Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

5. jún 2007

Policajní špecialisti pre prácu s komunitami

Aj policajti Trnavského kraja sa zapojili do projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami.

V súvislosti s rómskym etnikom ijúcim na území Trnavského kraja sa aj naši policajti zapojili do projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami. To znamená, e v okresoch Trnava, Galanta a Dunajská Streda sú špeciálne vyškolení policajti pre prácu s rómskou komunitou. Hlavnou náplou ich práce je dohliada na dodriavanie verejného poriadku a riešenie drobných sporov v rómskej komunite. Poas práce v komunite policajti hadajú optimálne formy riešenia daného problému. Ich alšou úlohou je aj poskytovanie poradenstva a svojou innosou majú tie preventívne pôsobi na problematiku záškoláctva.

Cieom projektu je vybudovanie vzájomnej dôvery medzi Rómami a „svojim“ policajtom a úzka spolupráca medzi všetkými zainteresovanými terénnymi sociálnymi pracovníkmi.  Na stretnutiach s predstavitemi obcí sa budú zaobera aj problematikou istoty, nelegálnych stavieb, prihlasovania psov a pod.

Šiesti vylenení policajti v rámci kraja boli na prácu v komunite vyškolení a pravidelne sa zúastujú pracovných porád, na ktorých sa prejednávajú problémy a tie na nich vyhodnocujú svoju innos. Na týchto poradách sa stretávajú s predstavitemi dotknutých rezortov a mimovládnych organizácií, s ktorými si vymieajú svoje skúsenosti. Podrobnejšie informácie o uvedenom projekte nájdu obania na stránke www.minv.sk/krpztt/komunity/, kde môu necha aj svoje odkazy.


Martina Kredatusová - hovorca KR PZ TrnavaDiskusia k článku (0)Diskusia k článku (0 komentárov) »

0 komentárov


    Do diskusie zatiaľ nebol vložený žiadny komentár


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.