových parkovacích plôch. Nejedná sa ale o pôvodný projekt rekonštrukcie ulice – ten riešil predovšetkým jestvujúce plochy. Projekt budeme pripravovať pravdepodobne v budúcom roku. Žiaľ, bude to na úkor niektorých zelených plôch, ale inak to na tomto sídlisku nie je možné. Zeleň ale budeme riešiť inou formou a osadenie bude musieť byť také, aby sa dnešná kvalita prostredia v riešených častiach príliš nezhoršila. O príprave projektu aj termínoch Vás budeme včas informovať.  

 

Meno: Alena
Otázka: Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či neuvažujete o vybudovaní workout parku, fitparku pre seniorov (a nielen pre nich), napríklad v parku pri Dilongovej ulici? Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.


Uvažujeme, financie na jeho vybudovanie máme schválené v rozpočte, v súčasnosti hľadáme vhodnú lokalitu. Ak sa na nej zhodneme, bude vybudované ešte tento rok.

 

Meno: Bystrík Tupý
Otázka: Zdravím! Chcel by som sa spýtať, ako bude mesto riešiť v blízkej budúcnosti čo s budovami koniarne (jazdiarne) pri Zámku a menežerie v Pánskej záhrade?


V prípade koniarne – bude sa musieť doriešiť vlastníctvo objektu – tam nie sme výlučný vlastník. V prípade jazdiarne prejdeme do režimu záchrany – podobne ako v tomto roku zámok. V tomto roku pripravujeme výmenu dažďových žľabov, do budúceho roka chceme pripraviť odvedenie dažďovej vody od objektu (dažďovú kanalizáciu).

V prípade menežérie už strecha na prístavbách spadla. Tieto prístavby bude potrebné odstrániť.  V prípade pôvodného objektu s pohľadovým kamenným murivom bude nasledovať proces záchrany – t. j. príprava projektu na rekonštrukciu strechy a v budúcom roku jej rekonštrukcia.

 

Meno: Peter
Otázka: Ak občas čítate diskusné fórum. Myslíte si, že kritické komentáre na adresu mestskej polície sú neprimerané, alebo sa s týmto komentárom stotožňujete.


Priznám sa, že diskusné fórum nečítam, radšej komunikujem so živými, reálnymi a hlavne podpísanými ľuďmi, pre tých mám dvere alebo napríklad aj toto fórum otvorené. Ale vnímam rôzne reakcie na prácu mestských policajtov. Myslím si však, že ľudia nereagujú ani tak na konkrétny výkon mestských policajtov (konkrétne podnety na ich pochybenie sú skôr výnimkou), ale skôr na to, čo by chceli, aby mestská polícia robila. Pokiaľ však máme v reále vonku jednu, občas dve hliadky, nemôžu byť policajti vždy a všade, kde by sme ich chceli vidieť. A tiež nemôžu suplovať povinnosti štátnej polície.

Myslím si, že najmenej si kritiku zaslúžia tí policajti, ktorí slúžia na ulici. Pokiaľ ide o celkové fungovanie mestskej polície – máme hotovú základnú analýzu jej fungovania, vyhlásili sme výberové konanie na náčelníka (aj v ostatných mestských organizáciách budú musieť ich vedúci obhájiť svoje pozície vo výberových konaniach). Základným názorom je, že mestskú políciu nejdeme rušiť, na druhej strane naše finančné možnosti sú plus-mínus limitované jej súčasným rozpočtom. Preto budeme v tomto rámci hľadať čo najefektívnejší model jej ďalšieho pôsobenia.Článok bol zobrazený 12367x
Diskusia k článku (27)


Podobné témy
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Primátor hovorí o rozchode predstáv na výkon funkcie.

Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty
Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty
V budove má do konca roka 2016 vzniknúť 60 nových nájomných bytov.

Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Dôvodom uzavretia má byť zlý stav elektroinštalácie.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.


Diskusia k článku (27 komentárov) »

27 komentárov


 1. gravatar

  Kedy budú ďalšie odpovede? 24 hodín už dávno prešlo.

  Hodnotenie (-66%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  Pán primátor nestíha odpovedať na otázky .A už je to tu. Nutnosť vytvorenia pracovnej pozície riaditeľky kancelárie primátora je opodstatnená. Predpokladám, že námestníci pani riaditeľky budú úzko špecializovaní na jednotlivé druhy otázok tak, aby vystihovali podstatu problémov. Nuž čo, pán primátor si veru zobral veľké sústo v podobe svojich podporovateľov a zvlášť budúcej riaditeľky, ktorá pre dobro mesta opustila lukratívne miesto vedúcej pobočky komerčnej banky.

  Hodnotenie (-53%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  Poslal som dva príspevky.Jeden sa týkal parkovania na ul. SNP smerom od autobusovej zastávky od NR až po semafor na Nám.sv. Michala a druhý zverejnenia odmien poslancov vrátane odmien za členstvo v komisiách, DR a MR. Čakám na odpovede tak ako aj iní ktorým nebolo odpovedané. Ani druhý termín nebol dodržaný ! Bola to chyba keď sa takáto komunikácia zaviedla ? Alebo sa dočkáme odpovede ? Ďakujem za odpoveď.

  Hodnotenie (-42%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Zdravim Vas pan Suliman, ak dovolite, odpoviem Vam na druhu cast otazky. S plnou vaznostou a maximalne uprimne Vam hovorim, ze ja ani neviem, aka je vyska tychto odmien, nakolko si z nich spolu s mojimi kolegami Frastacanmi nenechavame ani cent a nechavame ich posielat na spolocny ucet, z ktoreho nasledne ako obcianske zdruzenie Frastacania financujeme resp. sa podielame na financovani roznych akcii v meste, ako napr. Stredoveke dni, Bazant kinematograf, chystame sa vybudovat jedno male detske ihrisko, podporujeme niektore zdruzenia, kluby, sportove kluby v meste (CPRR, CVC Duha, hokejovy klub, atd.). Dovolim si tvrdit, ze nikto z nas nesedi v MZ, v komisiach, v DR a v MR kvoli peniazom. Z tohto dovodu som sa ani nezaujimal o to, aka je vyska tychto odmien. Ak vsak zratate za cely rok vsetky tieto financne prostriedky, tak dostanete celkom peknu sumu, z ktorej dokazeme ci uz pomoct, alebo nieco zorganizovat pre mnozstvo ludi z tohto mesta. Dufam, ze Vas moja odpoved uspokojila a hlavne potesila. Pekny vecer zelam.

   Príspevok je reakciou na "Michal Š."

   Hodnotenie (+57%): Nesúhlasím Súhlasím

   • gravatar

    cize poslite mi otazky, ja si z nich vyberiem, a potom odpoviem. A tych ostatnych nieje az tolko aby som musel odpovedat 3,5 roka pred volbami.

    Príspevok je reakciou na "R. Haulis"

    Hodnotenie (-55%): Nesúhlasím Súhlasím

   • gravatar

    Nie je tam nikdo pre peniaze, staci ked dostanem dobry flek a samozrejme aj niekdo z rodiny. Priklad pani Klimekova!

    Príspevok je reakciou na "R. Haulis"

    Hodnotenie (-66%): Nesúhlasím Súhlasím

   • gravatar

    P. Šuliman chcel, aby sa zverejnila výška odmien poslancov, včetne odmien v komisiách, zaujíma to aj iných, niuelen jeho, ale p. Hauliš neodpovedal na konkrétnu otázku. Jasne sa pýtame na konlkrétne výšky odmien, vrátanie odmien v komisiách. Tak prosím, niekto kompetentný, keď už nie primátor, odpovedajte a nevyhovárajte sa, že neviete. A ak neviete, tak to zistite a oboznámte nás s tým. Ďakujeme.

    Príspevok je reakciou na "R. Haulis"

    Hodnotenie (-20%): Nesúhlasím Súhlasím

   • gravatar

    Nerozumiem, ako sa Vy Fraštačania podieľate na financovaní akcií v meste. Tie peniaze sú naše z daní a Vy si za ne robíte reklamu. Alebo si myslíte, že bez "Vašich" peňazí by neboli Stredoveké dni, alebo by skončilo CVČ a hokejový klub?

    Príspevok je reakciou na "R. Haulis"

    Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

    • gravatar

     Nerozumiete? Tak ja Vam teraz odpoviem ako obcan, nie ako poslanec. Niekto dostane plat, mzdu, odmenu, ktora mu zo zakona prinalezi. On si ju ale nenecha a poskytne ju niekomu, alebo pre nieco, z coho maju osoh obcania tohto mesta. Vadi Vam to? Vas problem. A povedzte mi, kde som napisal, ze bez nasich penazi by neboli Vami spominane akcie?! Nieco financujeme len my a na niecom sa spolupodielame. Vobec nam nejde o reklamu, tu si robia ini par mesiacov pred volbami. A dovolte mi otazocku: Kolko ste dobrovolne zo svojho prispeli Vy?

     Príspevok je reakciou na "Slavo"

     Hodnotenie (+52%): Nesúhlasím Súhlasím

    • gravatar

     Keby ste sa s tým stále nechválili, tak si nerobíte reklamu za naše peniaze. Koľko som dobrovoľne prispel ja? Každý mesiac prispievam na daniach, aby ste si robili reklamu za moje. Spýtam sa ja, že koľko ste prispeli Vy zo skutočne svojich. Nie z tých, na ktoré sa Vám skladáme my z daní. Tak si odhlasujte, že nebudú žiadne odmeny a všetko zostane v rozpočte. Potom môže o tých peniazoch rozhodovať celé zastupiteľstvo a nepôjdu na reklamu pár jednotlivcom. Keď už máte také otázky, tak o koľko pripravil Váš kolega mesto, keď navrhol primátorovi zvýšiť plat po chvíľke ako nastúpil a ešte nič neurobil. To všetko za to, že ďalšieho z Vášho tábora urobil svojim zástupcom?

     Príspevok je reakciou na "Slavo"

     Hodnotenie (-6%): Nesúhlasím Súhlasím

    • gravatar

     Viete co, ked si myslite, ze Vase dane idu na nasu reklamu, neplatte ich. Ved to je hlupost, aby ste nam platili reklamu, nemyslite?! A ta vyska Vasho dobrovolneho prispevku je presne taka, aku som predpokladal. Najlepsie by asi bolo, keby poslanci platili za to, ze su v MZ, v komisiach, radach, ... PS: Verte, nikto sa nechce chvalit tym, ze prispeje na nieco, alebo niekomu, ale par jednotlivcov (vratane Vas) si mysli, ze sa snazime len obohatit na ukor obcanov tohto mesta, tak preto toto male vysvetlenie, kde koncia nase odmeny. A pri vsetkej ucte, hadam nam este nechcete diktovat, komu a na co z tych penazi prispejeme?! To uz by bolo trosku smiesne, vzhladom na vysku toho Vasho dobrovolneho prispevku...

     Príspevok je reakciou na "Slavo"

     Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  Nie je tam nikdo pre peniaze, staci ked dostanem dobry flek a samozrejme aj niekdo z rodiny. Priklad pani Klimekova!

  Hodnotenie (-81%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  Pán Hauliš je mi smutno. Viete, mňa nezaujíma čo robíte s odmenami. To sú Vaše odmeny a Vy s nimi môžete nakladať ako chcete. Občanov / nie všetci majú prístup k internetu a takéto otázky sú aktuálne/ to zaujíma. V iných médiach to sa nedá zistiť. A plátne zákony o priemerných plátoch v NH nie sú všetkým známe. Veď primátorov plát poznáme . To sa musíte HANBIŤ" ?Predsa tie odmeny sú verejné prostriedky. To isté si žiadali občania Prešova a primátorka to zverejnila. Keď to neviete, tak sa opýtajte tých ktorí to vedia a musia vedieť. Potom sa zapojte do diskusie.Ďakujem za zvedavých občanov.

  Hodnotenie (-16%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Pán Šuliman na stránke mesta sú zverejnené zásady odmeňovania poslancov a z nich sa dajú odmeny vyčítať. Predpokladám, že Vám primátor odpovie, ale kým to bude, tak to čo viem Vám teraz napíšem. Poslanec má odmenu za účasť na MsZ 25,-€ + mesačnú odmenu stanovenú zásadami. To je 0,06 * priemerná mzda v národnom hospodárstve stanovená ŠUSR (pre rok 2015 je to 858,-€) = 51,50€. Člen MsR má účasť 30,-€ + 0,07 * 858 = 60,10€. Predseda komisie má odmenu 0,09*858 = 77,30€, ale to je ročná odmena. Takže na mesiac to je 6,50€ + člen komisie (vrátane predsedu) má za zasadnutie komisie odmenu 12,-€. Čo sa týka členstva v dozorných radách, tak tam viem odpovedať za dozornú radu BH HC. Predseda má odmenu 200,-€ za 1/4 roka a člen 150,-€ za 1/4 roka. Čiže najnižší príjem poslanca (bez príjmu z DR) je mesačne 70,-€ (poslanec + člen komisie), najvyšší je mesačne 151,60€ (poslanec + člen MsR + predseda komisie). Všetky odmeny sú v hrubom, takže z nich mesto musí zaplatiť odvody a dane.

   Príspevok je reakciou na "Šuliman"

   Hodnotenie (+84%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Som rad, pan Suliman, ze Vam dal Pato taku odpoved, aku ste ocakavali. A ci sa musime hanbit? Nie, nemam ten pocit. Vy ano?

   Príspevok je reakciou na "Šuliman"

   Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  Pán Voltman, to som čakal a nie len ja. Nikto nepredpokladal, že odmeny poslancom sú stanovené podľa toho ako kto sa vyspí. To je odpoveď hodná poslanca . Ďakujem

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  K Patrikovmu rozboru - za minulý mesiac bola napríklad moja odmena, nakoľko som aj člen MR aj v komisii 121,44 € v čistom a odmena poslancov 53,68 € taktiež v čistom. Ono to záleží aj od toho či je alebo nie je MsZ, MR v danom mesiaci a aj od komisií. A čo sa týka toho čo robí naše o.z. a z čoho, tak nie sú to iba poslanecké odmeny 16-ich členov zvolených, ale aj príspevky ďalších 16-ich členov. Inak toto sa tu rozoberalo viac krát aj v minulosti a nie len tu. Myslím tie poslanecké odmeny. Takže nie je pravda, že by ľudia nevedeli koľko majú poslanci +- na odmenách. Teraz si povedzme, ale opačnú stranu mince a tou je náš čas. Všetci máme svoje zamestnania alebo firmy, naše dane idú na čo ? Na úkor vlastného času sme sa rozhodli nesedieť a nečakať, že sa niečo samé udeje v našom meste. Táto daň naša je nulová milý Slavo ? Myslíte si, že účasťou na MsZ, MR, komisii, DR, školských radách naša činnosť končí ? Ani zďaleka. Čo máme povedať našim deťom, že všetko to úsilie bolo aj pre nich alebo im povieme, že to sme si robili iba reklamu za Vaše peniaze, dane Slavo ? Akú reklamu ? Na čo ? Každý za niečo robí, aj vaša mzda, príjem z podnikania, alebo provízia je niekoho daňou, niekto to musí vždy zaplatiť, kúpiť si niečo a vtedy má a môže mať aj ten druhý. Bez toho svet nie je svetom a obchod nie je obchodom. Ak máte výhrady k nám poslancom, že niečo robíme zle, tak nám to príďte povedať. Tie peniaze, ktorých sa vzdávame a posúvame ďalej, sú naše peniaze za náš čas. Vy za ten svoj dostávate zaplatené tiež, alebo robíte zadarmo ?

  Hodnotenie (+75%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Áno, na úkor vlastného času ste sa rozhodli, bolo to vaše slobodné rozhodnutie a určite ste si to dobre zvážili, či to robíte z lásky k mestu, alebo vás k tomu vedú iné pohnútky, uvidíme po dlhšom čase. Kandidovať ste sa rozhodli sami, tak prosím vás, teraz to nevyoichujte ako Vašu prednosť. Vzali ste si na plecia dobrovoľne niečo, ktoré by vás teraz nemalo zaťažovať, nakoľko ste si to určite pred voľbami dobre premysleli, či už zo zištných dôvodov, alebo naopak. Rozhodnutie ste dúfam nerobili pod nátlakom a myslím, že je to aj adekvátne ohodnotené. Nakoniec, čo máte povedať vlastným deťom, ste si určite dobre premysleli pred voľbami.

   Príspevok je reakciou na "M.Bobák"

   Hodnotenie (-23%): Nesúhlasím Súhlasím

   • gravatar

    Vlastným deťom nemusím hovoriť nič, sú veľké a mám v nich podporu, rovnako je to opačne. Narážal som na všetky deti, sme združenie, ja sám som nikto v MsZ, iba kolektívne sa dá niečo zmeniť. Dostatočne ma ohodnocuje moja práca, nešiel som kandidovať kvôli ohodnoteniu a ani nikto z mojich kolegov. Neviem kde ste z môjho príspevku vydedukoval, že vypichujem našu kandidatúru za prednosť. Moja reakcia bola na spresnenie poslaneckých odmien po Paťovom príspevku, aby bola predstava koľko je to v čistom, zároveň poznámka, že to tu nie je prvý krát a bolo to aj inde uverejnené. V neposlednom rade reakcia hlavne na Slava, ktorý trošku prestrelil.

    Príspevok je reakciou na "re p. Bobák"

    Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  Pán Bobák, tak ako napísal diskutujúci / rep.Bobák/ vo svojom príspevku, rozhodnutie stať sa poslancom bolo výsostne Vaším rozhodnutím. Nakoniec nie ste tam po prvý krát. Nemám v úmysle hodnotiť prácu poslancov v predchádzajúcom volebnom období ani v tomto. Musíte si ale sebakritický priznať, že v práci poslancov v minulom období nebolo všetko " košer". Viď problémy v MŠ. Veď ste spomínali školské rady, poliklinika DR, VaTS taktiež DR. To v týchto prípadoch nemá prsty ani jeden z terajších poslancov ?Ale to ako niektorí radi používajú " zaklínadlo" veď nám to spočítajú voliči , nestačí. Čo a ako a komu spočítali ? Veď 39% terajším poslancom ten účet ešte nebol doručený ? Za to čo bolo v minulom vol. období môžu iba ti, ktorých nezvolili ? A napokon ste si istý, že teraz je všetko tak ako má byť? To budete prekvapený ! Už som písal v príspevku týkajúcom sa nedostatku v MŠ / Frašt. ul./ .To sa neudialo za 1 noc ? Aj tam bola školská rada, správa HK predložená na jednanie MZ a výsledok ? Viete, bude zaujímavé si vypočuť správu o VaTS nie za minulé obdobie, ale za obdobie od volieb v roku 2014 do 31.5.2015. V súkromnom sektore takýto časový úsek môže znamenať pre podnikateľa osobnú alebo aj rodinnú tragédiu.Čo to bude znamenať pre mesto a jej obyvateľov, to sa určite dozvieme na spomínanom zastupiteľstve. A na záver ? Každý kto sa uchádzal o poslanecký mandát presviedčal občanov , že on to vie lepšie ako tí pred ním. Skočiť do nepokojnej vody bez toho aby vedel plávať sa rovná dobrovoľnej samovražde. A 4 roky je príliš dlhý čas na experimenty a učenie sa .

  Hodnotenie (+13%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  ak by som potreboval si dobre vychadzat s vedenim mesta, tak by som bol ticho a cakal by som na dalsie volby. ci ??

  Hodnotenie (-33%): Nesúhlasím Súhlasím


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.