Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

16. jún 2015

Počas prázdnin nás čakajú nevyhnutné rozkopávky

Mesto Hlohovec oznamuje občanom, že v mesiacoch júl a august bude Bytové hospodárstvo realizovať rekonštrukciu sekundárnych rozvodov.

Počas prázdnin nás čakajú nevyhnutné rozkopávky

Mesto Hlohovec oznamuje občanom, že v mesiacoch júl a august bude spoločnosť Bytové hospodárstvo na uliciach Michalská a Podzámska realizovať rekonštrukciu sekundárnych rozvodov. S rekonštrukciou sú spojené aj nevyhnutné rozkopávky ulíc. Tieto sú plánované od začiatku júla 2015. Predpokladaná doba trvania rozkopávok je dva mesiace, konečný termín ukončenia sa však môže zmeniť z dôvodu vzniku  nepredvídaných skutočností.

Stavba, ktorú zastrešuje Bytové hospodárstvo, s.r.o., rieši výmenu sekundárnych rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody po pozemkoch vo vlastníctve mesta Hlohovec. Dotknuté budú bytové domy: Michalská 1-13, Podzámska 5, 7, 9, 13, 23, 25, 33, 27, 29, 31, budova VI. základnej školy a rovnako aj Všeobecná úverová banka.  Dôvodom rekonštrukcie je potreba výmeny starého potrubia za nové.

Nutná odstávka dodávky teplej úžitkovej vody pre jednotlivé bytové domy bude skoordinovaná s termínom pravidelnej odstávky tepelného napájača v Elektrárňach Jaslovské Bohunice (EBO). Táto pravidelná letná odstávka teplej vody bude v termíne od 17. 7. 2015 od 21.00 do 28. 7. 2015 do 24.00 hod.

V snahe zosúladiť ďalšie plánované rozkopávky v danej lokalite, spoločnosti Slovak Telekom, a.s. začne s rozšírením telekomunikačnej siete (4G internet). Táto bude prebiehať v rovnakom termíne ako realizovaná rekonštrukcia sekundárnych rozvodov. Aj v tomto prípade pôjde o rozkopávky, ktoré začnú od ulice Podzámska, smerom na Michalskú, Manckovičovu, M. Belu, Hollého až po ulicu Pod Beranom. Mesto Hlohovec rovnako vyhovelo aj požiadavke spoločnosti Datagram, s.r.o., ktorá bude do jestvujúcich výkopov klásť optické káble.

Počas rozkopávok dôjde k dočasnému obmedzeniu chodníkov a parkovania – plná uzávierka parkoviska na ulici Podzámska.  V predmetnej lokalite bude doprava usmerňovaná prenosným dopravným značením.

Spoločným zámerom všetkých troch spoločností je skoordinovať svoje práce tak, aby sa realizovali v rovnakom termíne. Mesto Hlohovec, rovnako tiež Bytové hospodárstvo, s.r.o., spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a Datagram, s.r.o. prosí obyvateľov dotknutých uvedenou rozkopávkou o zhovievavosť a toleranciu. Stavebné práce sú v záujme všetkých obyvateľov Mesta Hlohovec.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský.