Prepáčte Hlohovčania

Na dnes sme sa rozhodli zatvoriť Fórum, aby sme upriamili vašu pozornosť na niečo veľmi závažné.
Je dôležité, aby sa každý z nás na chvíľu zastavil a zamyslel nad udalosťami ostatných dní.

www.HappyCity.sk