Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaSprávy

Slovensko

Čím by sa mala budúca vláda najviac zaoberať? Slováci vyberali priority, hlavne však chcú, aby bola stabilná
19.3.2023 (SITA.sk) - Takmer 70 percent Slovákov si myslí, že vláda, ktorá vzíde zo septembrových predčasných parlamentných volieb, by sa mala prioritne venovať oblasti zdravotníctva.

Podľa 64 percent respondentov by tiež urgentne mala riešiť zmierňovanie dopadov inflácie a 56 percent si myslí, že by sa mala zameriavať na stabilné a nekonfliktné vládnutie. Vyplýva to z výsledkov prieskumu „Ako sa máte Slovensko?".

Prieskumy začali od pandémiePrioritou novej vlády by podľa 55 percent opýtaných mal byť aj boj proti korupcii. Približne 52 percent z nich si myslí, že by sa vláda mala zameriavať na znižovanie zadĺženia Slovenska a bezpečnosť v uliciach.

Zber údajov bol realizovaný od 16. do 24. marca na vzorke 1 000 respondentov. Iniciátormi prieskumu sú prieskumná spoločnosť MNFORCE a komunikačná agentúra Seesame, spolupracujú na ňom so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Ide o prvý z predvolebných prieskumov „Ako sa máte Slovensko?". Tieto prieskumy sú realizované od marca 2020, keď na Slovensku začali platiť karanténne opatrenia, a skúmajú postoje slovenského obyvateľstva.

Bývanie, súdnictvo a nezamestnanosťViac ako 50 percent respondentov si myslí, že vláda by sa mala venovať nezávislosti a nestrannosti súdnictva. Necelá polovica respondentov označila za prioritnú aj oblasť školstva a 46 percent zlepšenie fungovania verejných úradov a inštitúcií.

Podľa viac ako 45 percent účastníkov prieskumu by sa mala budúca vláda venovať aj dostupnosti bývania a temer 42 percent z nich si myslí, že by sa mala sústrediť aj na riešenie domáceho násilia.

Viac ako 40 percent respondentov označilo v prieskume aj oblasť nezamestnanosti. Necelých 35 percent respondentov považuje za prioritnú tému pre nasledujúcu vládu životné prostredie a 31 percent boj s dezinformáciami.

Viac ako 20 percent účastníkov prieskumu je tiež toho názoru, že nová vláda by sa mala sústreďovať na podporu vedy, vývoja a inovácií, regionálne rozdiely či podmienky na podnikanie.

Sexuálne menšiny na chvosteNa konci rebríčka sa umiestnili práva sexuálnych menšín, prioritou novej vlády by mali byť podľa necelých 12 percent respondentov. Necelých 15 percent opýtaných je toho názoru, že by sa mala zameriavať na pomoc ľuďom z vojnou zasiahnutých krajín.

„Nové dáta naznačujú, že ľudia na Slovensku dnes cítia v mnohých oblastiach veľký priestor na zlepšenie. Za dôležité priority novej vlády považujú najmä tie témy, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich každodenného života, a ich dopady pociťujú už teraz, alebo ich pocítia v blízkej budúcnosti. To pre politické strany prináša príležitosť ukázať kompetentnosť a expertízu v týchto témach a rovnako je to možnosť dokázať vôľu spolupracovať a prinášať spoločné funkčné riešenia ešte pred voľbami,” vysvetľuje Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Podľa prieskumu ľudia mladší než 29 rokov, v porovnaní so staršou generáciou, zriedkavejšie považovali za dôležité, aby sa prioritami novej vlády stala väčšina oblastí, ku ktorým sa mohli vyjadriť v rámci prieskumu. Rovnako považovali za menej dôležité i oblasti týkajúce sa ich budúcnosti, napríklad zadlžovanie Slovenska či životné prostredie. Ženy sú citlivejšie na oblasti bezpečnosti v uliciach i riešenia domáceho násilia.

Ako by ste rozdelili tisíc eur?Obyvatelia regiónov, a to najmä v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji, zas považujú za dôležité, aby budúca vláda prioritne riešila regionálne rozdiely.

Respondenti dostali i otázku, ako by medzi rozličné oblasti prerozdelili imaginárnych tisíc eur. Medzi respondentmi dominovala oblasť zdravotníctva, priemerne by naň vyčlenili 220 eur. Nasledoval by sociálny systém, ktorému by dali vyše 130 eur a školstvo, ktorému by v priemere pridelili 123 eur.

Na ďalších priečkach sa umiestnili nezamestnanosť, kam by respondenti pridelili 89 eur, ochrana životného prostredia, ktorá by dostala 83 eur a oblasť obrana a bezpečnosť, kam by v priemere smerovalo 76 eur. Na oblasť dopravy by dali 72 eur.

Na chvoste rebríčka sa umiestnilo súdnictvo, ktorému by účastníci prieskumu dali priemerne 37 eur. Viac ako 60 eur by dostali regionálne rozdiely, v priemere 59 eur by účastníci investovali do oblasti ľudských práv a 50 eur by smerovali aj na zlepšenie podmienok na podnikanie.

Väčšina verí v lepšiu vláduV rebríčku dominujú témy, ktoré priamo dopadajú na kvalitu života slovenského obyvateľstva, na jeho konci zas skončili témy, ktoré sú obyvateľom vzdialené a priamo sa dotýkajú len určitých skupín obyvateľstva.

Takmer 81 percent respondentov očakáva, že nová vláda, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb, bude stabilnejšia. Tri štvrtiny si tiež myslia, že nová vláda bude problémy riešiť lepšie a viac ako 72 percent opýtaných je toho názoru, že budúca vláda bude lepšia.

„Vysoké očakávania od novej vlády sú príjemnou ‚privrátenou‘ stranou mince, na ktorej odvrátenej strane je prevládajúca nespokojnosť a sklamanie z končiacej vlády. Znamená to, že respondenti majú ešte nádej, že politici a politické strany dokážu vládnuť lepšie a stabilnejšie. Zároveň však platí, že stabilná vláda nie je automatickou garanciou prijímania kompetentných rozhodnutí,” skonštatoval Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

Viac k témam: Ako sa máte Slovensko, Predčasné voľby na Slovensku 2023, Prieskum
Zdroj: SITA.sk - Čím by sa mala budúca vláda najviac zaoberať? Slováci vyberali priority, hlavne však chcú, aby bola stabilná © SITA Všetky práva vyhradené.© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.

Reklama

Diskusia