Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

8. jún 2015

J. Klimeková novou predsedníčkou Mestskej školskej rady

Mestská školská rada na svojom ustanovujúcom zasadnutí v novom funkčnom období zvolila predsedníčku.

J. Klimeková novou predsedníčkou Mestskej školskej rady

Mestská školská rada na svojom ustanovujúcom zasadnutí v novom funkčnom období zvolila predsedníčku, ktorou je PhDr. Jana Klimeková. Zasadnutie sa konalo v stredu 3. júna 2015 na Mestskom úrade v Hlohovci.

Mestská školská rada (MŠR) volí predsedu a podpredsedu zo svojich členov v tajnom hlasovaní. Podľa štatútu, predsedu MŠR volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady.  Po dvoch dvojkolových hlasovaniach členov rady v tajných voľbách boli známe mená predsedu a podpredsedu.

Dôveru nadpolovičnej väčšiny členov pri voľbe predsedu získala PhDr. Jana Klimeková, vedúca oddelenia spoločenských vecí MsÚ. Predseda mestskej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Funkciu podpredsedníčky bude na najbližšie štyri roky zastávať aj novozvolená podpredsedníčka Mgr. Lucia Kováčová, riaditeľka Centra voľného času Dúha.

V druhej časti zasadnutia oboznámila nová predsedníčka J. Klimeková prítomných členov o novom návrhu Štatútu MŠR, ktorý bude schvaľovať rada na budúcom rokovaní. Na ustanovujúcom zasadnutí MŠR bol predstavený aj plán činnosti rady na najbližší rok.

Všetky informácie o MŠR, štatút aj zápisnice z rokovaní nájdete na webstránke Mesta Hlohovec: http://obcan.hlohovec.sk/?id_menu=65873&limited_level=1&stop_menu=65530#me

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský.